free download 78 travel guides written by experts

Garrigues asista Ministerul Mediului pe durata presedintiei spaniole a Uniunii Europene

Casa de avocatură Garrigues Spania, prezentă şi pe piaţa din România, consiliază Ministerul Mediului, Zonelor Rurale şi al Marinei din Spania pe durata preşedinţiei spaniole a Uniunii Europene, care durează până la data de 30 iunie 2010. Societatea mixtă formată de Garrigues Medio Ambiente şi Consulnima a câştigat licitaţia pentru Servicii de Consultanţă pentru Directoratul General de Evaluare pe Probleme de Mediu şi Calitate al Ministerului în vederea îndeplinirii atribuţiilor care derivă din 2009 UE Troïka şi preşedinţia Uniunii Europene în 2010.

Garrigues Medio Ambiente şi Consulnima asistă Directoratul General pe două niveluri: pe probleme care intră în jurisdicţia sa şi care sunt negociate la Bruxelles şi cu privire la tratate internaţionale, la care Uniunea Europeană este parte. Aspectele principale care vor fi abordate alături de Directoratul General se referă la managementul deşeurilor, protecţia solului şi îmbunătăţirea calităţii aerului.

Priorităţile Spaniei în domeniul calităţii mediului cu privire la Consiliul de Mediu includ: completarea Directivelor cu privire la echipamente electrice şi electronice cu scopul promovării reciclării şi restricţionării utilizării substanţelor periculoase în procesul de fabricaţie; promovarea reglementărilor specifice cu privire la protecţia solurilor; deşeurile biologice; şi managementul corect al mediului pentru dezamorsarea şi reciclarea navelor aflate la finalul perioadei de folosinţă.

Spania va depune eforturi pentru aprobarea Directivei Emisiilor Industriale şi a Reglementării pentru reducerea emisiilor de bioxid de carbon din partea vehiculelor terestre comerciale de tonaj uşor. De asemenea, sunt importante negocierile multilaterale sub auspiciile Programului de Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP) pentru lansarea unui tratat internaţional în vederea reglementării ciclului de viaţă al mercurului, şi se evaluează în prezent posibilitatea extinderii tratatului către alte metale grele.

De asemenea, Spania urmează să conducă negocierile internaţionale ale Uniunii Europene cu privire la sinergii pentru a unifica criteriile comune de finanţe şi management cu următoarele convenţii: Convenţia de la Basel cu privire la controlul Transbordării Deşeurilor Periculoase şi Eliminarea acestora; Convenţia de la Rotterdam cu privire la Procedura de Pre-Acord referitoare la anumite chimicale şi pesticide periculoase în domeniul comerţului internaţional, şi Convenţia de la Stockholm cu privire la Agenţii Poluanţi Organici Persistenţi.

Cea de-a 18-a sesiune a Comisiei Naţiunilor Unite pe teme de Dezvoltare Sustenabilă, tratând multe chestiuni internaţionale de actualitate referitoare la mediu, va avea loc la New York în timpul preşedinţiei spaniole.

Bucuresti, 15.02.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *