free download 78 travel guides written by experts

Guvernanta economica a UE: Comisia stabileste prioritatile anuale pentru cresterea economica a UE

Europa dispune de un plan cuprinzător pentru a face faţă crizei şi pentru a accelera creşterea economică a Europei. Acum, Europa trebuie să îşi concentreze eforturile pentru a acţiona în mod coordonat, ţinând seama de priorităţi. Acesta este obiectivul analizei pe care Comisia o prezintă astăzi. Analiza anuală a creşterii, care indică o direcţie clară pe care ar trebui să o urmeze Europa anul viitor, cuprinde zece acţiuni urgente axate pe stabilitatea macroeconomică şi consolidarea fiscală, reformele structurale şi măsurile de stimulare a creşterii. Analiza anuală a creşterii marchează începutul „semestrului european”, care schimbă modul în care guvernele îşi concep politicile economice şi fiscale. După ce vor fi aprobate de Consiliul European, statele membre vor transpune aceste recomandări atât în cadrul politicilor lor, cât şi în cadrul bugetelor naţionale. Prin urmare, pentru prima dată, statele membre şi Comisia vor aborda împreună, într-un mod cuprinzător, aspecte precum stabilitatea macroeconomică, reformele structurale şi măsurile de stimulare a creşterii.

Preşedintele Barroso a declarat: „Odată cu analiza anuală a creşterii începe o nouă etapă a integrării europene. Ne propunem să creăm noi perspective şi să îmbunătăţim semnificativ modul în care ne gestionăm şi ne coordonăm economiile interdependente din cadrul Uniunii Europene. Acesta este modelul european. Astfel acţionează guvernanţa noastră economică. Analiza anuală a creşterii este un plan coerent şi global de readucere a Europei pe traiectoria de creştere economică şi de creştere a ratei de ocupare a forţei de muncă. Dacă măsurile vor fi pe deplin puse în aplicare, sunt convins că Europa poate îndeplini aceste obiective.”

Această primă analiză anuală a creşterii marchează începutul unui noi ciclu de guvernanţă economică în UE. Analiza reuneşte diferite acţiuni esenţiale pentru a consolida pe termen scurt redresarea, pentru a ţine pasul cu principalii noştri concurenţi şi pentru a pregăti Uniunea Europeană în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020.

În comunicarea principală, Comisia se axează pe o abordare integrată a redresării, bazată pe măsuri-cheie în contextul strategiei Europa 2020, cuprinzând trei domenii principale:
– necesitatea unei consolidări fiscale riguroase pentru a spori stabilitatea macroeconomică;
– reforme structurale care să asigure creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă
– şi măsuri de stimulare a creşterii.

Această primă analiză anuală a creşterii este concepută pentru a fi aplicată Uniunii Europene în ansamblul său, însă va trebui ajustată în funcţie de situaţia specifică a fiecărui stat membru.

Comisia propune zece acţiuni grupate în trei domenii principale (a se vedea MEMO/11/11):
– condiţii prealabile fundamentale pentru creştere
1. punerea în aplicare a unei consolidări fiscale riguroase
2. corectarea dezechilibrelor macroeconomice
3. asigurarea stabilităţii sectorului financiar
– mobilizarea pieţelor forţei de muncă, crearea unor oportunităţi de angajare
1. acţiuni menite să sporească atractivitatea muncii
2. reformarea sistemelor de pensii
3. reintegrarea şomerilor pe piaţa muncii
4. concilierea securităţii şi a flexibilităţii
– accelerarea creşterii
1. exploatarea potenţialului pieţei unice
2. atragerea capitalului privat pentru finanţarea creşterii economice
3. asigurarea accesului la energie eficientă din punct de vedere al costurilor

Context

Ca parte a „semestrului european” (a se vedea MEMO/11/14) şi după cum s-a anunţat în strategia Europa 2020, începând cu 2011, Comisia evaluează în fiecare an principalele provocări economice cu care se confruntă UE şi identifică acţiuni prioritare pentru a răspunde acestor provocări. Acţiunile sunt prezentate în cadrul unei „analize anuale a creşterii”, care va fi discutată în cadrul Consiliului European din primăvară. Această primă analiză anuală a creşterii cuprinde următoarele părţi:

1. Comunicarea Comisiei: „Analiza anuală a creşterii: către un răspuns cuprinzător la criză”

Prima parte cuprinde mesaje-cheie urgente, care se referă la domeniile fiscal şi macroeconomic şi la domenii „tematice”. Acestea reprezintă o selecţie de aspecte care ar trebui abordate în mod prioritar de şefii de stat şi de guverne în cadrul Consiliului European din martie.

2. Raportul privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte strategia Europa 2020

Acesta analizează progresele înregistrate în ceea ce priveşte obiectivele principale ale UE, proiectele de programe naţionale de reformă („PNR”) şi programele de reformă preconizate de statele membre.

3. Raportul macroeconomic

Acesta oferă o perspectivă macroeconomică şi indică cu precizie măsurile care au cel mai mare potenţial de a genera efecte macroeconomice pozitive.

4. Raportul comun privind ocuparea forţei de muncă

Acesta analizează situaţia ocupării forţei de muncă şi politicile legate de piaţa forţei de muncă. De asemenea, acest raport constituie baza pentru „Raportul comun privind ocuparea forţei de muncă”, care urmează a fi adoptat de Comisie şi Consiliu în conformitate cu articolul 148 alineatul (5) din TFUE.

Analiza anuală a creşterii este însoţită de:

5. Propunerea de Decizie a Consiliului privind liniile directoare pentru ocuparea forţei de muncă

Este vorba de o extensie tehnică a liniilor directoare pentru ocuparea forţei de muncă adoptate acum câteva luni, pentru a se respecta obligaţia legală de a adopta anual astfel de linii directoare.

Pagini Utile

· Contact
Site-ul web al preşedintelui Barroso şi echipa de presă a preşedintelui pe Twitter.

· Annual Growth Survey 2011
Documentul publicat astăzi este disponibil pe pagina de internet a strategiei "Europa 2020".

· Conferinţă de presă
Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de preşedintele Barroso şi comisarii Rehn şi Andor poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

Bucuresti, 12.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *