free download 78 travel guides written by experts

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar

garanteaza toate sumele depuse în orice tip de cont bancar, in conditiile legii

Ca urmare a solicitărilor primite din partea publicului referitoare la condiţiile de garantare a depozitelor bancare de către “Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar” vă prezentăm în continuare câteva informaţii principale, aşa cum rezultă din reglementările în vigoare şi normele Fondului.

· Fondul garantează toate sumele depuse în orice tip de cont bancar (cont curent, cont de economii, cont comun, depozit etc) inclusiv dobânda aferentă, în limita a 20.000 de euro, echivalent în lei. În următoarele zile plafonul de garantare, pentru deponenţii persoane fizice, va fi ridicat la 50.000 de euro, echivalent în lei. Cursul de schimb care se ia în calcul este cursul BNR.
· Fondul garantează depozitele deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi, constituite atât în moneda naţională cât şi în valute convertibile (euro, dolar, lira sterlină, franc elveţian), care sunt cotate de BNR.
· Fondul garantează rambursarea depozitelor constituite la bănci de către toate persoanele fizice, precum şi pe cele ale persoanelor juridice ori entităţilor fără personalitate juridică, în condiţiile legii.
· Toate băncile constituite ca persoane juridice române fac parte din schema de garantare şi sunt membre ale Fondului de garantare a depozitelor din sistemul bancar din România.
· În cazul ipotetic al unui faliment bancar, plata compensaţiilor se face prin bănci desemnate, în maxim 3 luni de la data deschiderii procedurii falimentului. În prezent se discută, la nivelul Uniuni Europene, reducerea acestui termen la câteva zile.
· Calculul sumei care va fi compensată se face ţinându-se cont atât de sumele depuse, inclusiv dobânda datorată de bancă cât şi de creditele sau alte datorii pe care deponentul le are la banca respectivă.
· Plafonul de garantare se aplică individual pentru fiecare deponent şi pentru fiecare bancă în parte.

Există şi câteva situaţii în care depozitele nu sunt garantate, între care menţionăm:

· Depozitele administratorilor, conducătorilor, directorilor, cenzorilor, auditorilor financiari, acţionarilor semnificativi ai instituţiei de credit, familiilor persoanelor fizice de mai sus – soţii, precum şi rudele şi afinii de gradul întâi, terţelor persoane care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi.
· Depozitele acelor persoane fizice şi juridice care au obţinut, pe bază individuală, rate de dobândă şi concesii financiare care au contribuit la agravarea situaţiei financiare a instituţiei de credit.
· Depozitele rezultate din tranzacţii pentru care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare de bani.

Pentru mai multe informaţii legate de Fondul de Garantarea a Depozitelor in Sistemul Bancar vă rugăm accesaţi: //www.fgdb.ro/

Bucuresti, 13.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *