metalshow

IMA METAV S.A. – eliminata la privatizarea institutului de cercetare INAV Bucuresti

Comisia de privatizare a INAV S.A. Bucureşti, în urma analizei documentelor de depuse, a hotărât eliminarea ofertantului S.C. IMA METAV S.A. Ofertantul a fost eliminat ca urmare a faptului că nu a prezentat toate documentele doveditoare în susţinerea  criteriilor de precalificare impuse prin anunţul publicitar.

Institutul de cercetare se privatizează prin negociere cu selecţie pe bază de oferte tehnice, în cadrul căreia oferta tehnică va deţine o pondere de 60%. Privatizarea urmăreşte protejarea institutului împotriva investitorilor care vor să facă alt tip de afacere decât cea de cercetare şi se realizează în baza prevederilor H.G. nr. 2193/2004 pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Reamintim că ofertanţii care au depus oferte pentru achiziţionarea celor 152.299 acţiuni ale INAV S.A. Bucureşti sunt:

·        consorţiul format din S.C. IAROM S.A. şi S.C. GIAR S.A. Bucureşti;

·        consorţiul format din S.C. IMPULS COMPANY S.R.L. şi Flore Lica;

·        consorţiul format din S.C. ERRE 2 Internaţional S.R.L. şi Asociaţia Salariaţilor şi membrilor conducerii INAV;

·        S.C. IMA METAV S.A.

INAV S.A. Bucureşti are ca principală activitate cercetare – dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale. Acţionariatul este format din: AVAS – 69,93%, S.C. ERRE 2 INTERNATIONAL S.R.L. – 30,0%, Hreniuc Ilie – 0,07%.

Informaţii de background:

Criteriile de precalificare ce trebuie îndeplinite de către ofertanţi sunt:

1.                  inexistenţa sancţiunilor penale pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

2.                  experienţă în domeniul cercetării-dezvoltării pentru ramura de ştiinţă a societăţii comerciale de cercetare – dezvoltare sau pentru o ramură înrudită.

3.                  bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere.

4.                  pot participa la privatizare numai persoanele fizice/juridice române sau străine, care în mod direct sau prin intermediul societăţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari nu au înrăutăţit în mod vădit situaţia economico-financiară a unor societăţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu FPS şi/sau APAPS/AVAS.

Bucuresti, 26.2.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *