Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Formarea functionarilor publici – prioritate pentru ANFP

Administraţia publică din România trebuie să se alinieze standardelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte eficientizarea serviciului public şi implicit satisfacerea nevoilor cetăţeanului. Acest lucru nu poate fi realizat decât de funcţionari publici bine instruiţi, care au rolul de a îmbunătăţi serviciile publice.

În acest sens, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează în perioada 23-24 noiembrie 2009, la Poiana Braşov,  o masă rotundă la care vor participa conducerea ANFP şi directorii centrelor regionale de formare continuă pentru administraţie publică locală.

Temele abordate în cadrul întîlnirii se vor axa pe :

–          Noul statut al centrelor regionale de formare, după preluarea acestora de către ANFP ;

–          Proiectul de Strategie de formare a funcţionarilor publici, elaborat în cadrul INA;

–          Perspectiva de formare profesională a funcţionarilor publici în 2010 ;

–          Rolul ANFP în noul context al reformei administraţiei publice din România ;

–          Îmbunătăţirea legislaţiei secundare privind formarea şi pregătirea profesională a funcţionarilor publici

Scopul acestei întâlniri îl constituie conturarea unei viziuni unitare în ceea ce priveşte formarea în administraţia publică din România, oferită în principal de instituţiile statului, în cazul de faţă fiind vorba despre Centrele Regionale.

Atunci când vorbim despre serviciile de formare şi perfecţionare profesională trebuie să avem în vedere principiul economicităţii şi al eficienţei. Ne raportăm la economicitate atunci când avem în vedere reducerea cheltuielilor publice, iar la eficienţă atunci când maximizăm rezultatele unei activităţi în raport cu resursele utilizate.

Pornind de la aceasta, conducerea ANFP îşi doreşte o colaborare strânsă cu reprezentanţii acestor instituţii, în scopul elaborării şi implementării unei strategii de formare de calitate, astfel încât sectorul public să devină competitiv cu sectorul privat, cel puţin din punct de vedere al calităţii serviciilor publice pe care le oferă, cu atât mai mult cu cât este vorba despre formare şi pregătire profesională.

“Rolul centrelor regionale va fi foarte important la nivel local, ţinând cont de principiul descentralizării şi de nevoia de a avea funcţionari publici bine instruiţi la nivelul administraţiei publice locale. Pot spune că centrele regionale vor reprezenta adevăraţi piloni pentru administraţia publică locală, deoarece fără instrire continuă nu putem vorbi despre performanţă în activitatea autorităţilor publice locale” a afirmat preşedintele ANFP, domnul Andras Szakal.

Bucuresti, 20.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *