free download 78 travel guides written by experts

„Fondurile europene destinate politicii de coeziune pot fi folosite

si pentru a asigura integrarea efectiva a migrantilor si a persoanelor care solicita azil”

Declarație de presă

"Politica de coeziune reprezintă, în mod evident, o sursă importantă de finanțare pentru sprijinirea acțiunilor și măsurilor eficiente de integrare în ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă, condițiile de locuit, dar și a măsurilor privind asigurarea unui tratament nediscriminatoriu. Responsabilitatea măsurilor revine în principal statelor membre, care au la dispoziție instrumente financiare precum Fondul pentru migrație și integrare (AMIF), Fondul Social European (FSE) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru a acționa în vederea gestionării și integrării fluxurilor de migranți.

Direcțiile de acțiune ar trebui să fie prioritare în politicile statelor membre, fie că e vorba de start-up-uri, de reducerea sărăciei, abandonul școlar timpuriu etc., dar ele trebuie să răspundă deopotrivă și nevoilor migranților legali. Aceasta presupune o abordare flexibilă, ținând seama de condițiile extrem de dificile și în continuă schimbare în ceea ce privește migrația. Pentru a găsi cea mai bună variantă de acțiune care să acopere provocările cu care se confruntă migranții, recomandarea este ca proiectele finanțate prin FEDR să fie însoțite și de alte măsuri ce vizează integrarea socială, iar pentru acestea se poate obține sprijin financiar din Fondul Social European sau din alte surse.

Prin FEDR poate fi asiguratã și finanțarea unor mãsuri de urgențã privind sistemul de primire a migranților și solicitanților de azil, mãsuri care sã vinã în completarea sprijinului oferit prin Fondul de azil, migrație și integrare (AMIF). Aceasta poate presupune construirea sau extinderea centrelor de primire, a adãposturilor pentru imigranți, dar și acțiuni ce vizeazã consolidarea capacitãților în unitãțile de primire.

Gestionarea mai eficientă a migrației reprezintă o prioritate clară a Comisiei Europene, așa cum a fost ea prezentată de altfel în obiectivele politice ale președintelui Jean-Claude Juncker. Problemele generate de migrație ar putea fi abordate în comun de către Comisie, împreună cu statele membre. Acțiunile de cooperare teritorială prin intermediul programelor Interreg și strategiile macroregionale pot să reprezinte o modalitate de a face fața provocărilor generate de migrație și de traficul de ființe umane, iar acest lucru este posibil prin promovarea cooperării instituționale și administrative între UE și țările din afara UE, de la Marea Mediterană."

Mai multe detalii:
Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene

Fondul european de dezvoltare regională

Fondul social european

Fondul pentru migrație și integrare (AMIF)

Fișe privind programele operaționale pentru fondurile din cadrul politicii de coeziune în perioada 2014-2020


Bucuresti, 31.08.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *