PR Summit 2021

Incepe privatizarea Institutului de Cercetari si Proiectari Electrotehnice

(ICPE)  Bucureşti

AVAS scoate la privatizare, joi, 16 august 2007, pachetul de 62,1283% din acţiunile Institutului de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice Bucureşti – ICPE. Metoda de privatizare este negociere cu selecţie pe bază de oferte tehnice. Preţul Dosarului de prezentare este de 2.513,28 lei, iar Garanţia de participare este 15% din valoarea nominală a pachetului de acţiuni, respectiv 157.165,1 lei. Taxa de acces direct la date şi informaţii privind societatea comercială este de 1.256,64 lei.
Criteriile de precalificare ce trebuie îndeplinite cumulativ de către ofertanţi pentru a purea participa la negociere sunt:

A. inexistenţa sancţiunilor penale pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare – criteriu eliminatoriu;

B. experienţă în domeniul cercetării-dezvoltării pentru ramura de ştiinţă a societăţii comerciale de cercetare-dezvoltare sau pentru o ramură înrudită;

C.  bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere.

Asociaţia de salariaţi constituită în conformitate cu prevederile legale este considerată precalificată pentru participarea la negocieri.

Ofertele finale includ o componentă financiară şi o componentă tehnică, care se depun  separat, în plicuri sigilate, până la data limită 13.09.2007 ora 16,00.

Principala activitate a societăţii este cercetarea în domeniul ştiinţelor fizice şi naturale. Ceilalţi acţionari ai societăţii sunt SIF Muntenia cu 37,6818% şi persoane fizice cu 0,1899%.

Informaţii suplimentare pot fi găsite la tel. 021 / 303 6828, fax 021 / 233 3272 sau la adresa de site www.avas.gov.ro.

Bucuresti, 16.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *