free download 78 travel guides written by experts

Infiintarea Companiei Energetice a intrat in linie dreapta

Miercuri, 8 octombrie 2008, la iniţiativa AVAS, a fost aprobată, prin ordonanţă de urgenţă, înfiinţarea Companiei Energetice (CE).

Teodor Atanasiu, preşedintele AVAS, a declarat: „Am decis înfiinţarea Companiei Energetice din două motive care mi se par deosebit de importante: pentru a scădea preţul la energie pentru consumatori, prin crearea unei competiţii reale pe piaţa de energie, şi pentru a înfiinţa un actor economic viabil, ce regrupează aproape 50% din capacităţile de producţie de energie electrică. Sunt convins că înfiinţarea Companiei Energetice va genera controverse pentru că există numeroase interese în privinţa pieţei energetice româneşti. Unii doresc ca lucrurile să rămână aşa cum sunt, să se permanentizeze contractele încheiate în favoarea „băieţilor deştepţi” pe fondul unei lipse de coordonare la nivel energetic. Noi am dorit să creăm un pol energetic, o contrapondere la companiile străine, ce are ca scop creşterea concurenţei pe piaţă şi scăderea preţului energiei şi pentru consumatorii finali, respectiv pentru populaţie.”

Date despre Compania Energetică

Înfiinţarea

Din Compania Energetică vor face parte Hidroelectrica, Electrica, Complexele Energetice Rovinari şi Turceni. Compania Energetica nu va include operatorul de transport Transelectrica.

Noua companie se va numi „Electrica”, va avea o capacitate totală instalată de circa 10.000 MGW şi, când va fi pregătită, va fi listată la bursă.

Demararea efectivă a acestui proiect se va face după publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de Urgenţă si dupa obtinerea avizului de la Consiliul Concurentei. Conform actului normativ Adunările Generale ale Societăţilor ce vor face parte din Compania Energetică trebuie să aprobe înscrierea Electrica, în condiţiile legii, ca acţionar majoritar la fiecare dintre ele.

Noua societate, creată sub coordonarea Electrica va fi privatizată cu investitori de portofoliu, nu cu un investitor strategic.

În ce priveşte legislaţia Uniunii Europene, formarea acestei companii s-a realizat cu consultarea acesteia şi cu respectarea normelor europene în domeniul concurenţei, care nu impun interdicţii referitor la integrările pe verticală, de tipul Companiei Energetice. Noua companie va respecta cerinţele Uniunii Europene referitoare la unbundling (separarea producţiei, furnizării, distribuţiei, transportului).

Conducerea Companiei Energetice

Structura nou creată va avea un management privat a cărui componenţă se va stabili după formarea Companiei Energetice. Compania va avea un Board care va conduce după un management corporatist, performant ce va cumula profiturile societăţilor din subordinea sa, după o politică investiţională adecvată.

Guvernarea corporatistă a noii entităţi va juca un rol important în succesul acesteia şi ar trebui să reprezinte un obiectiv important pe termen scurt.

Noua entitate ar trebui să-şi revizuiască imediat procedurile şi structura guvernării corporatiste pentru a elimina influenţa politică; o structură corporatistă actualizată va permite alinierea structurii interne şi a managementului la obiectivele sectorului privat.

Guvernarea corporatistă asigură:

– păstrarea echilibrului între obiectivele economice şi cele sociale, între obiectivele individuale şi cele comune ale companiei şi acţionarilor acesteia. Rolul guvernării corporatiste este de a încuraja utilizarea eficienta a resurselor şi de a solicita asumarea responsabilităţii privind folosirea acestor resurse;

– promovarea corectitudinii, transparenţei şi responsabilităţii. Structura guvernării corporatiste specifică drepturile şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie, ale managerilor, acţionarilor şi altor grupuri de interese şi detaliază regulile şi procedurile de luare a deciziilor privind afacerile corporatiste;

– înţelege şi defineşte competenţele managementului necesare integrării verticale şi atingerii obiectivelor pe termen lung.

Obiective urmărite

În prezent, sectorul energetic românesc este complet divizat în societăţi mici, fără capacitate financiară şi incapabile să reziste concurenţei.

Prin înfiinţarea noii Companii Energetice se urmăreşte asigurarea securităţii energetice, creşterea calităţii serviciilor, crearea unui climat concurenţial real pe piaţa internă şi regională.

În Europa, toate companiile energetice importante din această piaţă sunt companii integrate vertical: EDF – statul francez deţine 87% din capital, Enel – statul italian deţine 32%, Vattenfall – statul suedez deţine 100%, CEZ – statul ceh deţine 68%, dar şi Centrica (Marea Britanie) , E-on (Germania), Electrabel (Belgia), Endesa (Spania).

În ultimii ani, sectorul energetic european a fost caracterizat de multe fuziuni şi achiziţii. Printre cele mai importante se numără preluarea de către ENEL a ENDESA, fuziunea Gaz de France – Suez sau preluarea de către ENEL a Slovenska Electrane (Slovacia). În total, în ultimii 3 ani, valoarea fuziunilor şi achiziţiilor a depăşit 54 miliarde $.

În acest context internaţional era important pentru România să creeze un astfel de actor economic român. Valoarea estimată a companiei este de circa 20 – 24 miliarde euro. Mai mult, compania ar urma să devină cea de-a doua mare companie energetică din România, după Petrom, şi se va situa între primele 25 de companii în Europa Centrală şi de Est. Capacitatea instalată va fi de 10.000 MW. Totodată, este prevăzută dublarea cantităţilor de energie care vor fi tranzacţionate pe piaţa liberă. Aceste capacităţi adiţionale vor determina crearea de noi locuri de muncă cu precădere în zonele rurale.

Noua entitate va asigura continuarea exploatării minelor de cărbune, precum şi competitivitatea acestora. De asemenea, va oferi siguranţă în furnizare către consumatorii finali la cel mai bun preţ.

În vederea îndeplinirii obiectivelor de mediu impuse de Uniunea Europeană şi pentru creşterea eficienţei, capacităţile de producţie şi distribuţie preluate de noua entitate vor fi retehnologizate. Această politică urmăreşte crearea de noi locuri de muncă şi ridicarea nivelului de calificare a resursei umane. Valoarea totală a investiţiilor pentru asigurarea respectării angajamentelor de mediu ale Complexurilor Energetice Turceni şi Rovinari va fi de aprox. 500 mil. Euro pe care CE îi poate asigura imediat – aceste obiective trebuie atinse începând din 2011 în condiţiile în care un astfel de proiect durează 2 – 4 ani şi fondurile necesare lipsesc complexurilor energetice.

În acest context, compania nou creată se va putea implica în proiecte investiţionale de anvergură la nivel naţional, regional şi internaţional, precum şi în fuziuni şi achiziţii în ţară şi în regiune. Aceasta politică va asigura României prezenţa regională în condiţiile în care, in prezent, doar România şi Serbia nu deţin active semnificative în sectorul energetic sud-est european.

Prin creşterea cheltuielilor de cercetare – dezvoltare, se vor deschide oportunităţi de diferenţiere între concurenţi şi se vor crea avantaje concurenţiale. Astfel, se aşteaptă ca entitatea integrată vertical să aibă o contribuţie majoră în domeniul cercetării şi dezvoltării în sectorul energetic românesc asigurând un program anual de 15 mil. Euro.

Valoarea estimată a CE va fi de aproximativ 20 – 24 miliarde Euro. Listarea la bursa a aproximativ 25% din Companie va asigura fonduri suplimentare de dezvoltare de 4 – 5 miliarde Euro şi va asigura atragerea capitalului privat care să stimuleze performanţa managerială şi eficienţa economică. O astfel de listare este prevăzută să aibă loc în 2 – 3 ani de la înfiinţare.

Cifra de afaceri a noii Companii va fi de aproximativ 2,5 — 3 miliarde Euro, iar profitul operaţional este estimat să atingă 800 mil. Euro în 2012. Această cifră de afaceri va plasa CE pe locul 2 în Romania – după Petrom – şi în primele 25 de companii din Europa Centrală şi de Sud-Est. În prezent, acest top este dominat de companii din Polonia, Cehia şi Ungaria, iar România este prezentă numai printr-o singură companie – Petrom. CE se angajează să dubleze cantitatea de energie electrică tranzacţionată pe bursele din România în următorii 3 ani şi, prin aceasta, să susţină mecanismele de piaţă transparente care vor asigura preţuri decente pentru consumatori la standarde de calitate comparabile cu cele din ţările UE. Investiţiile în reţelele de distribuţie vor depăşi 2 miliarde de lei până în 2012. Compania va deţine o capacitate instalată de peste 10.000 MW ceea ce îi asigură capacităţi de producţie comparabile cu marile companii energetice din Europa Centrală şi de Est. Cu toate acestea, concentrarea pieţei în România (primii 3 jucători vor avea aproximativ 72%) va fi sub media Europeană(de 74%).

Bucuresti, 09.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *