metalshow

Greenpeace propune o viziune pentru padurile din Romania

Greenpeace lansează astăzi viziunea sa pentru viitorul pădurilor din România. Ne dorim crearea unei ample rețele de zone protejate care să funcționeze ca o inimă verde a României, reformarea practicilor silvice actuale prin implementarea unei administrări bazate pe principiile dezvoltării durabile, care să garanteze astfel evoluția armonioasă a pădurilor, procesarea locală și superioară a lemnului, precum și consumul responsabil de produse ale pădurii, de la lemn, fructe, până la apă potabilă.

Acest document1 va fi înaintat autorităților competente și va reprezenta baza de pornire dar și punctul comun pentru dezvoltarea de propuneri punctuale de politici în domeniu. Toată lumea este îndemnați să adere la această viziune, semnând petiția2 deschisă pe www.greenpeace.ro.

„Avem nevoie de susținerea cât mai multor oameni pentru ca această viziune să devină realitate. Doar împreună putem realiza ceea ce ne-am propus: păduri mai multe, mai bogate în termeni de biodiversitate și mai sănătoase decât avem în prezent. Fiecare dintre noi are o poveste despre pădure, o relație cu ea; pentru noi pădurea înseamnă lemn, desigur, dar și mult mai mult decât atât: aer, apă curată, casă pentru atâtea viețuitoare, delectare și un model de frumusețe universal care ne cucerește pe toți” susține Valentin Sălăgeanu, coordonatorul campaniei pentru protejarea pădurilor la Greenpeace România.

„Sunt mii de oameni care, de-a lungul anilor, au reclamat tăierile ilegale de arbori, au ieșit în stradă pentru păduri, au făcut și fac voluntariat pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de pădurile valoroase și unice din România. Ne dorim ca această comunitate să crească și să susțină un set de măsuri concrete, aplicabile pe termen lung,” susține Marina Barbălată, director executiv al Greenpeace România.

Pădurile sunt amenințate de tăieri ilegale și de administrarea deficitară realizată în absența unei strategii naționale de dezvoltare. Studiile oficiale au arătat că 8,8 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din păduri, iar cercetările Greenpeace au arătat că doar 0,5 milioane de metri cubi sunt investigate de autorități și că, între 2000 și 2014, s-au degradat peste 360 000 ha de pădure3.

„Aceste date alarmante demonstrează că administrarea defectuoasă și corupția au afectat interesele întregii societăți românești – pe de o parte nevalorificând eficient și ecologic pădurea, pe de altă parte distrugând un patrimoniu natural inestimabil. Susținem așadar în continuare că pădurile din România trebuie protejate, gestionate durabil, dezvoltate și perpetuate, cu scopul de a întreține și îmbunătăți multiplele servicii pe care aceasta le oferă.” adaugă Valentin Sălăgeanu, coordonatorul campaniei pentru protejarea pădurilor la Greenpeace România.

Greenpeace România se implică încă din anul 2012 în construirea unui viitor pentru pădurile din România. În țara noastră există încă cele mai mari suprafețe de păduri sălbatice și virgine din Europa, cea mai mare populație de urși, specii rare și endemice și carnivore mari precum lupul și râsul. Greenpeace România a luptat pentru introducerea pădurilor virgine de fag în patrimoniul mondial UNESCO, pentru adoptarea unei legislații moderne și eficiente, pentru îmbunătățirea Radarului Pădurii și creșterea transparenței acestuia. A cerut și continuă să pretindă o administrare performată și o protecție reală pentru ariile protejate ca acestea să devină o inimă verde a României.

Viziunea Greenpeace pentru viitorul pădurilor din România reunește toate principiile care stau la baza acțiunilor noastre și consolidează toate eforturile de până acum. Ea trebuie să reprezinte un punct de consens și să adune în jurul ei susținători care să facă posibilă această schimbare.
1 Viziunea este disponibilă aici: //goo.gl/idnsNR.
2 Petiția poate fi semnată aici https://goo.gl/3ZH40d.
3 //www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/Activitati/60-cazuri-zi-taieri-ilegale/

Bucuresti, 26.11.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *