free download 78 travel guides written by experts

IMM-urile din Europa la rascruce: un nou impuls politic este necesar pentru a stimula redresarea

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din Europa continuă să depună eforturi în vederea redresării. Dacă luăm în considerare UE în ansamblul său, până în prezent eforturile sale globale au condus la o creștere fără creare de locuri de muncă, astfel cum arată tendințele divergente observate în cele 27 de state membre ale UE. Cu ocazia primei zile a Săptămânii europene a IMM-urilor 2012, care are loc la Bruxelles, Comisia Europeană a publicat rezultatele raportului pentru 2012 privind analiza performanțelor IMM‑urilor, împreună cu fișele informative care prezintă progresele înregistrate de IMM-uri în toate statele membre ale UE. În pofida mediului dificil în care își desfășoară activitatea, IMM-urile și-au păstrat rolul de coloană vertebrală a economiei europene.  Cele 20,7 milioane de IMM-uri reprezintă peste 98 % din totalul întreprinderilor europene și angajează peste 87 de milioane de persoane. Cea mai mare parte a IMM‑urilor (92,2 %) este reprezentată de microîntreprinderi, care numără mai puțin de zece angajați. Se estimează că IMM-urile reprezintă 67% din totalul locurilor de muncă și 58% din valoarea adăugată brută (VAB)1.

Tendințele existente în diferitele state membre sunt din ce în ce mai divergente și trebuie transmis un semnal pozitiv în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. În această situație delicată, o acțiune politică decisivă, destinată abordării factorilor care determină creșterea IMM-urilor, ar putea înclina balanța.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „IMM-urile au potențialul de a restabili creșterea economică în Europa. Ele se află în centrul eforturilor noastre – fapt evidențiat de propunerea de reindustrializare a Europei pe care am prezentat-o cu câteva zile în urmă. Cel mai ambițios plan de acțiune pentru stimularea spiritului antreprenorial în Europa va urma în luna noiembrie. Oferim sprijin și consiliere la un nivel neatins până în prezent. Încercăm să restabilim încrederea, astfel încât IMM-urile să poată progresa în continuare și să ne ajute să depășim criza actuală.”

Performanța IMM-urilor variază considerabil de la un stat membru la altul

IMM-urile din Austria și Germania2au avut rezultate deosebit de bune. Sectoarele corespunzătoare IMM-urilor din aceste țări sunt singurele sectoare care și-au depășit nivelurile anterioare crizei din 2008, atât în ceea ce privește valoarea adăugată brută (VAB), cât și în materie de ocupare a forței de muncă. Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre, IMM-urile nu au reușit până în prezent să revină la nivelurile din perioada anterioară crizei.

Dintr-o perspectivă mai pozitivă, există dovezi conform cărora un număr tot mai mare de state membre au reușit recent să inverseze tendința, IMM-urile lor începând din nou să creeze locuri de muncă și să-și dezvolte activitățile — îndreptându-se către o redresare mai durabilă în viitor.

Până în prezent, IMM-urile s-au redresat în întregime doar în foarte puține țări.Raportul cuprinde următoarele constatări:
· Economiile în creștere, a căror cerere este în creștere sau cel puțin stabilizată, ajută IMM-urile să își mențină sau chiar să își dezvolte activitatea.
· Creșterea valorii adăugate reale este un rezultat al creșterii combinate a ocupării forței de muncă și a productivității reale, contribuția primului factor fiind în mod evident, dominantă.
· Dacă o economie este puternică în ceea ce privește industria producătoare de tehnologie înaltă și medie și serviciile bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii,acest lucru este, de asemenea, un factor pozitiv.
· Reducerea ocupării forței de muncă în cadrul IMM-urilor din statele membre care prezintă caracteristicile de mai sus a fost, de asemenea, mult mai modestă decât în IMM-urile din celelalte state membre.

În plus, o serie de factori ciclici și structurali au impact asupra performanțelor IMM-urilor.

· Accesul IMM-urilor la finanțare s-a deteriorat în ultimele luni în majoritatea statelor membre, un număr semnificativ al acestora neobținând împrumuturile solicitate de la bănci.
· Există dovezi conform cărora mediul de afaceri continuă să varieze în mod semnificativ de la un stat membru la altul.

Numărul IMM-urilor, ocuparea forței de muncă în IMM-uri și valoarea adăugată a IMM-urilor (2005 = 100)

Notă: cifrele pentru anii 2011 și 2012 reprezintă estimări.

Întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul „industriei producătoare de înaltă tehnologie” și al „serviciilor bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii” au avut rezultate deosebit de bune în ceea ce privește productivitatea și ocuparea forței de muncă. Există aproximativ 46 000 de IMM-uri în industria producătoare de înaltă tehnologie a UE și peste 4,3 milioane de IMM-uri care oferă servicii bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii. Ele includ IMM-uri care fabrică produse farmaceutice, produse electronice sau care furnizează servicii juridice și de contabilitate, precum și IMM-uri din sectorul cercetării și dezvoltării științifice și din cadrul industriilor creative. Împreună, acestea reprezintă mai mult de o cincime (21,1 %) din totalul IMM-urilor din UE.

Raportul susține că crearea mai multor întreprinderi de acest tip ar trebui să constituie o parte integrantă a oricărei strategii de creștere și recomandă măsuri de politică adecvate.

Statele membre ale UE reacționează la problemele IMM-urilor.

Numărul măsurilor de politică naționale menite să sprijine IMM-urile a crescut în mod constant și dinamic în ultimii ani, în 2011 fiind adoptate cu 38 % mai multe măsuri decât în 2010. O atenție deosebită a fost acordată unor aspecte precum:
· promovarea spiritului antreprenorial (reprezentând 18 % din totalul măsurilor de politică),
· promovarea îmbunătățirii competențelor și încurajarea inovării în IMM-uri (16 %),
· îmbunătățirea accesului la finanțare (15 %).

Cu toate acestea, punerea în aplicare a unor măsuri de sprijin pentru IMM-uri este încă neuniformă, unele măsuri fiind încă ignorate de un număr important de țări, cum ar fi facilitarea acordării unei a doua șanse antreprenorilor care au eșuat o dată sau luarea în considerare a caracteristicilor întreprinderilor mici la elaborarea legislației.

Etapele următoare

Comisia, în cooperare cu statele membre, lucrează la o structură de primire a inițiativelor în curs și viitoare menite să sprijine IMM-urile. Începutul Săptămânii europene a IMM-urilor lansează o serie de evenimente care celebrează IMM-urile din întreaga Europă. Planul de acțiune privind spiritul antreprenorial – o serie de acțiuni concrete menite să stimuleze spiritul antreprenorial în UE – va fi lansat, de asemenea, mai târziu în cursul acestui an. Planul va completa și se va baza pe „Small Business Act” pentru Europa și va fi condus de o rețea de reprezentanți naționali ai IMM-urilor. Următoarea reuniune a reprezentanților IMM-urilor, în cadrul căreia aceștia vor discuta progresele înregistrate în domenii de politică specifice IMM-urilor, va avea loc în cursul Adunării IMM-urilor care se va desfășura în datele de 15 și 16 noiembrie în Cipru.

[1] Valoarea adăugată brută (VAB) include amortizarea și remunerația muncii, a capitalului și a riscului antreprenorial. VAB este ceea ce rămâne după ce costurile intermediare sunt deduse din vânzări sau din cifra de afaceri.
[2] Același lucru poate fi valabil și pentru Malta, pe baza performanței sale macroeconomice globale, dar datele referitoare la rezultatele IMM-urilor din Malta sunt foarte limitate și, astfel, estimările prezentate în raport ar trebui să fie tratate cu prudență.

Pagini Utile

· Memo 12/783 „Fișe informative privind IMM-urile pentru cele 27 de state membre”
· Analiza performanțelor IMM-urilor pentru 2012
· Mai multe informații referitoare la Săptămâna IMM-urilor 2012

Bucuresti, 16.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *