Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast
Shadow

Enel, Schneider Electric și Forumul Economic Mondial publică raportul „Orașe cu zero emisii nete de carbon: O abordare integrată”

Schneider Electric, lider mondial în transformarea digitală a managementului și automatizării energiei, grupul Enel, companie energetică multinațională și jucător integrat de top în domeniul energiei, gazului și energiei regenerabile, și Forumul Economic Mondial (WEF), Organizația Internațională pentru Cooperare Public-Privată, au publicat primul raport din inițiativa „Orașe cu zero emisii nete de carbon – Inițiativa pentru eficiența sistemică” – un cadru global care stabilește viziunea pentru a accelera eforturile de decarbonizare și reziliență în orașele din întreaga lume.

Intitulat „Orașe cu zero emisii nete de carbon: O abordare integrată” și elaborat în colaborare cu WEF, raportul subliniază nevoia și beneficiile aduse de o abordare energetică integrată în planificarea și gestionarea clădirilor și mobilității, folosind infrastructuri de rețea digitalizate și inteligente în mediul urban.

logo enel

Orașele sunt responsabile astăzi pentru aproape 70% din emisiile globale de dioxid de carbon și consumă 78% din energia planetei, iar o astfel de abordare devine esențială pentru atingerea obiectivului de a limita creșterea temperaturii globale la 1,5⁰C peste nivelurile pre-industriale.

„Criza COVID-19 a accentuat importanța parteneriatelor globale pe măsură ce ne străduim să facem orașele și societățile mai sustenabile, incluzive și mai rezistente”, a declarat Jean-Pascal Tricoire, președinte și CEO Schneider Electric. „Reducerea emisiilor din orașele din întreaga lume necesită acțiuni urgente și reprezintă un obiectiv ce necesită alinierea tuturor părților interesate – actori publici și privați, companii și cetățeni. Acest raport prezintă modalitățile prin care eficiența sistemică poate fi atinsă în mod real și practic și rolul pe care fiecare dintre noi îl poate juca.”

„Pentru a asigura o tranziție energetică de succes, trebuie să lucrăm împreună, solicitând administrațiilor publice locale și naționale, actorilor din sectorul privat și societății civile să adopte agenda comună de reducere a emisiilor de carbon”, a declarat Francesco Starace, CEO și director general al Grupului Enel. „Electricitatea s-a dovedit deja a fi esențială în viața orașelor și acest lucru se va accentua pe măsură ce electrificarea se dezvoltă în întreaga lume. În calitate de lider mondial în sectorul energiei, dorim să contribuim la dezvoltarea unei viziuni urbane sustenabile pentru viitor, lucrând cu parteneri globali pentru a integra electrificarea, tehnologia digitală inteligentă și infrastructura și clădirile eficiente”.

Raportul a fost elaborat în cadrul „Orașe cu zero emisii nete de carbon – Inițiativa pentru eficiența sistemică”, o inițiativă a WEF, co-prezidată de dl Tricoire și dl Starace. De la lansare, în urmă cu un an, Schneider și Enel au colaborat cu comunitatea pentru a accelera tranziția către un nivel net al emisiilor de carbon egal cu zero în 100 de orașe, până în 2030.

Raportul exprimă necesitatea unei abordări integrate pentru îmbunătățirea productivității energetice, electrificarea transportului, decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire, precum și facilitarea flexibilității cererii, pe lângă oferirea de recomandări concrete și schimbul de experiență în jurul acestor concepte. Dl Tricoire și dl Starace vor ilustra aceste idei în cadrul panelului pentru Construirea orașelor „cu un nivel net al emisiilor egal cu zero”, care va avea loc luni 25 ianuarie 10:00-11:00 CET (Agenda Davos).

Documentul-cadru – primul din cadrul acestei cooperări – va fi urmat de alte livrabile, precum: seturi de instrumente, o platformă digitală interactivă și indicatori pentru a măsura progresul orașelor către o tranziție ecologică și sustenabilă. Fiecare livrabil va fi rezultatul unei strânse colaborări între marile orașe și un număr de rețele primare, precum și reprezentanți la nivel înalt din mediul academic, organizații neguvernamentale, industrie și finanțe.

Raportul este disponibil aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *