free download 78 travel guides written by experts

Garantarea viitorului energetic:

Comisia prezinta propuneri in domeniul securitatii, solidaritatii si eficientei energetice

Comisia Europeană a propus azi un pachet amplu de măsuri în domeniul energetic care dă un nou elan securităţii energetice în Europa sprijinind propunerile 20-20-20 privind schimbările climatice care trebuie aprobate până în decembrie. Comisia prezintă o nouă strategie pentru punerea bazelor unei solidarităţi în domeniul energetic între statele membre şi o nouă politică în domeniul reţelelor energetice care să stimuleze investiţiile în reţele energetice mai eficiente, cu emisii scăzute de carbon. Comisia propune un nou plan de acţiune al UE pentru securitate şi solidaritate în domeniul energiei care stabileşte cinci domenii în care sunt necesare mai multe măsuri pentru a garanta aprovizionarea sustenabilă cu energie. Comisia este preocupată şi de provocările cărora Europa va trebui să le facă faţă între anii 2020 şi 2050. În plus, un pachet de propuneri privind eficienţa energetică vizează realizarea de economii de energie în domenii-cheie, cum ar fi consolidarea legislaţiei referitoare la eficienţa energetică a clădirilor şi a produselor consumatoare de energie şi creşterea rolului certificatelor de performanţă energetică, precum şi al rapoartelor de inspecţie pentru sistemele de încălzire şi de aer condiţionat.

La prezentarea pachetului de măsuri din cadrul celei de-a doua revizuiri strategice a politicii energetice preşedintele José Manuel Barroso a declarat: „Preţul energiei a crescut în Uniunea Europeană în medie cu 15% în ultimul an. 54% din energia Europei este importată la un cost de 700 € pentru fiecare cetăţean european. Trebuie să remediem urgent această problemă luând măsuri de creştere a eficienţei energetice şi reducere a dependenţei de importuri. Trebuie să investim şi să diversificăm. Propunerile adoptate azi atestă fără echivoc dorinţa Comisiei de a garanta o aprovizionare cu energie sigură şi sustenabilă şi ar trebui să ne ajute în atingerea obiectivelor cruciale 20-20-20 privind schimbările climatice.”

Andris Piebalgs, Comisarul pentru energie, a subliniat oportunităţile de a realiza noi investiţii, a face economii şi a crea noi locuri de muncă: „Uniunea Europeană s-a unit ca niciodată până acum pentru a înfrunta problemele legate de schimbările climatice, preţurile mari la energie şi securitatea energetică. Dar trebuie să facem mai mult, să fim mai ambiţioşi şi să fim şi mai îndrăzneţi pentru a evita riscul unei întreruperi a furnizării de energie în viitor. Acest lucru se traduce prin investiţii. A investi în energie, inclusiv în eficienţa energetică, înseamnă a da economiei noastre impulsul de care are nevoie în aceste vremuri nesigure."

Benita Ferrero-Waldner, Comisarul european pentru relaţii externe şi politica europeană de vecinătate, a declarat: „Acordarea unei atenţii mai mari energiei în relaţiile internaţionale este crucială pentru securitatea energetică a UE. Stabilirea, în domeniul energetic, de parteneriate puternice şi de încredere cu ţările furnizoare şi de tranzit, precum şi cu alţi mari consumatori de energie este esenţială şi, prin urmare, noua generaţie de dispoziţii privind interdependenţa energetică propuse astăzi reprezintă un progres important. Revizuirea de azi propune, de asemenea, măsuri pentru întărirea capacităţii UE de a se mobiliza pentru a susţine infrastructurile indispensabile pentru aprovizionarea cu energie din ţări terţe.”
   
Prima prioritate identificată în cea de-a doua revizuire strategică este adoptarea şi implementarea rapidă a măsurilor pentru atingerea obiectivelor de politică energetică pentru Europa ale Consiliului European, care vizează o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, o pondere de 20% a surselor regenerabile în consumul final de energie şi o reducere cu 20% a cererii de energie, până în 2020. Acest pachet de măsuri privind schimbările climatice, propus de Comisie în ianuarie 2008, trebuie să primească acordul Consiliului şi al Parlamentului în săptămânile următoare. O energie mai curată, mai diversificată şi mai eficientă va fi un avantaj pentru aprovizionarea cu energie şi economia europeană. Noile norme vor crea, de asemenea, un mediu mai stabil, mai coerent şi mai transparent pentru realizarea de noile investiţii în domeniul energiei.

A doua prioritate este rezolvarea problemei precarităţii în creştere a securităţii aprovizionării cu energie a Europei. Chiar dacă obiectivele de energie regenerabilă vor fi atinse, este probabil ca Europa să fie dependentă şi mai mult de importuri decât în ziua de azi. UE trebuie să îşi îmbunătăţească politicile actuale pentru a-şi atinge obiectivul de eficienţă energetică. Mai mult, trebuie întărită capacitatea UE de a răspunde la unison în caz de criză.

În noul plan de acţiune al UE pentru securitate şi solidaritate în domeniul energiei, Comisia identifică cinci domenii în care este necesară intensificarea eforturilor pentru a ajuta Uniunea Europeană să beneficieze în viitor de o aprovizionare cu energie mai sigură şi mai sustenabilă şi a preveni riscul unei crize la nivelul UE. Proiectele de construire a infrastructurii necesare au nevoie de mai mult sprijin efectiv.UE trebuie să utilizeze mai bine resursele interne de energie, indiferent dacă este vorba despre resursele regenerabil sau cele fosile.Trebuie acordată mai multă atenţie solidarităţii, inclusiv mecanismelor UE în caz de criză, stocurilor de petrol şi diferitelor mecanisme de răspuns la posibile întreruperi ale aprovizionării cu gaz.Trebuie depuse urgent eforturi suplimentare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice.
   
Acordarea unei atenţii mai mari energiei în relaţiile internaţionale ale UE, inclusiv prin stabilirea de relaţii, bazate pe interdependenţă, cu ţările furnizoare, de tranzit şi consumatoare va contribui la realizarea obiectivelor energetice ale UE şi, de asemenea, va spori influenţa UE asupra evoluţiilor internaţionale din domeniul energetic.În acest scop, o coordonare mai strânsă între statele membre şi cu Comisia în relaţiile energetice externe va fi deosebit de importantă.

Comisia prezintă, în acelaşi timp, o serie de documente justificative care explică aceste linii de acţiune.În prim plan se află eficienţa energetică.Un pachet de propuneri privind eficienţa energetică vizează realizarea de economii de energie în diverse domenii, cum ar fi consolidarea legislaţiei de bază referitoare la eficienţa energetică a clădirilor şi a produselor consumatoare de energie şi creşterea rolului certificatelor de performanţă energetică, precum şi al rapoartelor de inspecţie pentru sistemele de încălzire şi de aer condiţionat.Pentru îmbunătăţirea eficienţei aprovizionării cu energie Comisia a adoptat linii directoare care permit utilizarea energiei produse de instalaţiile de cogenerare cu mare randament energetic.În 2009 Comisia prevede efectuarea unei evaluări amănunţite a Planului de acţiune european din 2006 privind eficienţa energetică.

Problema investiţiilor ocupă, de asemenea, în cadrul pachetului de măsuri.Reţelele europene au nevoie de investiţii de miliarde de euro pentru înlocuirea infrastructurii învechite şi pentru a se adapta la energiile cu emisii scăzute de carbon şi energiile regenerabile.Şase iniţiative strategice au fost repertoriate drept esenţiale pentru securitatea energetică a UE într-o carte verde referitoare la reţelele energetice:un plan de interconectare în regiunea Mării Baltice, cu inel energetic mediteranean, interconectări de electricitate şi gaze pe direcţia nord-sud cu Europa centrală şi de sud-est, o reţea electrică în largul Mării Nordului, un coridor sudic pentru gazele naturale şi aprovizionări eficace cu gaz natural lichefiat (GNL) pentru Europa.

Context

Prima revizuire strategică a condus la acordul Consiliului European, din martie 2007, privind obiectivele de politică energetică pentru Europa.De atunci Comisia a propus o serie de măsuri pentru realizarea acestor obiective, inclusiv un pachet de propuneri pentru a deschide şi mai mult piaţa energetică, care urmează să fie adoptat în curând, un plan strategic privind tehnologiile energetice pentru promovarea tehnologiilor energetice curate, noi măsuri pentru îmbunătăţirea consumului de energie al bunurilor de consum şi propuneri de noi obiective obligatorii privind energia regenerabilă şi emisiile de gaze cu efect de seră.

Consiliul European din martie 2007 a invitat Comisia să prezinte o actualizare a revizuirii strategice a politicii energetice la începutul anului 2009. Propunerile adoptate azi răspund acestei cereri.

Revizuirea strategică a politicii energetice şi documentele însoţitoare sunt disponibile pesite-ul web Europa.

Bucuresti, 13.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *