free download 78 travel guides written by experts

In Anul Caragiale, o remarcabila culegere de eseuri si studii

despre scrierile marelui dramaturg roman

Săptămîna aceasta a apărut la editura Polirom un nou titlu în Seria de autor Marta Petreu: Filosofia lui Caragiale, ediţia a II-a revăzută, o remarcabilă culegere de eseuri şi studii despre scrierile lui Caragiale, analizate dintr-o perspectivă inedită.

Cartea este publicată şi în ediţie digitală. Click aici pentru a vizualiza întreaga listă de eBook-uri Polirom şi Cartea Romanească.

2012 a fost declarat „Anul Caragiale”. Se împlinesc 100 de ani de la dispariţia lui Ion Luca Caragiale şi 160 de ani de la naşterea sa.

· Ce cultură teoretică şi mai ales filosofică avea Caragiale? Ce gîndea el despre lume, despre Dumnezeu, despre artă?
· Ce credea el, iar nu personajele lui, despre starea României? Care sînt filosofii pe care i-a citit şi cum l-au influenţat ei?

Cartea Martei Petreu, o monografie tematică despre gîndirea lui Caragiale, îl arată pe marele dramaturg şi prozator într-o ipostază mai puţin cunoscută, de „filosof”.

Un filosof neumblat la vreo şcoală filosofică, dar pasionat de filosofie şi care îşi pune întrebări tipic filosofice, devenind chiar creatorul cîtorva concepte originale, precum „estele”, „suntem”, „elemental”.

Descoperim un Caragiale iscoditor peste măsură, interesat de teoriile contemporane din ştiinţe şi, asemenea celor mai mulţi intelectuali români din epocă, gîndind lumea prin teoria junimist-maioresciană a formelor fără fond şi sensibil la filosofia schopenhaueriană a „voinţei de a fi”.

Marta Petreu este profesor de istoria filosofiei româneşti la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi redactor-şef al revistei Apostrof.

De aceeaşi autoare la Editura Polirom: Despre bolile filosofilor. Cioran (2008, 2010), Diavolul şi ucenicul său. Nae Ionescu – Mihail Sebastian (2009; ed. a II-a, 2010), Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului (2011; Premiul USR), Apocalipsa după Marta (2011), Cioran sau un trecut deocheat (2011), De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească (2011).

În pregătire: O zi din viaţa mea fără durere.

Bucuresti, 08.03.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *