free download 78 travel guides written by experts

Holcim continua ss aiba acceasi directie de succes

Creştere organică peste medie
Rezultate consolidate semnificativ mai bune

·    Rezultate mai bune pe toate segmentele
·    Vânzările nete au crescut cu 19,5 la sută, atingând valoarea de 13 miliarde CHF
·    Venitul operaţional (EBITDA) a avansat cu 22,3 la sută, la 3,3 miliarde CHF
·    Profitul operaţional a avansat cu 24,8 la sută, la 2,4 miliarde CHF
·    Capitalizare a veniturilor de 1,1 miliarde CHF datorită vânzării acţiunilor din Africa de Sud
·    Venitul net a crescut cu 162,7 la sută, la 2,9 miliarde CHF
·    Venitul net (atribuibil acţionarilor Holcim Ltd) a crescut cu 195,1, la sută la 2,4 miliarde CHF

Marje comerciale mai bune
În prima jumătate a lui 2007, Holcim şi-a îmbunătăţit atât rezultatele financiare, cât şi marjele comerciale. Factorii care au contribuit sunt mediul favorabil al pieţei, integrarea cu succes a noilor achiziţii şi continuarea dezvoltării eficienţei operaţionale. Holcim a realizat volume mai mari pe toate segmentele. Vânzările de ciment au crescut cu 13,3 la sută, ajungând la 74,2 milioane tone. Creşterea cea mai semnificativă a volumelor s-a datorat noilor consolidări în regiunea Grupului Asia Pacific. Vânzările de agregate şi betoane au fost considerabil diferite de la o regiune la alta. Acestea au crescut, la nivel de Grup, datorită achiziţiilor şi noilor instalaţii de producţie, cu 3,2 la sută, ajungând la 87,3 milioane tone (agregate), şi, respectiv, cu 2,4 la sută, ajungând la 21,2 milioane metri cubi (betoane).

Vânzările nete consolidate au crescut cu 19,5 la sută, până la 13,002 miliarde CHF, iar EBIDTA operaţional a crescut cu 22,3 la sută, până la 3,324 miliarde CHF. În majoritatea pieţelor, presiunea costurilor cu energia a fost compensată de ajustări de preţ şi de îmbunătăţiri operaţionale.

La începutul lui iunie 2007, Holcim a vândut 85 la sută din cele 54 de procente deţinute la Holcim Africa de Sud unui consorţiu care întruneşte cerinţele „Black Economic Empowerment”. Vânzarea acţiunilor a avut ca rezultat o capitalizare a veniturilor de 1,110 miliarde CHF. În plus, un dividend special de 150 milioane CHF net a fost obţinut în Africa de Sud, care a condus la o creştere peste medie a profitului consolidat, cu 162,7 la sută, atingând 2,858 miliarde CHF. Proporţia venitului net al Grupului atribuibil acţionarilor Holcim Ltd. s-a majorat cu 195,1 la sută, ajungând la 2,423 miliarde CHF. Disponibilul de lichidităţi din activităţile operaţionale a crescut de asemenea în mod simţitor, ajungând la 1,733 miliarde CHF (în prima jumătate a lui 2006 fiind de 0,816).

Cerere robustă susţinută de materiale de construcţii în Europa
În prima jumătate a anului, condiţiile economice din regiunea Grupului Europa au fost robuste iar sectorul construcţiilor a beneficiat de acest mediu favorabil. În Europa Occidentală, cererea pentru materiale de construcţii în Marea Britanie şi Franţa a crescut, iar în Elveţia şi Germania consumul a depăşit din nou valoarea anului anterior. Creşterea din sectorul de construcţii din Spania şi Italia s-a redresat uşor. Pieţele din Europa Centrală şi de Sud-Est, precum şi cea din Rusia, au avut o creştere a activităţii în construcţii.

Aproape toate companiile Grupului din Europa au vândut mai mult ciment, iar vânzările de agregate şi betoane de asemenea au crescut în majoritatea timpului. Holcim Franţa Benelux a înregistrat o creştere a livrărilor pe toate segmentele. Datorită situaţiei din nordul Franţei, a fost posibil să se compenseze acalmia temporară a pieţei din Belgia. Aggregate Industries Marea Britanie a avut volume de vânzări mai mari, iar producţia de agregate de la cariera Glensanda din Scoţia şi de la cariera Torr din Anglia au înregistrat niveluri noi. Vânzările de betoane au crescut de asemenea în Marea Britanie. Holcim Spania a înregistrat o creştere uşoară a vânzărilor de ciment datorită plafonării activităţii din construcţii. Cererea ezitantă din Andaluzia şi Costa Blanca a condus la o diminuare a volumelor de vânzări de betoane şi agregate. Holcim Italia a vândut mai mult ciment, dar volumele au scăzut pentru agregate şi betoane. Volumele de vânzări ale celor două companii germane şi ale Holcim Elveţia au rămas la niveluri mari. Holcim Baden-Württemberg şi Holcim Germania şi-au mărit vînzările de betoane. Companiile din Europa Centrală şi de Sud-Est au beneficiat de creşterea generală a cererii pentru materiale de construcţii şi de expansiunea în creştere a rutelor de transport transnaţional. Cu câteva excepţii, companiile Grupului din această regiune şi-au mărit livrările de ciment şi agregate. Vânzările de betoane au crescut în toată regiunea. Datorită creşterii excepţionale continue din Rusia, Alpha Cement a înregistrat rezultate într-adevăr bune.

Global, vânzările de ciment ale Grupului în regiunea Europa au crescut cu 9,1 la sută, ajungând la 16,8 milioane tone. Vânzările de agregate au crescut cu 15,1 la sută, ajungând la 51 milioane tone. Contribuţii substanţiale au venit în special de la Foster Yeoman din Marea Britanie, care a fost consolidată prima oară în septembrie 2006, precum şi de la Holcim Franţa Benelux şi de la un număr de companii ale Grupului din Europa Centrală şi de Sud-Est. Livrările de betoane au scăzut cu 1 procent, fiind de 9,5 milioane metri cubi.

EBIDTA operaţional s-a imbunătăţit cu 27,5 la sută, ajungând la 1,135 miliarde CHF. EBIDTA intern operaţional a crescut cu 13,9 la sută. Costurile mai mari cu materia primă şi energia au fost absorbite în special de ajustările de preţ. Acestea împreună cu îmbunătăţirea eficienţei operaţionale au făcut posibilă menţinerea marjelor comerciale din anul trecut. Rezultatele obţinute de Aggregate Industries Marea Britanie, Holcim Franţa Benelux, Holcim România şi Alpha Cement din Rusia s-au îmbunătăţit substanţial.

Proiectele de extindere a capacităţii din Franţa, Bulgaria, România şi Rusia au continuat conform planificării, cu o concentrare asupra instalării noilor linii de producţie şi a instalaţiilor de măcinare. Baza industrială întărită are drept scop menţinerea furnizării eficiente în piaţă în viitor şi deschiderea de noi oportunităţi de creştere pentru Grup pe aceste pieţe.

Consum de ciment în scădere în America de Nord
În prima jumătate a lui 2007, sectorul de construcţii din America de Nord nu a reuşit să facă vreun progres semnificativ datorită condiţiilor meteo nefavorabile din primele patru luni ale acestui an şi a scăderii construcţiei de locuinţe. În Statele Unite, cererea robustă pentru construcţii comerciale şi industriale, precum şi îmbunătăţirea situaţiei privind proiectele de lărgire a infrastructurii în sectoarele transport şi utilităţi, şi-au revenit parţial. În Canada, activitatea din construcţii s-a îmbunătăţit oarecum în Ontario şi Quebec, zonele importante pentru Holcim.

Datorită cererii scăzute, Holcim Statele Unite a redus importurile de ciment cu marjă comercială scăzută. Compania a înregistrat cel mai accentuat declin al volumelor de-a lungul sistemului riveran din partea central-vestică. De asemenea, St. Lawrence Cement a raportat o scădere a volumelor de vînzări ciment datorită în special pieţelor din nord-estul Statelor Unite.

Vînzările de ciment consolidate ale Grupului în această regiune au scăzut cu 13,8 la sută, fiind de 7,5 milioane tone. În domeniul agregatelor şi betoanelor, Aggregate Industries Statele Unite a resimţit impactul unui mediu şi mai dificil al pieţei construcţiilor rezidenţiale. Compania şi-a menţinut cota de piaţă , dar livrările de produse au scăzut simţitor faţă de prima jumătate a lui 2006. În schimb, St. Lawrence cement şi-a menţinut vânzările de agregate în Canada şi a avut aproximativ aceleaşi volume mari de betoane de anul trecut. Meyer Material, care este activă în zona Chicago, şi care a fost integrată în Aggregate Industries Statele Unite la jumătatea lui 2006, nu a reuşit să balanseze declinul vânzărilor de agregate din America de Nord, vânzările scăzând cu 12,9 la sută, până la 3 milioane metri cubi.

Datorită preţurilor de vânzare mai mari şi a creşterii producţiei, Holcim Statele Unite a înregistrat rezultate financiare mai bune. St. Lawrence cement nu a reuşit să obţină aceleaşi rezultate pozitive de anul trecut, iar Aggregate Industries Statele Unite a avut aceleaşi rezultate scăzute. EBIDTA operaţional consolidat a scăzut cu 8,8 la sută, fiind de 343 milioane CHF pentru această regiune a Grupului. EBIDTA intern operaţional a avut o evoluţie de asemenea negativă, de -6,9 procente.

Cosntrucţia noii fabrici de ciment din Ste. Genevieve pe Mississippi avansează conform planificării. Toate silozurile au fost deja ridicate. St. Lawrence Cement a preluat câteva staţii de betoane şi o carieră de nisip în zona largită a Montreal-ului, ceea ce a ajutat compania să fie şi mai aproape de clienţii din piaţa ei de bază.

În luna mai a acestui an, Holcim a dorit să cumpere acţiuni la St. Lawrence Cement. Susţinută de întregul Consiliu Director al St. Lawrence Cement, tranzacţia cu o valoare de 681 milioane CAD a fost finalizată cu succes. Acţiunile au fost delistate de la Toronto Stock Exchage pe 13 august.

Performanţă excelentă în America Latină
În prima jumătate a anului 2007, activitatea de construcţii a Grupului în regiunea Americii Latine a fost preponderat pozitivă. Creşterea a fost generată de domeniul construcţiilor rezidenţiale şi de proiectele de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere. În cadrul diferenţelor regionale de creştere, în aproximativ toate pieţele în care Holcim furnizează ciment rata consumului a crescut. Aşa cum era de aşteptat, Mexic a înregistrat un mic declin de moment după anul anterior în care au avut loc alegerile prezidenţiale. Condiţiile pieţei au rămas robuste în Ecuador, Columbia, Venezuela şi Argentina. Cererea a început sa revină la valorile normale în Brazilia.

Holcim Apasco din Mexic s-a concentrat asupra distribuţiei către segmentul marilor consumatori şi, în acest fel, vânzările au înregistrat o mică scădere. Volumul vânzărilor de betoane a fost la acelaşi nivel ca în anul anterior. Vânzările companiilor din cadrul Grupului în America Centrală şi Caraibe au fost de asemenea favorabile. Cemento El Salvador a beneficiat de o creştere a vânzărilor de betoane pentru construcţia de drumuri şi pentru protecţia coastei maritime. Compania a exportat de asemenea cantităţi mai mari de ciment în ţările vecine. Holcim Costa Rica a înregistrat o creştere impresionantă. Livrările de ciment în cadrul Holcim Columbia au atins un nou vârf, iar în Ecuador construcţia de case a fost stimulată de banii trimişi acasă de ecuadorienii care lucrează în afara ţării. Proiectele de infrastructură au condus de asemenea la o creştere a vânzărilor de ciment şi betoane.

Pentru a satisface creşterea domestică, Holcim Venezuela a decis să oprească exporturile de ciment începând cu luna aprilie. În schimb, livrările companiei de ciment au avut un uşor declin. Holcim Brazilia a vândut mai mult ciment în comparaţie cu prima jumătate a anului anterior, crescând vânzările de beton în ciuda unei pieţe extreme de competitive. Compania a beneficiat de extinderea reţelei de metrou din São Paulo. În Chile, încetinirea ritmului de creştere a economiei în al doilea trimestru al acestui an a continuat, ceea ce a influenţat Cemento Polpaico să furnizeze mai puţine produse pe toate segmentele. Domeniul construcţiilor din Argentina şi-a continuat creşterea impresionantă fără stagnări, ceea ce a făcut ca Minetti sa înregistreze o creştere impresionantă în vânzările de ciment şi betoane. Programul de creştere a eficientei operaţionale a fost lansat la începutul anului şi a continuat la toate fabricile din Argentina.

Vânzările de ciment ale Grupului în regiunea Americii Latine a atins încă o dată 12,9 milioane tone. Vânzările de agregate au coborât cu 3,2 procente, până la 6,1 milioane tone, în special în Ecuador şi Brazilia. Volumul de betoane a crescut cu 2 procente, până la 5 milioane metri cubi.

EBITDA operaţional în cadrul regiunii Grupului America Latină a scăzut cu 5,9 procente, până la 608 milioane CHF. Motivul acestei scăderi a fost volumul scăzut de vânzări din Mexic, creşterea abruptă a preţului cărbunelui – o importantă sursa de energie în această zonă -, nivel scăzut al preţului în Brazilia, încetinirea creşterii pieţei în Chile şi o rată de schimb mai puţin favorabilă a francului elveţian. Creşterea EBITDA operaţional intern a fost moderat negativă de –2,9 procente.

În timpul perioadei analizate, Cemento Panama a decis să crească capacitatea de măcinare a fabricilor sale pentru a fi în cea mai bună poziţie de a satisface cerea în creştere tot mai mare de ciment, care se aşteaptă să rezulte din extinderea portului şi a facilităţilor.

Creştere continuă a Grupului în regiunea Africa Orientul Mijlociu
Rezultatele Grupului în regiunea Africa Orientul Mijlociu sunt în general mai bune. Cererea în domeniul construcţiilor a crescut, în principal în ţările riverane Mării Mediterane şi Africii de Sud.

Staţiile de ciment din Maroc au produs la limita capacităţii. Holcim Maroc a beneficiat de o cerere ridicată de materiale de construcţii pentru proiecte în domeniul rezidenţial şi turism, cât şi pentru extinderea reţelei de transport. Vânzările de betoane au crescut substanţial. Egyptian Cement a vândut în mod semnificativ mai mult ciment, atât în Egipt, cât şi în afara ţării. În Liban, activitatea de construcţii a rămas la un nivel scăzut. Totuşi, exportul de ciment în ţările vecine a rămas ridicat. Vânzările de betoane către sectorul rezidenţial au scăzut semnificativ. În Oceanul Indian, livrările de ciment au fost mai mari anul anterior iar marile proiecte de infrastructură din La Réunion au determinat o creştere semnificativă a vânzărilor de betoane. În Africa de Vest, volumul vânzărilor a fost menţinut într-un climat politic mai degrabă instabil. Cu o cerere de materiale de construcţii mai robustă ca niciodată, Holcim Africa de Sud a înregistrat încă o dată o creştere record la nivelul tuturor segmentelor.

În iunie, Holcim a redus pachetul de acţiuni deţinut în cadrul Holcim Africa de Sud la 15 procente. Acum, când compania îndeplineşte toate cerinţele „Black Economic Empowerment”, va fi posibil să se poziţioneze drept unul dintre liderii furnizorilor de materiale de construcţii din Africa de Sud. Holcim menţine o legătura strânsă cu compania printr-un acord de asistenţă şi un pachet minoritar de acţiuni. Totuşi, Holcim Africa de Sud a fost deconsolidată din data de 5 iunie 2007.

Deconsolidarea companiei din Africa de Sud a avut un prim impact asupra rezultatelor înregistrate la mijlocul anului pentru regiunea Africa Orientul  Mijlociu. Vânzările puternice de ciment au crescut cu 8,2 procente, până la 7,9 milioane tone. Deoarece Holcim Africa de Sud a avut o poziţie stabilă în piaţa agregatelor, acest segment a scăzut cu 14,8 procente, până la 4,6 milioane tone în această regiune. Vânzările de betoane au rămas neschimbate, la 1,2 milioane metri cubi.

În prima jumătate a anului 2007 a fost înregistrată o îmbunătăţire a performanţelor Grupului în regiunea Africa Orientul Mijlociu. EBITDA operaţional a înregistrat creşteri de 20,8 la sută, până la 389 milioane CHF, în timp ce EBITDA operaţional intern a crescut cu 38,2 la sută. Companiile Grupului din Maroc şi Egipt au raportat creşteri considerabile, iar contribuţia Holcim Africa de Sud – care se numeşte acum AfriSam (Africa de Sud) Ltd.  – a crescut de asemenea.

Holcim Maroc a început în luna iulie producţia de clincher la noua fabrică de ciment din Settat, care se află la sud de Casablanca, această activitate urmând să ajung progresiv la capacitate maximă.  Astfel se vor evita livrările de clincher şi ciment pe distanţe lungi şi se vor reduce costurile de livrare.

Prezenţă activă în regiunea Asia Pacific
Industria construcţiilor din această regiune a înregistrat rezultate foarte bune în prima jumătate a anului. Cererea de ciment a fost mare pe aproape toate pieţele din regiunea în care este prezentă compania Holcim.

Singura excepţie a fost Thailanda, unde situaţia politică afectează în mod negativ investiţiile atât în sectorul privat, cât şi public. Cererea de materiale de construcţii din India, Vietnam, Indonezia şi Filipine a evoluat într-un ritm foarte dinamic. La rândul lor, Australia şi Noua Zeelandă au înregistrat creşteri ale consumului de materiale de construcţii.

Vânzările de ciment au înregistrat creşteri semnificative la cele două filiale indiene ale Grupului, respectiv ACC şi Ambuja Cements. Holcim Vietnam a reuşit să crească în mod semnificativ producţia de ciment, iar în ambele ţări au fost date în funcţiune facilităţi pentru producţia de betoane. Filiala Siam City Cement din Thailanda a reuşit să echilibreze cererea redusă de ciment de pe piaţa internă cu un nivel foarte mare al exporturilor, iar compania a sporit în mod considerabil livrările de betoane către zona Bangkok. Totodată, Holcim Indonezia a raportat o creştere a exporturilor de ciment şi clincher. În acelaşi timp, economia internă a fost stimulată de scăderea dobânzilor, fapt care s-a răsfrânt în mod pozitiv asupra vânzărilor de ciment, agregate şi betoane. Compania Grupului din Filipine a beneficiat la rândul ei de pe urma îmbunătăţirii condiţiilor de pe piaţă. Construcţiile rezidenţiale şi comerciale s-au dovedit a fi adevărate motoare de creştere, la fel şi construcţia de drumuri.

Cement Australia a înregistrat o creştere a vânzărilor de ciment, mai ales datorită continuării creşterii sectorului construcţiilor de clădiri comerciale şi industriale, ca şi în urma nivelului crescut de investiţii în infrastructură. Holcim Noua Zeelandă a înregistrat creşteri considerabile în toate sectoarele de producţie.

Cele două companii indiene din cadrul Grupului au înregistrat cele mai mai creşteri ale vânzărilor de ciment, de 33,7 la sută, la 32,5 milioane de tone. În 2006, volumul vânzărilor înregistrate de ACC şi Ambuja Cements au fost consolidate numai din lunile februarie şi respectiv mai.

Vânzările de agregate au crescut cu 35,7%, la 1,9 milioane tone, în urma creşterii cererii în Indonezia şi a intrării pe piaţa thailandeză pe acest segment. Datorită creşterii numărului proiectelor imobiliare, în special prin integrarea construcţiilor pe verticală în anumite centre urbane mari, livrările de betoane au crescut cu 19%, la 2,5 milioane de metri cubi.

Procesul de consolidare a afacerilor şi performanţele excelente au condus la rezultate financiare foarte bune. EBITDA operaţional înregistrat de companiile Grupului din regiune a crescut cu 61,5 la sută, până la 940 milioane CHF. Creşterea EBITDA operaţional intern a fost de 22 de procente.
În prezent, Holcim îşi extinde în mod selectiv capacitatea pe piaţa indiană. Până la sfârşitul lui 2010, capacităţile de producţie vor creşte cu 15 milioane tone, urmând să ajungă la un total de 50 milioane tone. Aceste investiţii vor da posibilitatea companiilor ACC şi Ambuja Cements să profite de pe urma creşterii pieţei şi să creeze valoare adăugată pentru afacerile Grupului.

Holcim şi-a întărit prezenţa în ACC şi Ambuja Cements în perioada în care au fost înregistrate aceste rezultate financiare. Din 30 iunie 2007, Holcim deţine 43 la sută din acţiunile ACC şi 32 la sută din Ambuja Cements. În Singapore, Holcim a achiziţionat 55% din Jurong Cement Limited. Această nouă companie din cadrul Grupului produce în principal betoane, dar vinde şi ciment la sac, precum şi anumite tipuri speciale de mortar şi zgură. Achiziţia acestei companii va întări poziţia Holcim pe piaţa aflată într-un proces rapid de creştere în Singapore.

În China, Holcim încă aşteaptă aprobarea pentru a-şi mări participaţia la Huaxin Cement. Compania Holcim este hotărâtă să-şi extindă prezenţa pe cea mai mare piaţă de ciment din lume.

Previziuni favorabile
Cu toate că activitatea de construcţii înregistrează o stagnare în unele pieţe, se aşteaptă ca rezultatele financiare să fie încurajatoare graţie strategiei demonstrate a Grupului de diversificare geografică. Consiliul Director şi Comitetul Executiv se aşteaptă ca în 2007 Grupul să depăşească din nou target-ul de creştere pe termen lung de 5% a EBITDA operaţional intern.

Achiziţiile preconizate şi extinderea capacităţilor de producţie vor reprezenta o platformă promiţătoare pentru creşterile viitoare.

Holcim este unul dintre cei mai importanţi furnizori de ciment şi agregate (piatră, nisip, pietriş), precum şi betoane şi asfalt, incluzând servicile aferente. Grupul este prezent în peste 70 de ţări, pe toate continentele.

Bucuresti, 24.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *