free download 78 travel guides written by experts

In cinci ani de la extindere, Uniunea Europeana a produs beneficii durabile

care avantajeaza Europa in combaterea crizei actuale

Extinderile recente ale Uniunii Europene au reprezentat o etapă esenţială în procesul de unificare a Europei, producând beneficii pentru cetăţenii din întreaga Uniune. Din punct de vedere economic, extinderea a condus la creşterea nivelului de trai din noile state membre, precum şi la crearea de oportunităţi de export şi investiţii în vechile state membre. De asemenea, a contribuit la consolidarea democraţiei, a stabilităţii şi a securităţii pe continentul european.O Uniune Europeană extinsă are mai multă greutate în soluţionarea problemelor de importanţă globală, fie că vorbim de schimbările climatice sau de economia mondială şi guvernanţa acesteia. În ultimii cinci ani, UE a devenit nu doar mai extinsă, ci şi mai puternică, mai dinamică şi mai bogată din punct de vedere cultural. În actualul context mondial dificil, marea provocare este de a rezista oricărei tentaţii protecţioniste care ar distruge beneficiile enorme aduse cetăţenilor de crearea unei pieţe comune fără frontiere, de 500 de milioane de cetăţeni.

„Extinderile din 2004 şi 2007 au reprezentat un moment istoric foarte important. Acestea au pus capăt divizării Europei, au contribuit la consolidarea democraţiei şi au produs beneficii economice pentru toate ţările UE, respectiv o competitivitate sporită, consolidarea creşterii economice şi crearea mai multor locuri de muncă. Nu trebuie să lăsăm criza să pună în umbră acest succes incontestabil. Dacă suntem uniţi, putem soluţiona probleme globale precum schimbările climatice sau o nouă guvernanţă financiară internaţională. Prin divizare nu vom realiza nimic”, a afirmat Joaquín Almunia, Comisarul pentru afaceri economice şi monetare.

Olli Rehn, Comisarul pentru extindere, a adăugat: „Extinderea a reprezentat un element de stabilitate şi un vector de propagare a democraţiei şi statului de drept în Europa. Din punct de vedere economic, au beneficiat atât statele noi, cât şi cele vechi, precum şi UE în ansamblu. Extinderea a extins spaţiul de pace şi prosperitate la aproape 500 de milioane de cetăţeni şi a consolidat poziţia Europei pe plan mondial.”

Au trecut cinci ani de când UE a acceptat 10 noi membri [1] din Europa Centrală şi de Est, punând capăt câtorva decenii de divizare care au urmat Războiului Rece. Două alte state, Bulgaria şi România, au aderat în 2007. O comunicare privind „Cinci ani de Europă extinsă” reflectă faptul că extinderea a adus imense beneficii economice pentru ambele părţi.

Uniunea Europeană extinsă este în prezent cel mai mare spaţiu economic integrat din lume, reprezentând peste 30% din produsul intern brut mondial şi mai mult de 17% din comerţul global. Acest fapt permite Europei să fie un actor decisiv într-o lume globalizată şi să îşi facă auzită vocea în procesul de influenţare a globalizării în folosul cetăţenilor.

Venitul pe cap de locuitor în noile state membre a crescut de la 40% din media vechilor state membre în 1999, la 52% în 2008, în timp ce creşterea economică medie a fost de 5,5% pentru perioada 2004-2008, în raport cu 3,5% pentru perioada 1999-2003. Aceasta nu a afectat vechile state membre, a căror creştere pentru perioada 2004-2008 a fost de aproximativ 2,2% anual, fiind similară celei din perioada 1999-2003.

De asemenea, extinderea a crescut oportunităţile de comerţ. În 2007, aproape 80% din exporturile noilor state membre au fost direcţionate către restul UE. Acelaşi efect s-a înregistrat şi pentru vechile state membre, valoarea vânzărilor acestora în noile state membre crescând până la 7,5% din exporturile totale în 2007, în raport cu nivelul de 4,75% cu un deceniu în urmă.

Şomajul în noile state membre s-a diminuat, ajungând de la cote foarte ridicate la niveluri similare celor din restul UE – în jur de 7% în 2007.Îngrijorările din vechile state membre cu privire la migraţia masivă a forţei de muncă nu s-au concretizat. În majoritatea statelor membre gazdă, numărul lucrătorilor migranţi nu a depăşit 1% din populaţia activă locală, permiţând compensarea deficitelor de forţă de muncă. Această migraţie a avut un puternic caracter temporar – în ceea ce priveşte Regatul Unit, 50% din migranţii recenţi au revenit în ţările de origine.

Criza mondială actuală creează dificultăţi pentru toate ţările, inclusiv UE, iar şomajul înregistrează o creştere generalizată.

O Uniune Europeană extinsă şi puternică poate face faţă mai bine acestei provocări şi celorlalte existente, decât statele membre în mod individual. UE a luat măsuri coordonate pentru a stabiliza sistemul bancar şi pentru a susţine redresarea economică. Aceste măsuri, completate de altele care sunt în curs de pregătire, care vizează, în mod special, restabilirea canalelor esenţiale de credit în cadrul economiei, ne permit să preconizăm o redresare treptată începând cu sfârşitul acestui an.

Noile state membre care se confruntă în prezent cu o încetinire accentuată a creşterii economice, sunt sprijinite prin fondurile substanţiale disponibile în cadrul politicii de coeziune a UE. Mecanismul pentru balanţele de plăţi permite UE să vină în sprijinul statelor membre aflate în afara zonei euro şi care au nevoie de asistenţă temporară.

Dispoziţiile armonizate din domeniul concurenţei şi al ajutoarelor de stat vor asigura condiţii de egalitate pentru întreprinderi.

Strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă contribuie la identificarea acelor reforme care vor consolida potenţialul de creştere al economiilor noastre şi care le vor face mai rezistente în faţa şocurilor globale.

Comisia conlucrează cu statele membre în procesul de reprogramare a Fondului Social European, pentru a susţine menţinerea locurilor de muncă ale cetăţenilor din vechile şi noile state membre. De asemenea, Comisia acţionează în vederea reducerii efectelor sociale extinse ale crizei, inclusiv prin Fondul de Ajustare la Globalizare.

Pactul de stabilitate şi de creştere revizuit oferă un cadru solid care permite stimularea cererii şi creării de locuri de muncă pe termen scurt, creând totodată condiţiile pentru menţinerea caracterului solid şi durabil al finanţelor publice pe termen mediu şi lung.

Pagini Utile

* Conferinţa de presă susţinută de comisarii Olli Rehn şi Joaquin Almunia

Înregistrarea video a conferinţei de presă poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS. Esite disponibilă traducerea simultană în limba română.

* Cinci ani de la extinderea Uniunii Europene
//ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_en.htm
//ec.europa.eu/enlargement/5years/

* Comunicarea Comisiei Europene "Cinci ani de la extindere"
//ec.europa.eu/enlargement/5years/documents/impact/commission_communication_5_years_enlarged_en.pdf

* Raportul "Cinci ani de la extindere – realizări şi provocări de ordin economic"
//ec.europa.eu/enlargement/5years/documents/impact/publication14078_en.pdf

[1]Republica Cehă, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia şi Slovenia.

Bucuresti, 20.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *