free download 78 travel guides written by experts

Peste 100 de milioane de euro ar putea fi angajate din fondurile de la UE de Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (MCSI –OIPSI) a găzduit astăzi o întâlnire informală cu reprezentanți din mass media centrală pentru a-și prezenta acțiunile realizate în ultima perioadă referitoare la evaluarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra întregului sector IT&C la nivel național sau chiar internațional ce au fost depuse în actualul exercițiu bugetar 2014 – 2020, precum și identificarea proiectelor realizate în cadrul exercițiului anterior 2007 – 2013 și care ar putea primi asistență retroactivă, acțiuni ce vor contribui la atragerea a peste 100 mil Euro prin fonduri europene nerambursabile în perioada următoare.

Întâlnirea a fost condusă de Marius Bostan, ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională alături de doamna Adina Moga, Director General OIPSI și alți experți din cadrul Organismului Intermediar.
 

1. POSCCE 2007 – 2013

Gradul de absorbție la 31.03.2016, raportat la bunul de plată acordat de OIPSI și suma alocată de 338 mil Euro FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) este de 102,4% (346,2 mil euro FEDR). 31% din procentul de absorbție a fost realizat în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016 când au fost verificate și aprobate un număr de 258 cereri de rambursare însumând o valoare de aproximativ 131,39 mil Euro din care FEDR 108,54 mil Euro.

Accesarea finanțării retroactive din partea UE pentru perioada de programare 2007-2013, prin Axa prioritară III a POS CCE mai poate aduce la bugetul de stat până la 50 millioane de euro din fondurile structurale de la Uniunea Europeană (UE) peste cele generate prin proiectele deja contractate și implementate.

La inițiativa MCSI – OIPSI, de identificare a proiectelor care ar mai putea primi finanțare retroactivă din partea UE – acțiune ce a fost aprobată de Guvern prin  Memordumul nr. 5/814/8.02.2016, au fost identificate prin intermediul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) și au la bază achizițiile din domeniul TIC realizate de către de autoritățile/instituțiile publice de la nivel central.

Ca răspuns al acestei inițiative, 12 instituții au depus dosarele de achiziții însumând valoarea de 228,78 mil lei, iar o altă instituție va solicita finanțare retroactivă prin intermediul Axei prioritare 2 a POS CCE.

Organismul Intermediar de la MCSI a verificat achizițiile depuse, le-a transmis spre analiza Autorității de Management și a propus acesteia un ghid al solicitantului și un model al cererii de finanțare ce ar urma să fie depus de către autoritățile/instituțiile publice implicate.

Asistența retroactivă reprezintă acordarea, de către o autoritate de management, de asistență UE  pentru proiecte ale căror cheltuieli au fost deja acoperite din surse naționale sau care sunt deja terminate înainte să se solicite în mod oficial sau să se acorde asistență UE.
 
2.POC 2014 – 2020

Noua perioadă de programare începe și ea să aibă efecte. Peste 200 de proiecte solicită finanțare în cadrul acțiunii 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere din Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020. Valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate este de 518,88 mil lei, din care partea UE este de 438,87 mil lei.

Proiectele au fost depuse urmare apelului lansat de MCSI – OIPSI în cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014 – 2020 în data de 2 noiembrie 2015. În cadrul apelului au fost înscrise online 235 de intenții de proiecte din care s-au materializat 220, restul înregistrărilor fiind dublări ale proiectelor deja înscrise sau teste realizate de solicitanți.

Acestea au fost supuse evaluării cu privire la criteriile administrative și de eligibilitate, primele rezultate preliminare urmează a fi publicate pe pagina web a MCSI – OIPSI până la finalul lunii aprilie 2016.

Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere are ca scop finanțarea realizării de către IMM-uri (singure sau în parteneriat sub formă de cluster) de produse și servicii TIC inovative, susținându-se cheltuieli pentru:
– produse harware și software necesare realizării produselor/serviciilor inovative;
– personalul implicat în realizarea produselor/serviciilor inovative;
– marketingul produselor/serviciilor inovative create;
– activități auxiliare: plan de afaceri, instruire, auditare proiect, management proiect.

Proiectele care ar putea fi susținute financiar aparțin IMM-urilor care sunt înregistrate și își desfășoară activitatea în România, fie individual sau organizate în cadrul unui parteneriat de tip cluster sau consorțiu și a căror activitate este centrată pe IT&C. Prin acordarea de aceste finanțări, se urmărește dezvoltarea de produse și servicii bazată pe inovare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *