metalshow

In Giurgiu si Calarasi au avut loc intalniri consultative privind renaturarea luncii Dunarii

WWF-România a organizat o serie de întâlniri consultative privind posibilitãțile de dezvoltare socio-economicã localã la nivelul localitãților Gostinu, Prundu și Greaca din județul Giurgiu și Cãscioarele și Chirnogi din județul Cãlãrași, în cadrul proiectului Guvernare participativã activã pentru dezvoltare durabilã prin reconstrucția ecologicã a luncii Dunãrii.

Dunãrea Inferioarã, cuprinsã între Porțile de Fier și gurile de vãrsare în Marea Neagrã, este singurul sector al fluviului Dunãrea unde apa curge liber. În schimb, în ultimele decenii, lunca inundabilã a Dunãrii Inferioare a fost desecatã și îndiguitã. Ca urmare a acestor acțiuni, fluviul nu mai rãspunde la nevoile de reducere a impactului schimbãrilor climatice, iar comunitãțile locale sunt supuse frecvent inundațiilor cu costuri materiale și, uneori, chiar umane foarte mari. În plus, reducerea biodiversitãții și al accesului la resursele naturale locale au dus la dezechilibru socio-economic; toate aceste servicii pe care fluviul le oferea gratuit oamenilor, astãzi pierzându-se.

Recuperarea serviciilor de mediu oferite de Dunãre se poate face numai prin reconectarea fluviului cu lunca sa, adicã prin lucrãri de reconstrucție ecologicã. În acest sens, identificarea în mod participativ a celor mai bune soluții, în armonie cu interesele socio-economice locale, este esențialã pentru acceptarea de cãtre comunitãțile locale a procesului de renaturare a luncii Dunãrii Inferioare.

Care este scopul întâlnirilor consultative?

Prin intermediul întâlnirilor consultative se dorește analizarea, definirea și gãsirea, la nivel decizional, a unor rãspunsuri în ceea ce privește reconstrucția ecologicã.

Componenta socio-economicã are o importanțã vitalã în deciziile la nivel local și, astfel, pentru a asigura reușita viitoarelor proiecte de renaturare, este necesar ca membrii comunitãților care vor fi afectați sau vor beneficia de rezultatele proiectelor, sã fie consultați, punctele lor de vedere ajutând la armonizarea și consolidarea acestor rezultate. Acesta a fost și obiectivul întâlnirilor consultative în zona pilot Gostinu-Greaca-Chirnogi, identificarea intereselor de dezvoltare la nivel local și cum pot fi integrate acestea în viitoarele inițiative de renaturare a luncii Dunãrii, a declarat Raluca Dan, manager proiect, WWF-România.

Care este modalitatea de desfãșurare a întâlnirilor?

În perioada 23 noiembrie – 12 decembrie 2014 au fost organizate o serie de întâlniri consultative privind posibilitãțile de dezvoltare socio-economicã localã în vederea renaturãrii unor zone din fosta baltã Greaca-Gostinu. Au participat peste 45 de reprezentanți din cele cinci localitãți, printre care membri ai consiliilor locale, directori de școli, preoți, fermieri și întreprinzãtori, funcționari din primãriile Gostinu, Prundu, Greaca, Cãscioarele și Chirnogi. Pe parcursul întregului proces, WWF-România a colaborat cu un facilitator pentru a garanta obiectivitatea informațiilor rezultate în urma întâlnirilor.

Metoda de organizare a întâlnirilor consultative a plecat de la modelul de ”focus-grup”, care presupune purtarea unor discuții libere, minim structurate în grupuri de 8-12 persoane care nu se pot influența reciproc semnificativ, adaptat la nevoile locale. S-a urmãrit, în principal, preluarea opiniilor și percepþiilor reprezentanților respectivelor comunitãți, într-o manierã cât mai puțin influențatã din exterior. Opiniile colectate au confirmat faptul cã o posibilã reconectare a luncii Greaca-Gostinu la cursul Dunãrii trebuie fãcutã etapizat și doar pe anumite zone, astfel încât Gostinu, localitatea cea mai expusã și în trecut regimului variațiilor imprevizibile de nivel ale fluviului sã fie protejatã de inundații, a declarat Lucian Ionescu, faciliator în proiect.

Rezultatele întâlnirilor vor fi subiectul unor dezbateri la nivel central în urma cãrora ar trebui sã reiasã cele mai bune soluții pentru reconstrucția ecologicã din zonã.

Proiectul derulat de WWF, Guvernare participativã activã pentru dezvoltare durabilã prin reconstrucția ecologicã a luncii Dunãrii, se bazeazã pe ideea renaturãrii luncii Dunãrii, propice pentru dezvoltarea socio-economicã a comunitãților locale, aducând totodatã beneficii autoritãților locale sau proprietarilor de terenuri agricole din incintele îndiguite din lungul Dunãrii. Principala valoare adãugatã o constituie consultarea și implicarea comunitãþilor locale în identificarea celor mai bune soluții, esenþiale pentru acceptarea propunerilor pentru renaturare, în armonie cu interesele socio-economice locale.

Proiectul „Guvernare participativã activã pentru dezvoltare durabilã prin reconstrucția ecologicã a Luncii Dunãri” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 150 000 euro și se va finaliza în aprilie 2016.

Credit foto Cristian Mititelu Raileanu.

Bucuresti, 15.12.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *