free download 78 travel guides written by experts

Energie: Comisia prezinta noi standarde de siguranta referitoare

la operatiunile petroliere si gaziere offshore

Eventualitatea producerii unui accident major în largul apelor europene rămâne nepermis de mare. Prin adoptarea unui regim de siguranţă strict, riscurile unui astfel de accident pot fi aduse la un nivel minim. Efectele negative asupra mediului şi a economiilor de coastă pot fi reduse semnificativ dacă se implementează în prealabil un plan eficient de intervenţie în situaţii de urgenţă. De aceea, Comisia Europeană a propus astăzi o nouă lege care va garanta că producţia offshore de petrol şi gaze din Europa va respecta cele mai ridicate standarde de siguranţă, sănătate şi mediu peste tot în UE.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: „În prezent, cea mai mare parte a petrolului şi gazelor din Europa se produce pe platforme maritime, adesea în condiţii geografice şi geologice grele. Având în vedere cererea tot mai mare de energie, vom avea nevoie de toate resursele de petrol şi gaze din mările noastre. Însă trebuie să preîntâmpinăm producerea unor accidente de genul celui de pe platforma Deepwater Horizon din Golful Mexic. Este imperios să aplicăm cele mai bune practici industriale în toate operaţiunile offshore. Propunerea de astăzi reprezintă un progres crucial în direcţia unor activităţi offshore mai sigure, de care vor beneficia cetăţenii noştri şi mediul înconjurător”.

Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Accidentul de anul trecut de pe platforma Deepwater Horizon ne-a servit drept lecţie. Regulamentul pe care îl propunem astăzi ne va ajuta pe viitor să preîntâmpinăm producerea unor astfel de crize în toate apele marine care intră sub jurisdicţia statelor membre. Această actualizare în domeniul siguranţei reprezintă o veste bună pentru mediul înconjurător, dar şi pentru companiile care îşi vor putea desfăşura activităţile într-un cadru previzibil. Accidentele din trecut ne-au arătat foarte clar că e mai bine să previi decât să repari.”

Noul proiect de regulament stabileşte norme clare care acoperă în întregime ciclul complet al tuturor activităţilor de explorare şi producţie, de la proiectare până la dezasamblarea finală a unei instalaţii petroliere sau de gaze. Operând sub controlul autorităţilor naţionale de reglementare, industria europeană va trebui să evalueze şi să îmbunătăţească periodic standardele de siguranţă aplicabile operaţiunilor offshore.

Această abordare nouă va duce la o evaluare europeană a riscurilor care se actualizează în permanenţă, luând în calcul noile tehnologii, noul know-how şi noile riscuri. De asemenea, ea introduce cerinţe privind prevenirea eficientă a accidentelor majore şi intervenţia eficace în cazul producerii acestora:

– Autorizare Autorităţile naţionale responsabile cu acordarea autorizaţiilor vor trebui să se asigure că numai operatorii care dispun de suficiente capacităţi tehnice şi financiare necesare pentru a controla siguranţa activităţilor offshore şi pentru a asigura protecţia mediului sunt autorizaţi să exploreze şi să producă petrol şi gaze în apele UE.

– Controlori independenţi Soluţiile tehnice prezentate de operator care sunt critice pentru siguranţa pe instalaţie trebuie verificate de un terţ independent înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, iar mai apoi la intervale regulate.

– Planificarea ex ante obligatorie pentru situaţii de urgenţă Înainte de începerea explorării sau a producţiei, companiile vor trebui să pregătească un Raport de risc major pentru instalaţiile pe care le deţin, care trebuie să conţină o evaluare a riscurilor şi un plan de intervenţii în situaţii de urgenţă. Rapoartele respective vor trebui prezentate autorităţilor naţionale care îşi vor da acordul, dacă le consideră adecvate.

– Inspecţii Autorităţile naţionale independente competente responsabile de siguranţa instalaţiilor vor verifica dispoziţiile privind siguranţa, protecţia mediului şi pregătirea în caz de urgenţă aplicabile staţiilor de foraj, platformelor petroliere şi operaţiunilor desfăşurate pe acestea. În cazul în care un operator nu respectă standardele minime, autoritatea competentă va lua măsuri de punere în aplicare şi / sau vor aplica penalizări: în ultimă instanţă, dacă nu se supune regulilor, operatorul va trebui să înceteze operaţiunile de forare sau producţie pe care le desfăşoară.

– Transparenţă Cetăţenii trebuie să aibă acces la informaţii comparabile privind standardele de performanţă ale industriei şi activităţile autorităţilor naţionale competente. Aceste informaţii vor fi publicate pe site-urile web ale autorităţilor.

– Intervenţii în caz de urgenţă Companiile trebuie să pregătească planuri de intervenţie în caz de urgenţă pe baza evaluărilor riscurilor referitoare la staţiile de foraj sau platformele petroliere pe care le deţin şi trebuie să aibă la dispoziţie resurse pe care să le poată folosi la nevoie. La rândul lor, statele membre vor ţine cont de toate aceste planuri la elaborarea planurilor naţionale de intervenţii în situaţii de urgenţă. Planurile vor fi testate periodic de autorităţile naţionale şi de cele din cadrul industriei.

– Răspundere civilă Companiile de petrol şi gaze vor fi pe deplin răspunzătoare de daunele ecologice cauzate speciilor marine protejate şi habitatelor naturale. În ceea ce priveşte daunele provocate apei, zona geografică va fi extinsă pentru a acoperi toate apele marine ale UE, inclusiv zona economică exclusivă (până la aproximativ 370 km de la coastă) şi platforma continentală asupra căreia îşi exercită jurisdicţia statele membre costiere. În ceea ce priveşte daunele aduse apelor, cadrul juridic legal actual al UE privind răspunderea pentru daune aduse mediului este restricţionat la apele teritoriale (aproximativ 22 km în larg).

– Internaţional Comisia va lucra împreună cu partenerii săi internaţionali pentru a promova implementarea celor mai ridicate standarde de siguranţă la nivel global.

– Grupul autorităţilor offshore din UE Inspectorii offshore ai statelor membre vor lucra împreună pentru a asigura transmiterea celor mai bune practici şi pentru a contribui la dezvoltarea şi ameliorarea standardelor de siguranţă.

Context

În Europa, petrolul şi gazele se extrag din subsolul marin din anii ’70. În prezent, mai mult de 90% din petrolul şi mai mult de 60% din gazele produse în UE şi Norvegia provin din operaţiuni offshore. În apele europene există peste 1000 de instalaţii offshore de extragere a gazelor sau a petrolului. Chiar dacă cea mai mare parte a activităţii de producţie se desfăşoară în regiunea Mării Nordului şi cea mai mare parte a petrolului provine din Regatul Unit şi Norvegia, se observă un interes tot mai mare în regiunile offshore ale UE şi în 13 state membre (Regatul Unit, Olanda, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Spania, Grecia, România, Bulgaria, Polonia, Malta şi Cipru) au acordat autorizaţii pentru activităţi petroliere şi gaziere offshore.

Industria offshore operează la standarde diferite în fiecare stat membru în ceea ce priveşte mediul, sănătatea şi siguranţa. Până în prezent, legislaţia UE nu a acoperit toate aspectele industriei offshore de extragere a petrolului şi gazelor, iar legislaţia naţională diferă foarte mult de la un stat membru la altul. În pofida iniţiativelor unor state membre de a-şi reforma sistemele în urma dezastrelor din Marea Nordului din anii 1980, în UE există încă un risc semnificativ de accidente grave. Evenimentele din trecut arată că, la nivel mondial, au avut loc în ultimii 30 de ani cel puţin 14 accidente offshore majore (cum ar fi erupţii ale puţurilor şi pierderea completă a platformelor de producţie), iar cinci dintre ele s-au petrecut în ultimii 10 ani. Consecinţele unui accident la scară mare pot fi extreme. Printre ele se numără pierderea de vieţi omeneşti, daune majore aduse mediului şi daune colaterale asupra habitatelor costiere şi marine. În termeni financiari, după cum s-a văzut, un eveniment de proporţiile catastrofei din Golful Mexic poate cauza daune în valoare de 30 miliarde EUR.

Concomitent cu această propunere legislativă, Comisia înaintează o propunere de aderare a UE la un protocol la Convenţia de la Barcelona care protejează Marea Mediterană împotriva poluării cauzate de activităţile de explorare şi exploatare offshore (a se vedea IP/11/1261).

Pagini Utile

* Pentru informaţii suplimentare:
//ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

* MEMO/11/740

* Persoane de contact:
Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)
Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)
Joseph Hennon (+32 2 29 53593)
Monica Westerén (+32 2 2991830)

Bucuresti, 27.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *