Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Indicele de eroare pentru ansamblul cheltuielilor UE sub 4% pentru al treilea an consecutiv:

raportul anual al Curtii de Conturi

Majoritatea covârșitoare a plăților efectuate din bugetul UE în cursul anului trecut nu au fost afectate de erori cuantificabile. În raportul său anual, Curtea de Conturi a confirmat că, în 2011, indicele de eroare pentru ansamblul cheltuielilor UE a rămas stabil, la un nivel situat sub 4%. În ceea ce privește contabilitatea UE, aceasta a primit un aviz favorabil din partea Curții de Conturi, pentru al cincilea an consecutiv.

„În ultimii ani, Comisia și-a respectat promisiunea de a asigura un nivel de calitate ridicat în gestionarea și controlul fondurilor UE.În niciun caz activitatea noastră nu s–a terminat, însă acum este momentul ca și partenerii noștri să facă un efort suplimentar”, a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă. „Statele membre pot face acest lucru prin intermediul a două măsuri simple. În primul rând, ele pot aproba normele mai simple propuse de Comisie pentru noua perioadă de programare.Normele mai simple sunt mai ușor de respectat și mai ușor de controlat și ar putea contribui la reducerea semnificativă a numărului de erori în ceea ce privește cheltuielile UE. În al doilea rând, invit din nou statele membre să își ia mai în serios răspunderea în ceea ce privește rolul lor în protejarea banilor contribuabililor UE. Puțin mai mult efort din partea statelor membre de a controla proiectele în mod corespunzător și de a recupera fondurile utilizate în mod incorect ar avea un impact important, în special în această perioadă dificilă din punct de vedere economic.”

Raportul Curții de Conturi confirmă faptul că în ultimul deceniu s–a înregistrat în mod constant o ameliorare în gestionarea fondurilor UE. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere faptul că perioada de programare actuală se apropie de final. Acest lucru a însemnat că volumul plăților, precum și cerințele de raportare care li se aplică au crescut substanțial în 2011 comparativ cu ultimii ani. Și totuși, indicele de eroare a rămas stabil.

Faptul că s-au comis erori nu înseamnă că banii UE s-au pierdut, s-au irosit sau au făcut obiectul unor fraude. În realitate, frauda afectează numai 0,2% din bugetul total al UE și există instrumente puternice pentru a o detecta, astfel încât banii să poată fi recuperați atunci când este cazul. Când Curtea de Conturi se referă la un indice de eroare, aceasta înseamnă că banii nu ar fi trebuit să fie plătiți deoarece un proiect nu a îndeplinit normele detaliate de eligibilitate pentru finanțare din partea UE. Atunci când apar erori, există mecanisme solide care să le detecteze și să le corecteze.

Context

Indicele de eroare pentru ansamblul cheltuielilor UE a fost mai mic de 4% timp de 3 ani consecutivi, iar domenii precum ajutorul extern, dezvoltarea, extinderea și administrația nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare nici anul trecut. Cea mai importantă îmbunătățire în 2011 a fost observată în domeniul politicii de coeziune, care finanțează proiecte pentru a promova competitivitatea și creșterea economică în Europa. În acest domeniu, indicele de eroare a scăzut cu mai mult de 2,5 puncte procentuale în comparație cu 2010.

În domeniul agriculturii s–a înregistrat o creștere a indicelui de eroare în comparație cu 2010, parțial datorită faptului că, pentru prima dată, Curtea a inclus în calculele sale obligațiile în materie de ecocondiționalitate. În raportul său, Curtea a constatat că problemele relevante fuseseră deja identificate de Comisie, aceasta adoptând măsuri corective pentru a se asigura că banii nu se pierd.

De asemenea, Comisia a pus accentul în mod deosebit pe simplificarea normelor care se aplică fondurilor UE. Acest lucru nu numai că va face fondurile UE mai accesibile celor care au nevoie de ele, ci va facilita, de asemenea, aplicarea normelor referitoare la cheltuielile UE și controlul modului în care sunt aplicate aceste norme, reducând astfel și mai mult erorile.

Noul Regulament financiar adoptat la 25 octombrie 2012 conține deja măsuri substanțiale de simplificare, precum și dispoziții care ar trebui să îmbunătățească controalele privind fondurile UE la toate nivelurile.

Propunerile Comisiei pentru următoarea generație de programe (2014-2020), care sunt, în prezent, dezbătute de către Consiliu și Parlament, includ o serie de noi măsuri pentru a îmbunătăți în continuare gestionarea fondurilor UE. Printre acestea se numără măsuri corective mai stricte, aplicabile în cazul în care statele membre nu soluționează la timp neregulile, un nou sistem de monitorizare a progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor stabilite, precum și obligația autorităților naționale de gestionare de a semna o declarație de asigurare cu privire la conturile lor.

Etapele următoare

După publicarea raportului anual al Curții de Conturi, Consiliul va recomanda Parlamentului European să acorde sau să nu acorde Comisiei descărcarea de gestiune. Pe baza acestei recomandări, Parlamentul European va vota, în mai 2013, rezoluția sa de descărcare de gestiune privind bugetul 2011.

Pentru mai multe informații, a se vedea MEMO/12/833

Bucuresti, 07.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *