free download 78 travel guides written by experts

Furnizorii de servicii postale vor transmite anumite informatii

catre ANCOM numai prin mijloace electronice

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a supus astăzi consultării publice un proiect de decizie care solicită tuturor furnizorilor de servicii poștale să transmită anumite informații către ANCOM exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul unei aplicaþii informatice, utilizând semnãturã electronicã certificatã.

Începând cu anul 2013 furnizorii de rețele publice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului transmit în aceleași condiții informații cãtre ANCOM.

Printre informațiile care urmează să fie transmise exclusiv prin mijloace electronice se numără datele statistice pe care furnizorii de servicii poștale au obligația să le raporteze periodic către ANCOM. Aceste noi reguli ar urma să se aplice începând cu următoarea rundă de raportare, cea a datelor statistice aferente anului 2015, care trebuie raportate până cel târziu la data de 15 martie 2016.

De asemenea, proiectul de decizie propune ca, începând cu 1 ianuarie 2016, documentația necesară în vederea eliberării pentru un furnizor a avizului ANCOM necesar obținerii autorizației de construire a pilonilor și clădirilor, acolo unde dispozițiile legale impun această condiție, să se transmită prin mijloace electronice. S-au identificat soluții pentru ca documentația să fie transmisă prin mijloace electronice inclusiv de către constructorii sau subcontractorii ce efectuează lucrări pentru un furnizor notificat la ANCOM.

Aplicația informaticã de transmitere a informațiilor este disponibilã pe pagina de internet a ANCOM, iar pentru raportarea datelor pot fi utilizate semnãturile electronice emise de orice furnizor de servicii de certificare din România, și, în anumite condiții, din alt stat.

Proiectul de decizie vizeazã modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 336/2013 și a Deciziei președintelui ANCOM nr. 127/2009.

Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informații de către furnizorii de servicii poștale prin mijloace electronice, precum și pentru utilizarea acestor mijloace electronice în alte situații poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 18.11.2015, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 19.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *