metalshow

Eurobarometru: Europenii in favoarea

actiunii politicii regionale europene

Danuta Hübner, Comisarul european pentru politică regională dezvăluie astăzi rezultatele unui sondaj Eurobarometru privind modul în care europenii percep această politică. Rezultatele arată că o vastă majoritate a cetăţenilor sunt convinşi de avantajele acestei politici, care reprezintă mai mult de o treime din bugetul european, în oraşul sau în regiunea lor. Aceştia doresc ca politica regională să devină şi mai ambiţioasă şi să abordeze cu fermitate noile provocări precum lupta împotriva schimbărilor climatice, globalizarea şi tendinţele demografice. Pentru Danuta Hübner, "Acest sondaj confirmă încrederea europenilor în acţiunea politicii de coeziune. Cetăţenii sunt de părere nu numai că trebuie să continuăm să sprijinim regiunile cele mai sărace din Europa pentru a le ajuta să reducă diferenţele, dar consideră, de asemenea, că această politică trebuie să sprijine toate regiunile europene. Aceştia speră într-o acţiune europeană din ce în ce mai ambiţioasă, capabilă să răspundă noilor provocări ale secolului 21 precum schimbările climatice, provocările demografice şi efectele globalizării. Este nevoie, deci, să se creeze mijloacele necesare pentru a răspunde acestor aşteptări.”
Eurobarometrul, realizat în luna ianuarie anul acesta în 27 de state membre, se înscrie în contextul consultării publice privind viitorul politicii regionale lansate de Danuta Hübner în luna septembrie a anului trecut (IP/07/1406). Obiectivul constă în participarea unui număr maxim de cetăţeni la această reflecţie.

O politică relativ bine cunoscută şi apreciată

Jumătate din persoanele chestionate se declară la curent cu sprijinul acordat de politica de coeziune regiunii sau oraşului său. Acest grad de conştientizare este mai ridicat în cele 12 noi state membre (60%) faţă de vechile state membre (47%). Gradul de sensibilizare este mai ridicat în Slovenia (66%), în Lituania (65%), în Austria (64%) şi în Irlanda (64%), în timp ce este scăzut în Bulgaria (35%), Cipru (35%) şi Țările de Jos (30%). Germania (46%), Franţa (45%) şi Regatul Unit (38%) se situează sub media comunitară.

Pe de altă parte, cetăţenii care cunosc această acţiune sunt în mare parte (70%) de părere că ea este benefică. Doar una din cinci persoane intervievate (22%) a răspuns că politica regională nu este în beneficiul regiunii sale (este cazul în special al cetăţenilor francezi, olandezi, bulgari şi sloveni). Lituania şi Irlanda, în schimb, constituie exemple de ţări în care cetăţenii recunosc aproape în unanimitate impactul pozitiv al sprijinului european.

Europenii sunt de acord, de asemenea, cu rolul politicii regionale, dat fiind faptul că susţin într-un procent de 85% prioritatea acordată regiunilor celor mai sărace pentru a le permite să recupereze rămânerile în urmă. Pe de altă parte, 58% din cetăţeni sunt de părere că politica trebuie să continue să sprijine toate regiunile Europei şi nu doar pe cele mai sărace.

Domeniile prioritare pentru cetăţenii europeni

Sectoarele spre care europenii doresc ca investiţiile europene să fie concentrate cu prioritate sunt învăţământul, sănătatea, infrastructurile sociale, protecţia mediului şi prevenirea riscurilor. În al doilea rând, aceştia sunt de părere că sprijinul trebuie să vizeze formarea profesională şi ajutorul acordat micilor întreprinderi.

O foarte largă majoritate de cetăţeni europeni doreşte ca politica regională să integreze în viitor în mandatul său provocări precum lupta împotriva schimbărilor climatice, globalizarea şi schimbările demografice. Aceştia consideră prioritare (primul sau al doilea răspuns) în proporţie de 85% schimbările climatice, 54% globalizarea şi 52% provocările pe plan demografic.

Metoda de gestionare a fondurilor este evaluată pozitiv

Cetăţenii europeni susţin, de asemenea, principiul „parteneriatului” care permite implicarea societăţii civile în gestionarea fondurilor. Astfel, 82% din cetăţenii europeni consideră pozitiv faptul că asociaţiile de întreprinderi, sindicatele, organizaţiile care promovează egalitatea de şanse sau mediul sunt implicate în selectarea proiectelor la faţa locului. Cu alte cuvinte, ei sunt de acord cu principiul guvernanţei „pe mai multe niveluri”, unul dintre aspectele cele mai originale ale politicii de coeziune.

Cuvântul de ordine pentru perioada 2007-2013 o mai mare transparenţă
Comisia consideră că statele membre trebuie să îşi continue eforturile pentru o informare mai eficientă a cetăţenilor cu privire la existenţa miilor de proiecte finanţate de care aceştia beneficiază datorită investiţiilor europene.
Norma comunitară privind fondurile pentru perioada 2007-2013 obligă pentru prima dată statele membre să publice toate listele de proiecte cofinanţate de Uniunea Europeană, sumele primite şi beneficiarii. De asemenea, statele membre prezintă Comisiei planuri de comunicare pentru fiecare din cele 450 de programe care vor fi finanţate de politica de coeziune în perioada 2007-2013. Comisarul Hübner a subliniat calitatea planurilor prezentate până în prezent, care reflectă eforturile crescânde depuse de statele membre pentru asigurarea unei mai bune comunicări.

Raportul complet al sondajului Eurobarometru este disponibil la aceasta adresă.

Bucuresti, 7.03.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *