creative night talks

EUSPA lansează cererea de propuneri Orizont Europa cu obiectivul de a transforma economia digitală, de a crește reziliența Uniunii și de a sprijini Pactul verde

Prima cerere de propuneri Orizont Europa, gestionată de Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA), este acum deschisă pentru depunerea propunerilor.

Cu un buget total de 32,6 milioane EUR, cererea de propuneri urmărește dezvoltarea de aplicații inovatoare în aval care să valorifice datele din Programul Spațial al UE, și anume Galileo, EGNOS și Copernicus. Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 16 februarie 2022.

EUSPA logo

Orizont Europa este mecanismul-cheie de finanțare al UE care facilitează colaborarea și consolidează
impactul cercetării și inovării în dezvoltarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor UE, abordând
în același timp provocările globale. Rămânând fidelă misiunii sale, corelarea spațiului cu nevoile
utilizatorilor, EUSPA va valorifica acest instrument pentru a stimula cercetarea operațională din cadrul
Programului spațial al UE și pentru a încuraja crearea de soluții comerciale cu valoare adăugată care
să contribuie la politicile și prioritățile Uniunii. Cererea de propuneri se axează pe următoarele trei
domenii:

Aplicații EGNSS și Copernicus care promovează Pactul verde european, buget total: 14 milioane EUR

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a deveni primul continent neutru din punct de vedere
climatic până în 2050, însă Programul spațial al UE se angajează să pună în valoare provocările și să
ajute Uniunea să își intensifice acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. De la contribuția la
reducerea emisiilor de CO2 până la combaterea exploatării forestiere ilegale și urmărirea deversărilor
de petrol, Galileo, EGNOS și Copernicus reprezintă o resursă decisivă de care dispune Uniunea
Europeană pentru a-și realiza ambițiosul Pact verde. Propunerile prezentate pe acest subiect ar trebui
să se axeze pe dezvoltarea de aplicații inovatoare care să sprijine obiectivele Pactului verde și să
utilizeze date și servicii Galileo, EGNOS și Copernicus.

Aplicații EGNSS pentru siguranță și gestionarea crizelor, buget total: 9,3 milioane EUR

Sinergiile dintre observarea Pământului și navigație sunt esențiale pentru pregătirea în fața dezastrelor
naturale, pentru răspunsul la acestea, pentru recuperarea în caz de dezastre și pentru atenuarea lor.
În situațiile nedorite de incendii, inundații sau cutremure, accesul la informații privind localizarea și la
informații geospațiale actualizate precise este vital pentru a oferi un răspuns eficient de gestionare a
dezastrelor. Acest domeniu urmărește să dezvolte soluții inovatoare bazate pe Galileo și EGNOS, care
vor crește reziliența Uniunii și vor contribui la o protecție sporită a cetățenilor săi. Propunerile depuse
pe acest subiect ar trebui să completeze produsele furnizate de serviciile de gestionare a urgențelor și
de securitate din cadrul Copernicus și să crească gradul de conștientizare cu privire la beneficiile
utilizării EGNSS și Copernicus pentru gestionarea riscului de dezastre în caz de urgență și ale utilizării
EGNSS pentru programarea și sincronizarea infrastructurilor critice.

Aplicații EGNSS pentru era digitală, buget total: 9,3 milioane EUR

Acest domeniu își propune să accelereze adoptarea Galileo și EGNOS pe piețele de masă și
profesionale și să lanseze aplicații cu caracteristici inovatoare, cum ar fi îmbunătățirea rezistenței pe
căi multiple, a autentificării și multe altele. Aplicațiile care abordează acest subiect ar trebui să maximizeze beneficiile publice prin sprijinirea dezvoltării de aplicații care vor aborda provocările
presante ale societății în domenii precum sănătatea, siguranța și securitatea cetățenilor, mobilitatea și
economia bazată pe partajare.

Utilizarea altor componente spațiale, cum ar fi Copernicus, este extrem de încurajată în toate
subiectele. În plus, soluțiile pot integra și alte tehnologii non-spațiale precum internetul obiectelor (IoT),
volumele mari de date (Big Data), inteligență artificială, drone, 5G, realitate augmentată/mixtă etc.

Informații analitice referitoare la cererile de propuneri pot fi găsite pe site-ul nostru web. Potențialii
solicitanți sunt încurajați să se alăture primului nostru eveniment „Zilele inovației în sectorul spațial în
aval” organizat de EUSPA în perioada 8-9 noiembrie 2021, pentru a afla mai multe informații despre
cererea de propuneri.

Despre Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA)

Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA) oferă servicii europene de navigație prin
satelit sigure și securizate, promovează comercializarea datelor și serviciilor Galileo, EGNOS și
Copernicus și coordonează viitorul program guvernamental de comunicații prin satelit al UE,
GOVSATCOM. EUSPA răspunde de acreditarea de securitate a tuturor componentelor programului
spațial al UE. Promovând dezvoltarea unui sector spațial inovator și competitiv și colaborând cu
întreaga comunitate spațială a UE, EUSPA contribuie la Pactul verde european și la tranziția digitală,
la siguranța și securitatea Uniunii și a cetățenilor săi, consolidând totodată autonomia și reziliența
acesteia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *