metalshow

Grupul Leumi raporteaza cel mai mare profit net din sistemul bancar israelian

in anul 2009: 533,5 milioane USD

Profitul net al Grupului Leumi în 2009 s-a ridicat la 2.014 milioane NIS (533,5 milioane USD), comparativ cu un profit de 92 milioane NIS (24,4 milioane USD) în 2008. Profitul net scăzut din 2008 s-a datorat crizei financiare globale, declinului continuu al nivelului preţurilor acţiunilor în pieţele bursiere din întreaga lume şi din Israel, colapsului unor instituţii financiare de top şi efectului negativ al tuturor acestor factori asupra stării economiei din Israel, şi asupra afacerilor Grupului Leumi în Israel şi în străinătate.

Îmbunătăţirea din 2009 are ca principală cauză sfârşitul recesiunii în economiile din întreaga lume, inclusiv cea din Israel, dar şi revenirea pieţelor financiare din criza din 2008, în Israel şi întreaga lume.

Profitul net operaţional a atins în 2009 nivelul de 1.986 milioane NIS (526,1 milioane USD), comparativ cu pierderea operaţională de 158 milioane NIS (41,9 milioane USD) în 2008.

Rentabilitatea capitalului în 2009 a fost de 10,2%, comparativ cu 0,5% în 2008.
Rata profitului in 2009 a fost de 10,1%, comparativ cu o profitabilitate negativă de 0,8% în 2008.

Date adiţionale din declaraţiile financiare

Totalul activelor gestionate de Grupul Leumi -conturile bilanţiere şi din afara bilanţului- au totalizat 782 miliarde NIS (207 miliarde USD) la 31 decembrie 2009, comparativ cu 651 miliarde NIS (172 miliarde USD) la 31 decembrie 2008 (o creştere de 20%).

Activele totale ale Grupului Leumi la 31 decembrie 2009 au însumat 321,8 miliarde NIS (85,2 miliarde USD), comparativ cu 310,8 miliarde NIS (82,3 miliarde USD) la 31 decembrie 2008 (o creştere de 3,5%).

Portofoliul de credite la 31 decembrie 2009 a atins nivelul de 204,7 miliarde NIS (54,2 miliarde USD), comparativ cu 213,2 miliarde NIS (56,5 miliarde USD) la 31 decembrie 2008 (o scădere de 4,0%).

Depozitele clienţilor la 31 decembrie 2009 au însumat 250,4 miliarde NIS (66,3 miliarde USD), comparativ cu 244,8 miliarde NIS (64,8 miliarde USD) la 31 decembrie 2008 (o creştere de 2,3%).

Totalul fondurilor proprii in Grupul Leumi la 31 decembrie 2009 s-a ridicat la 21,9 miliarde NIS (5,8 miliarde USD), comparativ cu 18,7 miliarde NIS (4,9 miliarde USD) la 31 decembrie 2008 (o creştere de 17,1%).

Aşa cum am menţionat, 2009 a fost caracterizat de revenirea din criza financiară globală.

Rezultatul direct al acestei reveniri a fost reducerea provizioanelor pentru creditele neperformante şi realizarea de profit din reevaluarea şi vânzarea unei părţi a portofoliului de titluri de valoare în Israel şi în străinătate.

Factori care au contribuit la creşterea profitului net in 2009

– Creşterea veniturilor operaţionale şi a altor venituri însumând 1.763 milioane NIS (467 milioane USD), creştere de 63% înainte de impozitare, datorată în principal profitulului din investiţiile în acţiuni.

– Creşterea veniturilor din dobânzi, înainte de provizionarea pentru credite neperformante, în valoare de NIS 643 milioane (170,3 milioane USD), creştere de 10,1% înainte de impozitare.

– Scăderea provizioanelor pentru credite neperformante în sumă de 628 milioane NIS (166,3 milioane USD), inainte de impozitare, în procent de 29,3%.

– Scăderea ratei de impozitare.

Factori care au contribuit la scăderea profitului net in 2009

– Scăderea cotei profiturilor companiilor care fac parte din Grupul Leumi în sumă netă de 168 milioane NIS (44,5 milioane USD).

– Scăderea profitului din activităţi extraordinare în valoare de 222 milioane NIS
(58,8 milioane USD).

Bucuresti, 26.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *