free download 78 travel guides written by experts

Încă două condiţionalităţi ex-ante îndeplinite de România

Comisia Europeană (CE) a notificat formal România astăzi, în legătură cu ridicarea condiționalității G6, referitoare la Legislația de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu şi a condiționalității G7, referitoare la Sistemele statistice și indicatorii de rezultat.

Condiţionalităţile declarate îndeplinite astăzi de organismul european fac parte din condiţionalităţile agreate cu reprezentanții CE, aflate în acest moment în consultarea de la nivel comunitar.


România a negociat, în 2014, și a acceptat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană 36 de condiționalități ex-ante. În acest moment, în urma ridicării celor două condiționalități amintite, situația generală este următoarea:
·    11 condiţionalităţi au fost închise în 2014, la semnarea Acordului de parteneriat;
·    11 condiţionalităţi au fost ridicate de CE în 2016;
·    9 condiţionalităţi au fost agreate cu CE în 2016 şi aflate în evaluare finală;
·    pentru 5 condiţionalităţi s-au negociat în 2016 planuri de acţiune prioritare agreate cu CE pentru îndeplinirea în 2017.

Mai multe informaţii despre condiţionalităţile ex-ante:
·    Condiționalitățile ex-ante au fost negociate de fiecare stat membru cu Comisia Europeană și reprezintă măsuri de pregătire a legislației/ instituțiilor pentru o bună utilizare a fondurilor europene.
·    Întârzierea îndeplinirii condiţionalităţilor poate duce la suspendarea integrală sau partială a plăţilor aferente Programelor Operaționale care sunt vizate de respectivele condiţionalităţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *