free download 78 travel guides written by experts

Grupul Legrand: rezultatele financiare în S1 2020 arată o bună rezistență în condițiile unui mediu puternic deteriorat

În prima jumătate a anului 2020, Legrand a înregistrat o scădere cu 12,2% a vânzărilor, ca urmare a declinului organic (-15,2%), în principal în cel de-al doilea trimestru pe principalele piețe în care compania franceză activează. Declinul a fost parțial contracarat prin creșterea cu 3,6% a domeniului de consolidare, în timp ce efectul cursului de schimb a fost limitat la -0,1%.

În acest context, marja operațională ajustată a fost de 17,5%, o scădere cu doar 3 puncte procentuale față de prima jumătate a anului 2019.

Această bună rezistență se reflectă în special prin adoptarea imediată a inițiativelor, unele cu caracter excepțional, pentru a proteja profitabilitatea Grupului, dar și strategia sustenabilă de a lua în considerare protejarea tuturor părților implicate.

“Pe fondul unei crize sanitare și economice fără precedent, Legrand s-a mobilizat pentru a susține toate părțile interesate. Protejarea angajaților și a partenerilor reprezintă principalul obiectiv. De asemenea, am susținut activ clienții în continuarea activității – de exemplu, decizia de a păstra deschise aproape toate centrele de logistică și producție.
În spirit de solidaritate și acțiuni responsabile având în vedere nevoile pe care le impune criza existentă, Legrand a făcut un apel echilibrat la toate părțile interesate – management, angajați, parteneri, acționari, comunitate, dar și autorități guvernamentale.” a declarat Benoît Coquart, CEO Legrand.

Legrand logo

Grupul s-a mobilizat pentru a susține toate părțile interesate

Pe fondul actualei crize sanitare fără precedent ca urmare a pandemiei de Covid-19, Legrand a adoptat o abordare responsabilă pentru a susține toate părțile interesate, axată în principal pe:
– Protejarea angajaților și a partenerilor prin implementarea rapidă a unor protocoale de sănătate stricte, dar și prin adaptarea metodelor de lucru (utilizarea la scară largă a telemuncii, digitalizarea relațiilor cu clienții etc.);
– Sprijinirea activă a clienților în continuarea activității, reprezentând o parte esențială în susținerea economiei. Spre exemplu, Legrand a păstrat deschise aproape toate centrele de logistică și producție, aplicând măsuri sanitare optime, pentru a menține operațional lanțul de aprovizionare, dar și pentru a efectua fără întreruperi operațiuni de asistență pentru clienți.

De asemenea, Legrand a continuat să își manifeste solidaritatea față de comunitățile locale, ajutând la combaterea impactului crizei sanitare. Acest lucru a implicat o serie de inițiative[1], cum ar fi: donarea de echipamente, susținerea producției de ventilatoare, sprijinirea comunităților vulnerabile etc.).

Totodată, Grupul s-a implicat în sprijinirea persoanelor vulnerabile prin crearea unui fond de solidaritate dedicat căminelor de bătrâni, precum EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) din Franța, reprezentând un număr de 228 de instituții beneficiare și 15.000 dintre membrii personalului acestora.

Nu în ultimul rând, în spirit de solidaritate și acțiuni responsabile, având în vedere nevoile pe care le impune criza existentă, Legrand a făcut un apel echilibrat la toate părțile interesate – management, angajați, parteneri, acționari, comunitate, dar și autorități guvernamentale[ 2].

Vânzări consolidate

Vânzările au însumat 2.832,6 milioane €, înregistrând o scădere cu 12,2% față de aceeași perioadă a anului 2019.

Modificarea organică a vânzărilor a fost de -15,2% în prima jumătate a anului 2020, înregistrând diminuări atât în țările dezvoltate (-14,3%), cât și în noile economii (-17,8%).

Impactul asupra vânzărilor al perimetrului mai larg de consolidare a ajuns la +3,6%. Pe baza achizițiilor realizate în 2019 și 2020, precum și a datelor de consolidare estimate ale acestora, efectul ar trebui să ajungă la +3% la nivelul întregului an 2020.

Efectul cursului de schimb a fost de -0,1% de-a lungul perioadei. Aplicând ratele de schimb medii pentru primele șase luni ale anului analizate în iunie 2020, impactul teoretic al fluctuațiilor cursului de schimb asupra vânzărilor ar trebui să fie de aproximativ -1,5% la nivelul întregului an 2020.

Profitul operațional ajustat și marja operațională ajustată

Profitul operațional ajustat pentru prima jumătate a anului 2020 a fost de 496,9 milioane €, respectiv 17,5% din vânzări, reprezentând o scădere cu 25% față de aceeași perioadă a anului 2019.

Marja operațională ajustată înaintea achizițiilor (la nivelul domeniului de consolidare al anului 2019) a fost de 17,1% din vânzări. Contrar diminuării accentuate și rapide a volumului de afaceri, această scădere limitată față de prima jumătate a anului 2019 reflectă acțiunile rapide ale Grupului privind implementarea măsurilor de adaptare la criza existentă.

Mai precis, acest trend a rezultat din:
– gestionarea eficientă a prețurilor de achiziție și a vânzărilor;
– ajustarea semnificativă (cu două cifre) a costurilor de producție și a cheltuielilor administrative și de vânzare, la nivelul domeniului de consolidare și a ratelor de schimb comparativ cu prima jumătate a anului 2019, ca o consecință a implementării inițiativelor cu caracter excepțional;
– creșterea altor venituri și cheltuieli, în special a costurilor de restructurare, care au însumat 40 de milioane €[3] în prima jumătate a anului, reflectând introducerea măsurilor de adaptare structurală.

Profitul net atribuit Grupului

În prima jumătate a anului 2020, profitul net atribuit Grupului a fost de 129,6 milioane €, ceea ce înseamnă o scădere de 31,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, în principal ca urmare a:
– Scăderii profitului operațional cu 170 milioane €;
– Tendinței nefavorabile (-10 milioane €) a cheltuielilor financiare nete și a rezultatului valutar;
– Scăderii valorii absolute a ratei impozitului pe profit (+50 milioane €), ca urmare a scăderii profitului înaintea impozitării, dar și a ratei de impozitare aproape neschimbate, de 28,5%.

Generarea de numerar și structura bilanțului

Fluxul de numerar din operațiuni a însumat 15,7% din vânzări în primul semestru al anului 2020, reflectând o scădere de 2,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.

Fluxul de numerar disponibil normalizat a scăzut cu 8,7% ajungând la 16,6% din vânzări. Mai mult, nevoia de fond de rulment a ajuns la 10,7% din vânzări la 30 iunie 2020[4], cu 0,5% mai puțin decât cea înregistrată la 30 iunie 2019.

La 30 iunie 2020, bilanțul Grupului a fost solid, înregistrând:
– Numerar și echivalente de numerar în valoare de 2,7 miliarde €;
– Datorie netă în valoare de 3,1 miliarde €, reprezentând o rată EBITDA[5] de 2,2, valoare apropiată de cea înregistrată la 30 iunie 2019 și a cărei scadență a fost prelungită prin emiterea cu succes a unei noi obligațiuni[6], reflectând încrederea investitorilor în modelul de business al Grupului Legrand.

[1] Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din data de 9 Aprilie 2020.
[2] Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din data de 7 Mai 2020.
[3] Excluzând câștigurile din cesiunea clădirilor înregistrate de-a lungul perioadei.
[4] Pe baza vânzărilor înregistrate în ultimele 12 luni.
[5] Pe baza ratei EBITDA din ultimele 12 luni.
[6] Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din 12 mai 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *