Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Este timpul sa finalizam piata interna a energiei

O piață internă europeană a energiei eficientă, interconectată și transparentă va oferi cetățenilor și întreprinderilor o aprovizionare cu energie sigură și durabilă la cel mai mic preț posibil. Prin Comunicarea din 15 noiembrie privind modul în care piața internă a energiei poate deveni eficace, Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile de a transpune și de a pune în aplicare normele existente privind piața internă europeană a energiei. Comisia va colabora cu statele membre pentru a consolida poziția consumatorilor și pentru a reduce intervențiile de stat care distorsionează piețele.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: "În ceea ce privește gazul și electricitatea, întreprinderile și cetățenii sunt interesați de două lucruri – siguranța aprovizionării în orice moment și un preț accesibil. Aceste lucruri pot fi realizate cel mai bine printr-o piață europeană a energiei funcțională.”

Chiar dacă s-au realizat deja progrese în ceea ce privește opțiunile oferite consumatorilor, stabilizarea prețurilor angro ale energiei și asigurarea unei aprovizionări suficiente în orice moment, mai sunt încă multe de făcut pentru a utiliza pe deplin potențialul unei piețe europene cu adevărat integrate. Pentru a finaliza piața internă a energiei a UE până în 2014, Comisia prevede mai multe acțiuni. Acestea includ:
– Punerea în aplicare a legislației privind piața internă și asigurarea respectării normelor privind concurența. Deși au trecut 20 de luni de la termenul limită de transpunere din martie 2011, unele state membre nu au transpus încă integral cel de-al treilea pachet privind piața energiei. Comisia va continua procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a se asigura că normele europene relevante sunt puse în aplicare în mod corect. Normele privind concurența trebuie să fie aplicate cu fermitate pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață.
– Consolidarea poziției consumatorilor. Studiile arată că doar unul din trei consumatori compară ofertele de servicii. Conform estimărilor, consumatorii din UE ar putea economisi până la 13 miliarde EUR pe an dacă ar alege cel mai ieftin furnizor de electricitate disponibil. Comisia se va asigura că drepturile consumatorilor înscrise în legislația UE vor fi vizibile în legislația națională și vor fi respectate în mod corespunzător de către toți actorii de pe piață. Acestea includ dreptul de a trece de la un furnizor la altul în decurs de trei săptămâni, fără costuri financiare. Comisia va promova, de asemenea, introducerea sistemelor de contorizare inteligente, care vor permite consumatorilor să-și gestioneze consumul în timp real și să își controleze mai bine facturile de energie. O atenție specială va fi acordată protecției consumatorilor vulnerabili. În plus, Raportul privind transparența piețelor cu amănuntul ale energiei din UE oferă recomandări privind prezentarea clară a prețurilor, tarifelor și ofertelor.

În plus, în prezent, doar nouă state membre (Austria, Republica Cehă, Germania, Finlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Slovenia, Suedia și Regatul Unit) nu au prețuri cu amănuntul pentru energie reglementate. Prețurile stabilite prin intervenția statului nu oferă consumatorilor cel mai bun raport calitate-preț. Ele riscă să ofere o impresie falsă de protecție și nu stimulează consumatorii să examineze în mod activ opțiuni mai bune, inclusiv serviciile privind eficiența energetică. Mai mult, prețurile reglementate pentru consumatorii finali împiedică investițiile. Ele împiedică întreprinderile să intre pe piață și să investească în noi modalități de producere a energiei. Prețurile reglementate la un nivel inferior costurilor duc la datorii care, în cele din urmă, vor fi plătite de contribuabili.

– Asigurarea flexibilității pieței. Unele state membre intenționează să sprijine producătorii de electricitate pentru ca aceștia să garanteze că există o capacitate suficientă de producere de energiei și atunci când nu se produce energie din surse de energie variabile precum energia solară sau eoliană. Această procedură poartă numele de mecanism de asigurare a capacității. Totuși, mecanismele de asigurare a capacității introduse prematur și concepute în mod defectuos pot duce la fragmentarea pieței interne și pot împiedica investițiile. Înainte de a introduce astfel de mecanisme, statele membre ar trebui să analizeze dacă există o lipsă de invesțitii în sectorul producerii de energie și de ce. Înainte ca statele membre să intervină pe piață la nivel național, ar trebui să se ia în considerare soluții transfrontaliere. De obicei, soluțiile europene prezintă un raport calitate-preț mai bun.

În plus, Comisia va propune orientări privind programele de sprijin pentru sursele de energie regenerabile care vor spori eficacitatea pieței interne.

Context

În februarie 2011, șefii de stat din UE au declarat că piața internă a energiei trebuie finalizată până în 2014.

Cel de-al treilea pachet privind piața energiei (Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE) este piatra de temelie a integrării pieței gazului și a energiei electrice. El prevede următoarele măsuri: (i) separarea rețelelor (separarea activităților privind rețelele de gaz și electricitate care țin de generarea, producerea și transportul energiei); (ii) aspecte legate de protecția consumatorilor (în special cu privire la obligația statelor membre de a proteja consumatorii vulnerabili, de a oferi consumatorilor informații transparente privind facturile și contractele, de a stabili un singur punct de contact și un mecanism alternativ pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor) și (iii) independența și competențele autorităților naționale de reglementare.

Pagini Utile

Comunicarea „Pentru o piață internă a energiei eficace”
● Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Piețele energiei în Uniunea Europeană în 2011”
● Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Proiecte de investiții în infrastructura energetică”
● Pagina de internet a Comisiei privind piața internă a energiei:
//ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm
● Raportul privind transparența piețelor cu amănuntul ale energiei din UE:
//ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm
//ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Bucuresti, 15.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *