PR Summit 2021

INCDMTM semnaleaza oamenilor politici si responsabili pericolul de colaps al cercetarii din Romania

Prin scrisoarea deschisă adresată celor mai importanţi oficiali decidenţi în cazul viitorului cercetării, începând cu primul ministru, Emil Boc, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, precum şi ministrului Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea şi ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ecaterina Andronescu şi nu numai, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării, profesor univ. dr. ing. Ghoeorghe I. Gheorghe semnalează situaţia critică în care se află institutele naţionale de cercetare specializate în cercetare aplicativă din România, singurele care fac legătura cu industria şi economia română, forţate acum să utilizeze fonduri de 4 ori mai mici decât în anul precedent şi de mai mult de 5 ori mai mici decât suma stabilită prin Strategia de la Lisabona pentru anul 2010.

După cum arată “Scrisoarea deschisă”, “cercetarea reprezintă baza fundamentală de progres şi asigurare permanentă a evoluţiei pozitive a viitorului societăţii”, iar alocarea unui procent de 0,18% din PIB către cercetare nu numai că sfidează politicile Uniunii Europene (care vizează construirea unei Arii puternice a Cercetării Europene – ERA şi a unei Arii a Cercetării Româneşti), dar care va duce practic, la un declin prelungit şi iremediabil al acesteia.

În anul 2008, cercetării româneşti îi erau alocate fonduri totalizând circa 0,85% din PIB, o valoare apropiată de valoarea estimată de 1% din PIB pe care UE o recomandă statelor membre pentru anul 2010, pentru îndeplinirea dezideratului de transformare a societăţii într-o veritabilă “economie bazată pe cunoaştere”. În ciuda acestui fapt, la începutul anului 2009, suma alocată cercetării din România de Cabinetul Boc se reduce doar la 0,18 procente din produsul intern brut. În aceste condiţii, semnalăm faptul că alocarea acestei sume de la bugetul de stat va duce la: „pierderea definitivă a cercetătorilor români”, prin migrarea lor spre alte domenii din mediul privat sau emigrare, “dispariţia institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, respectiv a Ariei Cercetării Româneşti conducând totodată la un regres şi un decalaj istoric al României, faţă de Aria Cercetării Europene şi de Cercetare Internaţională”, “pierderea capacităţii tehnice şi tehnologice din institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din România, reducând la zero orice posibilitate de redresarea a acesteia”, “anularea contractelor de cercetare-dezvoltare deja câştigate în competiţiile naţionale de Cercetare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare”, nerespectarea Pactului Naţional pentru Educaţie şi Cercetare”, “imposibilitatea continuării lansării competiţiilor noi în cadrul programelor naţionale de cercetare pe termen scurt (2009) şi mediu (2010-2012) şi nu în ultimul rând, “imposibilitatea asumării obligaţiilor şi angajamentelor interne şi internaţionale ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în cadrul colaborărilor internaţionale din proiectele europene” şi, în consecinţă, “încetinirea până la stagnare a dezvoltării şi evoluţiei societăţii româneşti”.

În aceste condiţii, directorul general al INCDMTM, în acelaşi timp, reputat profesor universitar, arată că acest colaps al cercetării poate fi contracarat numai prin anumite măsuri urgente: atribuirea unui procent de minim 0,85% din PIB, pe anul 2009, lansarea Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare II/Competiţia a III-a şi a Programului Sectorial, precum şi susţinerea Programelor Europene – Fonduri Structurale şi FP7 şi a cofinanţării proiectelor europene câştigate de România în cadrul competiţiilor aferente Programelor Europene, pentru atragerea fondurilor de la UE pentru România, precum şi susţinerea programelor de investiţii în infrastructura cercetării româneşti şi oferirea de suficiente resurse materiale pentru păstrarea elitei cercetării româneşti în cadrul Institutelor Naţionale şi, mai ales, menţinerea şi atragerea tinerilor cercetători de valoare în cadrul Ariei Româneşti a Cercetării, susţinerea financiară a absolvenţilor cu studii superioare, pentru angajarea lor imediată în activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea asigurării personalului de cercetare, reducerii şomajului în rândul tinerilor, scăderii emigrării tinerilor cu studii superioare, încetinirii mediei de vârstă a personalului şi a asigurării continuităţii resurselor umane din cercetare.

Documentul este ataşat integral comunicatului de presă în forma originală. El a fost trimis către Emil Boc, Mircea Geoană şi Ecaterina Andronescu, precum şi către Dan Voiculescu (vicepreşedintele Senatului), Roberta Anastase (preşedintele Camerei Deputaţilor), Gheorghe Pogea (ministrul de finanţe), Constantin-Claudiu Stafie (secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei), Sorin Dumitru (preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti), Cristian-Sorin Dumitrescu (preşedintelui Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport”, lui Marian Vanghelie şi respectiv Adrian Năstase.

INCDMTM este singurul Institut Naţional care are ca obiect de activitate mecatronica, o ştiinţă inovatoare integratoare care înglobează cunoştinţe din aria mecanicii fine, informaticii, electronicii, roboticii şi senzoricii. În ultimii 5 ani, INCDMTM a transferat în procesul de fabricaţie către SC. Dacia Automobile Renault Dacia Piteşti, rezultatele cercetării materializate sub formă de dispozitive inteligente de control integrat pe flux tehnologic în valoare de circa 1 milion şi jumătate de euro.

Bucuresti, 10.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *