bucharest tech week 2021

Guvernul României și UNICEF – Sistemele de evaluare și examinare bine puse la punct contribuie la îmbunătățirea procesului de învățare pentru toți copiii

Guvernul României în parteneriat cu UNICEF în România a lansat astăzi un nou studiu cu privire la modul în care școlile din România pot deveni mai puternice datorită politicilor de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar, oferind astfel tuturor elevilor posibilitatea de a-și atinge potențialul maxim.

„Crearea unui sistem de învățământ în care toți copiii au acces la educație incluzivă de calitate și beneficiază de susținere în realizarea potențialului lor maxim va duce la creșterea participării școlare și la îmbunătățirea rezultatelor învățării, venind în sprijinul bunăstării individuale și progresului pe plan național”, a declarat Premierul României, domnul Sorin Grindeanu. „Raportul de față oferă recomandări utile și concrete privind reforma sistemului de învățământ, astfel încât fiecare copil să beneficieze de educație incluzivă de calitate”.

structura-de-evaluare1
Studiul intitulat „Evaluările și examinările în sistemul de educație din România” reprezintă primul pas în derularea unei inițiative mai ample de evaluare și întărire a sistemului educațional românesc, întreprinse de Guvernul României, UNICEF și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Ministerul Educației Naționale a fost unul dintre principalii parteneri în cadrul procesului de analiză.

“Sunt mândru pentru faptul că România este prima țară care beneficiază de parteneriatul dintre OCDE și UNICEF pentru realizarea unui studiu de mare importanță pentru sistemul educațional și care ne prezintă date esențiale în fundamentarea politicilor educaționale în domeniu. Vă asigur că rezultatele studiului vor fi valorificate în contextul actual în care toți factorii interesați vor contribui la elaborarea unui nou proiect al Legii educației naționale”, a declarat dl. Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale.

În ultimele decenii, sistemul de educație din România a înregistrat progrese semnificative, vizând școli mai puternice și îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi. Cu toate acestea, unii copii continuă să nu beneficieze de educație de calitate, în special copiii din comunitățile rurale și marginalizate, cei din familiile de etnie romă și copiii cu dizabilități.


„Politicile educaționale cu cele mai bune rezultate pentru copii, inclusiv pentru fetele și băieții cei mai vulnerabili, trebuie să fie fundamentate pe evidențe, să întrunească consensul social și politic și să fie monitorizate îndeaproape”, a spus doamna Afshan Khan, Director Regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală. „Cu ajutorul acestei inițiative, fiecare elev din România va putea beneficia de educație de calitate. Este totodată un exemplu de consolidare a sistemelor naționale de învățământ ce poate fi preluat și de alte țări din regiune”.

Analiza evidențiază faptul că sistemele educaționale eficace combină înalta calitate cu echitatea, astfel încât toți elevii să-și urmeze cu succes demersul școlar. Un sistem de evaluare și examinare bine conceput poate cataliza în multe feluri învățarea și incluziunea. În plus, mai important pentru România, transmite viziunea conform căreia fiecare elev, profesor și școală dispune de potențialul de a obține rezultate bune. Printr-un astfel de sistem, politicile și practicile promovează în mod egal standarde educaționale înalte pentru toți copiii, indiferent de mediul sau zona din care provin aceștia, așa încât nimeni să nu fie lăsat în afara sistemului și toți elevii să beneficieze de oportunitatea de a obține rezultate bune.

Studiul realizat în parteneriat de către Guvernul României, UNICEF și OCDE reprezintă prima analiză efectuată vreodată asupra sistemului educațional din România. Analiza are ca scop îmbunătățirea calității învățământului și asigurarea accesului la educație incluzivă de calitate pentru toți copiii, în special cei mai vulnerabili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *