free download 78 travel guides written by experts

Eradicarea saraciei: Anul european 2010 incepe astazi

În ajunul Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei, miniştri din întreaga Uniune Europeană participă la o reuniune la nivel înalt dedicată luptei împotriva sărăciei şi promovării incluziunii sociale.2010 va fi Anul european de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, iar reuniunea de astăzi de la Marsilia, Franţa, marchează începutul pregătirilor în întreaga Europă.ONG-uri, autorităţi locale şi toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul luptei împotriva excluziunii sunt invitaţi să participe la campanie.Iniţiativa va avea un buget de cel puţin 26 de milioane EUR, dintre care 17 milioane EUR vor fi acordate de Uniunea Europeană.
Comisarul pentru afaceri sociale, Vladimír Špidla, a afirmat: „Europa este una dintre cele mai bogate regiuni din lume şi, cu toate acestea, 78 de milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie.Este absolut inacceptabil.Trebuie să facem mai mult şi să ne schimbăm abordarea.UE, guvernele naţionale şi cetăţenii deopotrivă pot şi trebuie să ia măsuri pentru a eradica sărăcia.După opt ani de la prima strategie europeană pentru incluziune socială, a venit momentul să reafirmăm angajamentul UE faţă de acest obiectiv important.Pe întregul teritoriu al UE, pe tot parcursul anului 2010, vor avea loc evenimente care vor arăta diversele aspecte ale sărăciei şi ale excluziunii în Europa.”

Anul european 2010 are drept obiective:

–       recunoaşterea drepturilor şi a capacităţii persoanelor excluse de a deţine un rol activ în societate;

–       sublinierea responsabilităţii tuturor membrilor societăţii în ceea ce priveşte lupta împotriva sărăciei;

–       promovarea coeziunii sociale şi difuzarea practicilor de succes cu privire la incluziune;

–       consolidarea angajamentului tuturor factorilor politici majori de a întreprinde acţiuni mai eficiente.

78 de milioane de persoane din UE – adică 16% din populaţie şi 19% dintre copii – sunt expuse în prezent riscului sărăciei.În conformitate cu definiţia convenită la nivelul UE, se consideră că o persoană este expusă riscului sărăciei atunci când trăieşte dintr-un venit care se situează sub 60% din valoarea mediană a venitului per gospodărie din ţara sa.În anul 2004 (ultimele cifre disponibile), aproximativ 23,5 milioane de cetăţeni erau nevoiţi să trăiască cu mai puţin de 10 EUR pe zi.

Sondajele Eurobarometru indică faptul că europenii consideră sărăcia ca fiind o problemă larg răspândită.Pe întregul teritoriu al UE, oamenii consideră că aproximativ una din trei persoane (29%) din regiunea lor trăieşte în sărăcie şi că una din zece persoane trăieşte în condiţii de sărăcie extremă.
   
După lansarea de către UE a metodei sale deschise de coordonare a politicilor naţionale pentru abordarea problemelor sărăciei şi excluziunii sociale în anul 2000, toate cele 27 de state membre au dezvoltat în prezent planuri de acţiune naţionale multianuale.Înainte de anul 2000, doar trei state membre puseseră în practică astfel de strategii.

Implicarea UE încurajează standarde ridicate bazate pe obiective stabilite de comun acord, în timp ce fiecare ţară poate implementa politici adaptate contextului naţional.Iar Fondul Social European (FSE) reprezintă în prezent aproximativ 10% din bugetul UE şi din el se investesc aproximativ 10 miliarde EUR în dezvoltarea competenţelor personale în fiecare an în toate statele membre.

Reuniunea ministerială de astăzi are loc după cea de-a şaptea Masă rotundă europeană anuală cu privire la sărăcie, organizată în comun de Comisia Europeană şi de preşedinţia franceză a UE, la 15-16 octombrie 2008.Obiectivul acestei reuniuni este de a mobiliza diverşi actori în domeniu şi de a promova dialogul cu privire la incluziunea socială.Evenimentul din acest an s-a concentrat asupra recentei recomandări a Comisiei către guvernele naţionale cu privire la strategiile de incluziune activă (a se vedea IP/ 08/1448).

Bucuresti, 16.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *