free download 78 travel guides written by experts

Evolutia sectorului postal din Romania in anul 2010

Raportul de date statistice privind serviciile poştale în anul 2010, publicat astăzi de ANCOM, arată că piaţa a scăzut cu 10,4% din punctul de vedere al traficului total poştal, o scădere de trei ori mai mică decât cea înregistrată în anul 2009. După ce în anul 2009 traficul poştal internaţional a înregistrat o creştere de peste 60%, în anul 2010 acesta a reintrat pe o pantă descrescătoare, diminuându-se cu 6%.

În anul 2010 în România au circulat 412.535.899 de trimiteri poştale, ceea ce înseamnă o medie de 19,26 de trimiteri poştale pe cap de locuitor faţă de 21,46 de trimiteri în anul 2009. Din numărul total de trimiteri procesate în anul 2010, CNPR a procesat 79,75%, adică 328.979.895 de trimiteri, în timp ce următorii zece furnizori în funcţie de volumul de trimiteri au realizat un trafic de 65.333.314 de trimiteri, ce reprezintă 15,84% din totalul traficului de trimiteri procesate, restul furnizorilor având un volum de 18.222.690 de trimiteri, ceea ce reprezintă 4,41% din acest segment de piaţă.

Un procent de 93,5% din traficul poştal total aferent anului 2010 este reprezentat de trimiterile poştale interne, care au înregistrat o scădere de 10,7% faţă de anul 2009, ajungând la valoarea de 385.592.270 de trimiteri, în condiţiile în care traficul intern realizat de CNPR a scăzut cu 16,4%, iar cel realizat de ceilalţi furnizori a crescut cu 21,2%.

Aceeaşi dinamică s-a înregistrat şi în cazul trimiterilor internaţionale, unde traficul total (26.943.629 de trimiteri) a scăzut uşor (-6,1%) faţă de anul 2009; pe acest segment de piaţă, CNPR a procesat cu peste 11% mai puţine trimiteri decât în anul 2009, iar ceilalţi furnizori au înregistrat o creştere cu peste 36% a volumului de trafic internaţional.

Traficul poştal total este format din traficul trimiterilor din poşta de scrisori (servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, trimiteri constând în imprimate, pachete mici şi trimiteri de publicitate prin poştă, cu limita maximă de greutate de 2 kg), traficul de colete şi traficul aferent serviciilor poştale Express.

În anul 2010, traficul poştal al trimiterilor din poşta de scrisori a reprezentat 93,41% din traficul poştal total şi a înregistrat scăderi atât la nivelul traficului intern (-11,3%), cât şi internaţional (-9,1%). CNPR deţine o cotă majoritară pe acest segment de peste 83%.

Spre deosebire de poşta de scrisori, traficul de colete a înregistrat creşteri în anul 2010 atât la nivel intern (+1,7%), cât şi internaţional (+11,3%), însă ponderea acestora în totalul traficului poştal este de doar 4,25%. În anul 2010 au fost colectate şi distribuite un număr de 17.553.254 colete poştale, peste 89% dintre acestea fiind procesate de către furnizorii alternativi de servicii poştale.

Deşi traficul internaţional aferent serviciilor poştale Express a înregistrat o creştere de 54,3%, per total, traficul aferent acestor servicii a scăzut cu 2,3%. În anul 2010 traficul poştal total aferent serviciilor Express a fost de 9.621.767 de trimiteri poştale din care peste 61% au fost procesate de către CNPR, restul fiind colectate şi distribuite de către ceilalţi furnizori.

Şi în anul 2010 s-a constatat intensificarea concurenţei pe segmentul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal unde, alături de CNPR au mai funcţionat alţi 137 de furnizori, care au reuşit să atragă o cotă de piaţă de 15,7% la nivelul traficului total, de aproape două ori mai mare decât în anul 2009. Astfel, furnizorii alternativi au procesat în total 51.386.830 de trimiteri poştale, în creştere cu 52,9% faţă de anul 2009, în timp ce CNPR a procesat 275.302.055 de trimiteri, cu 20,2% mai puţin decât în anul 2009.

Segmentul care a înregistrat creşteri (+4,6%) la nivelul traficului total este segmentul serviciilor din afara sferei serviciului universal (servicii care au ca obiect trimiteri de corespondenţă, imprimate, trimiteri de publicitate prin poştă mai mari de 2 kg, colete interne cu o greutate între 10 şi 50 kg, colete cu limită de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia, colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, precum şi serviciul Ramburs, serviciul Schimbare destinaţie, serviciul Livrare specială, serviciul Confirmare de primire, serviciul Express).

Pe acest segment au fost colectate şi distribuite 85.847.014 de trimiteri poştale, reprezentând 20,81% din traficul total poştal realizat în anul 2010. Atât trimiterile interne, cât şi cele internaţionale au înregistrat creşteri, de 3,5, respectiv 38,2 procente.

Piaţa serviciilor poştale a atins valoarea de 0,35 miliarde euro (1,45 miliarde RON), în scădere cu 2,3% faţă de anul 2009.

Bucuresti, 19.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *