free download 78 travel guides written by experts

Grupul Enel, profitul curent net s-a majorat cu 17,4% în 2019

 • Venituri: 80.327 milioane de euro (75.575 milioane euro în 2018, + 6,3%)
  → creșterea veniturilor se datorează în principal operațiunilor diviziei Infrastructură și Rețele, în special în America Latină, prin contribuția companiei Enel Distribuição São Paulo în Brazilia și prin soluționarea problemelor anterioare de reglementare din Argentina, precum și datorită diviziei Thermal Generation and Trading din Italia, reflectând o creștere a activităților de tranzacționare și a efectelor legate de aplicarea recentă a interpretărilor IFRIC¹
 • EBITDA: 17.704 milioane de euro (16.351 milioane de euro în 2018, + 8,3%)
 • EBITDA curent: 17.905 milioane de euro (16.158 milioane de euro în 2018, + 10,8%) neluând în calcul elementele extraordinare din cele două perioade aflate în proces de reexaminare
  → creșterea a fost determinată de operațiunile diviziei Infrastructură și Rețele din America Latină, care au beneficiat de performanțele Enel Distribuição São Paulo și de soluționarea problemelor anterioare de reglementare din Argentina, precum și de creșterea marjelor în operațiunile de producere de energie termică și tranzacționare în Spania și Brazilia
 • Venitul net al Grupului: 2.174 milioane de euro (4.789 milioane de euro în 2018, -54,6%), reflectând, în esență, deprecierea cunoscută a unui număr de centrale pe cărbune
 • Profitul curent net al Grupului: 4.767 milioane de euro (4.060 milioane de euro în 2018, +17,4%) neluând în calcul elementele extraordinare din cele două perioade aflate în proces de reexaminare
  → creșterea reflectă îmbunătățirea performanței operaționale curente
 • Datoria financiară netă: 45.175 milioane de euro (41.089 milioane de euro la sfârșitul anului 2018, + 9,9%)
  → majorarea reflectă în principal cheltuielile de capital pentru perioada respectivă, evoluția negativă a cursului de schimb și aplicarea inițială a IFRS 16
 • Un dividend total propus pentru 2019 de 0,328 euro pe acțiune (din care 0,16 euro pe acțiune a fost deja plătit ca dividend provizoriu în ianuarie 2020)

logo enel

Rezultatele și obiectivele din 2019 ale planului strategic al Grupului

 • Rezultatele anului 2019 sunt în conformitate cu recomandările Grupului
  Rețele, energia regenerabilă și vânzările au reprezentat, din nou, motoarele de creștere ale Grupului
  EBITDA curent și profitul curent net în creștere cu 11%, respectiv 17%
 • Grupul și-a atins toate obiectivele strategice pentru 2019, obținând următoarele progrese în strategia propusă:
  1. Record în dezvoltarea de capacități de energie regenerabilă, cu mai mult de 3 GW în capacități nou construite în 2019, alături de o reducere cu 4,1 GW a celor pe bază de cărbune;
  2. Creștere cu 1,2 milioane de clienți pe piața liberă, la un total de 17,2 milioane de clienți în luna decembrie 2019. Creșterea numărului de contoare inteligente din a doua generație instalate la 13,1 milioane, cu 5,9 milioane mai mult decât în 2018;
  3. Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 1% în termeni nominali, în principal datorită creșterii eficienței globale cu aproximativ 313 milioane de euro;
  4. Dividendul total propus pentru 2019 este de 0,328 euro pe acțiune, cu 17% mai mult decât dividendul plătit în 2018.

¹ Comitetul de Interpretare a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *