free download 78 travel guides written by experts

Eveniment de informare privind poluarea cu nutrienti

În perioada 27-28 septembrie, a avut loc în București o sesiune de discuții în care s-a stabilit strategia viitoare pentru instruirea fermierilor în ceea ce privește adoptarea practicilor de management al nutrienţilor – rotaţia culturilor, gestionarea gunoiului de grajd, întreţinerea adecvată a covorului vegetal al solului etc.

Ministerul Mediului şi Pădurilor a organizat, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, o sesiune de training, privind campania de conștientizare a publicului și instruire a fermierilor în ceea ce privește adoptarea codului de practici agricole care să limiteze poluarea cu nutrienți.

La eveniment au participat circa 55 de reprezentanți ai administraţiilor bazinale de apă cât şi ai agenţiilor de mediu locale şi regionale din judeţele în care se implementează proiectul.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” demarat în 2008, derulează activităţi pentru a încuraja adoptarea de către fermieri a Codului de bune practici agricole în activităţile lor specifice legate de întreţinerea culturilor şi creşterea animalelor. În mod deosebit, proiectul promovează adoptarea practicilor de management al nutrienţilor cum ar fi rotaţia culturilor, gestionarea gunoiului de grajd, întreţinerea adecvată a covorului vegetal al solului şi managementul nutrienţilor pentru culturi cu testarea calităţii solului.

Proiectul finanțează un program de instruiri dedicat fermierilor şi consultanţilor agricoli, care include demonstraţii la faţa locului, susţinând astfel diseminarea bunelor rezultate obţinute ca urmare a respectării practicilor îmbunătăţite.

Aceste activități sunt incluse în campanie de informare a publicului cu privire la activităţile de proiect şi beneficiile acestuia, la nivel local, de bazin hidrografic, naţional şi regional. În detaliu, activităţile cuprinse în această componentă de informare promovează importanţa îmbunătăţirii condiţiilor de igienă din zonele vulnerabile poluării cu nutrienți, implementarea bunelor practici agricole, cum ar fi tratarea cu compost, conservarea terenurilor agricole, rotaţia culturilor, etc.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi,” demarat în 2008 cu sprijinul Băncii Mondiale, urmăreşte reducerea deversărilor de nitrați în apă şi, în final, reducerea poluării cu nitrați a Dunării şi Mării Negre, prin investiţii în aproximativ 69 de localităţi din zone vulnerabile la acest tip de poluare.

Sudul României figurează printre zonele din Uniunea Europeană în care apele subterane conţin niveluri crescute de nitraţi, conform unui raport referitor la implementarea Directivei Nitraţilor.

Bucuresti, 30.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *