metalshow

Formare in domeniul achizitiilor publice ecologice

Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) au organizat în perioada 01 – 05 iulie 2010 o noua serie de evenimente în domeniul achiziţiilor publice ecologice.  Conferinţa proiectului „Promovarea achiziţiilor publice ecologice prin crearea unui cadru favorabil pentru instruirea achizitorilor publici” (cod SMIS 1203), ce a avut loc între 1 şi 2 iulie, Hotel Notovel, precum şi a 4a întâlnire a Reţelei Achizitorilor Publici ce a avut loc în data de 5 iulie, la Hotel Lev’Or, marchează momentul culminant şi de vizibilitate maximă al acestui proiect.

Domnul Cristian Apostol, secretar de stat în Ministerul Mediului şi Pădurilor, prezent la deschiderea conferinţei, şi-a exprimat încrederea că la finalul acestui proiect se vor crea premizele schimbului de experienţă şi a colaborării instituţionale de lungă durată în domeniul achiziţiilor publice verzi prin intermediul specialiştilor formaţi în domeniul achiziţiilor ecologice. Aceştia vor putea promova acest model de achiziţii publice în cadrul instituţiilor din care provin, multiplicând astfel efectele benefice ale acestei abordări, a maideclarat Cristian Apostol.

Doamna Lavinia Nemeş, director în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a transmis mesajul preşedintelui ANFP, domnul Andras Szakal, către participanţii prezenţi la conferinţă şi a subliniat importanţa pe care instituţia sa o acordă formării resursei umane în domeniul achiziţiilor publice ecologice, astfel încât banii publici să fie cheltuiţi cît mai rentabil şi transparent în această perioadă de criză. Totodată, Lavinia Nemeş a declarat că administraţia publică are nevoie de specialişti care pot produce schimbarea în toate domeniile şi a evidenţiat, în acest sens, rolul celor două instituţii partenere în absorbţia fondurilor europene.

În cadrul evenimentelor s-au abordat teme precum politicile şi cadrul legislativ naţional şi european în domeniul achiziţiilor publice ecologice, importanţa planului naţional al achiziţiilor publice ecologice. De asemenea, au fost prezentate  concluziile analizei diagnostic la nivelul administraţiei publice centrale, sinergia cu alte proiecte (Dezvoltarea Pieţelor Ecologice Emergente din România) şi instrumente voluntare pentru a creşte performanţa de mediu (eticheta ecologică şi schema comunitară de ecomanagement şi audit de mediu). Întâlnirea Reţelei Achizitorilor Publici Ecologici a oferit participanţilor ocazia operaţionalizării şi discutării unui model de achiziţie publică ecologică.

Prezentul proiect, derulat de Ministerul Mediului şi Padurilor în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, este cofinanţat din  Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 803.460,87 lei, din care 682.941,74 lei reprezentând 85% este cofinanţat de către Comisia Europeană, diferenţa de 120.519,13 lei (15%) fiind acoperită de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Obiectivul general proiectului este cresterea gradului de conştientizare a impactului favorabil asupra mediului înconjurător a achiziţiilor ecologice prin formarea de formatori la nivelul administraţiei publice centrale şi diseminarea de instrumente, metode şi bune practici în domeniu.

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăţi capacitatea formatorilor şi a managerilor de formare din admistraţia publică centrală în domeniul achiziţiilor publice ecologice prin: analizarea şi actualizarea manualelor de achiziţii publice, pregătirea formatorilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu, crearea unei reţele de achizitori publici care să se implice activ în promovarea achiziţiilor publice ecologice.
Grupul ţintă este format din funcţionari din administraţia publică centrală cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice precum şi formatorii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul ANRMAP şi  ANFP.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, proiectul a fost structurat pe următoarele tipuri de activităţi derulate timp de 15 luni, în Bucureşti:
–    Elaborarea unei analize diagnostic privind considerarea aspectelor ecologice în documentaţiile de atribuire pentru administraţia publică centrală
–    Crearea unei reţele a achizitorilor publici formată din specialişti în achiziţii publice de la nivelul administraţiei publice centrale. Organizarea a 4 grupuri de lucru a achizitorilor publici în vederea schimbului de experienţă şi bune practici
–    Conceperea ghidului privind achiziţiile publice ecologice; includerea informatiilor  privind achiziţiile publice ecologice în manualul folosit de ANAF în formarea continuă a personalului din administraţia publică în domeniul achiziţiilor publice
–    Instruirea achizitorilor publici in domeniul achiziţiilor publice ecologice precum si pregatirea lor ca formatori în domeniu
–    Organizarea unei conferinţe privind achiziţiile publice ecologice la care vor participa stakeholderi nationali şi internaţionali interesaţi

În urma derulării activităţilor se urmăreşte înregistrarea următoarelor rezultate:
–    40 de achizitori publici formaţi şi certificaţi  în domeniul achiziţiilor publice ecologice
–    1 reţea a achizitorilor publici din administraţia publică centrală
–    4 grupuri de lucru ale achizitorilor publici din administraţia publică centrală în vederea schimbului de experienţă şi bune practici
–    1 analiză-diagnostic, privind considerarea aspectelor ecologice în documentaţiile de atribuire a achiziţiilor publice
–    1 manual de achiziţii publice ecologice,
–    1 conferinţă naţională pe tema importanţei achiziţiilor publice ecologice

Proiectul de faţă este gândit ca o primă etapă, urmat de o a doua, care va consta în instruirea personalului din departamentele de achiziţii publice a tuturor autorităţilor publice centrale. Rolul acestei prime etape este de „aşeza fundaţia” în sensul dezvoltării de manuale şi a asigurării unui număr suficient de formatori, care să poată să instruiască mai departe un număr mult mai mare de cursanţi.

Prin acest proiect România se alătură eforturilor întreprinse la nivel european, unde se promovează în mod susţinut conceptul de achiziţii publice verzi în rândul statelor membre, sectorul public având o putere semnificativă de cumpărare şi putând orienta piaţa spre furnizarea de produse şi servicii ecologice.

Bucuresti, 07.07.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *