free download 78 travel guides written by experts

Enel inclus pentru prima dată în indicele BLOOMBERG al egalității de gen și în topul Corporate Knights Global 100

• Enel și filiala sa spaniolă Endesa sunt printre cele 325 de companii apreciate de Bloomberg pentru angajamentul și transparența lor în ceea ce privește incluziunea de gen
• Enel a fost inclus pentru prima dată și în clasamentul Corporate Knights Global 100 Cele Mai Sustenabile Corporații din Lume, ajungând pe poziția a 8-a

Roma – Enel a fost inclusă pentru prima dată în Indexul Bloomberg al Egalității de Gen (GEI), fiind una dintre cele 325 de companii din aproape 6.000 de afaceri listate la bursă din 84 de țări, evaluate în funcție de comunicarea și îndeplinirea inițiativelor de egalitate de gen. Subsidiara spaniola a Enel, Endesa, a fost și ea inclusă pentru prima dată.

În plus, la Forumul Economic Mondial de la Davos, s-a anunțat că Enel este inclusă, de asemenea, pentru prima dată în clasamentul Corporate Knights Global 100 Cele Mai Sustenabile Corporații din Lume, atingând poziția a 8-a.

Enel se află pe primul loc între cele patru companii italiene incluse în acest index și pe locul doi în cazul companiilor din sectorul energetic. Compania de servicii media, de cercetare și informații financiare Corporate Knights include în clasament cele mai active și transparente companii în funcție de practicile și performanțele sustenabile.

logo enel

„Includerea noastră în acești doi indici de prestigiu evidențiază faptul că sustenabilitatea pentru Enel este un angajament total, care se reflectă nu doar în opțiunile și operațiunile noastre strategice de afaceri, ci și în modul în care ne raportăm la angajații și la partenerii noștri”, a declarat Ernesto Ciorra, Head of Innovability la Enel.

„Prezența în indicele GEI al Bloomberg arată că pentru Enel diversitatea și incluziunea reprezintă o resursă și un stimul pentru a impulsiona inovația care conduce la succesul modelului nostru de afaceri sustenabil. Același model, datorită concentrării sale asupra dezvoltării sectorului regenerabilelor, digitalizării rețelelor și a soluțiilor de energie sustenabilă, a contribuit la recunoașterea Grupului nostru de către Corporate Knights Global 100 ca fiind una dintre cele mai sustenabile companii din lume și un lider în tranziția energetică.”

Includerea Enel în indicele GEI al Bloomberg se datorează practicilor sale de promovare a prezenței femeilor în Consiliul de Administrație, în funcțiile de conducere și în cazul noilor angajări, contribuind la remunerare egală și la crearea de beneficii sociale și soluții pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală pentru toți angajații săi.

În plus, angajamentul Enel față de transparență în ceea ce privește egalitatea de gen a fost de asemenea recunoscut, prin punerea la dispoziția investitorilor a unei game largi de indicatori de performanță prin intermediul bazei de date Bloomberg.

Cadrul de raportare al Bloomberg oferă un format complet și standardizat care permite companiilor să ofere în mod voluntar informații despre modul în care promovează egalitatea de gen în patru domenii distincte: statisticile companiei, politicile, implicarea comunității, produsele și serviciile. Companiile de raportare care au un punctaj peste un prag stabilit global sunt incluse în GEI.

Cu o prezență la nivel de grup în peste 30 de țări, diversitatea și incluziunea au devenit elemente cheie ale culturii și strategiei corporative a Enel.

Punerea în aplicare a acestei ambiții a început în 2013 odată cu lansarea Politicii pentru Drepturile Omului, urmată de o abordare specifică de promovare a diversității și incluziunii la locul de muncă, coroborată cu respectarea Principiilor de Împuternicire a Femeilor – susținute de Compactul Global al ONU și de Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor (UN Women) – și în conformitate cu Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă pe care Enel le susține în mod activ.

Principalele criterii care au făcut ca grupul Enel să fie inclus în cea de-a șaisprezecea ediție a clasamentului Corporate Knights Global 100 au fost, printre altele, generarea ridicată de venituri din energie curată și activitățile cu emisii scăzute de carbon, creșterea tendinței în productivitatea energetică, reducerea consumului de apă din ultimii trei ani și reprezentativitatea ridicată a femeilor în Consiliul de Administrație.

Clasamentul Corporate Knights Global 100, care se bazează pe informațiile publice comunicate de companii, selectează cele mai sustenabile afaceri în urma analizării a 7.395 de companii din lume pe o suită de până la 21 de indicatori cantitativi de performanță, ponderați pentru a reflecta impactul fiecărei industrii și pentru a acoperi managementului resurselor naturale, managementul angajaților, managementul financiar, veniturile obținute din activitățile care nu afectează mediul, precum și performanța furnizorilor.

Strategia de afaceri a Enel are la bază sustenabilitatea prin identificarea clară a faptului că fiecare investiție duce la atingerea Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă (ODD) prezentate în Agenda 2030, în special ODD7 (Energie Accesibilă și Curată), ODD9 (Industrie, Inovare și Infrastructură), ODD11 (Orașe și Comunități Durabile) și ODD13 (Acțiune Climatică).

Într-adevăr, din investițiile totale de 28,7 miliarde de euro planificate pentru perioada 2020-2022, aproximativ 95% vor fi alocate proiectelor care contribuie la atingerea acestor ODD, ceea ce va contribui la poziționarea Enel ca lider de sustenabilitate în domeniul său.

Grupul Enel este inclus și în alți indici de sustenabilitate renumiți, cum ar fi Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good Index, indicatorii Euronext VIGEO-EIRIS, indicii STOXX Global ESG Leaders, indicatorii OEKOM „Prime”, indicii ECPI, Thomson Reuters/ S-Network ESG Best Practices Indicices și în Top 200 Equileap pentru egalitatea de gen.

În plus, Enel deține în prezent punctajul maxim (AAA) din partea MSCI ESG Research Ltd., principalul furnizor de analize și date care măsoară performanțele companiilor pe baza factorilor de mediu, sociali și de guvernanță, și a fost inclus recent în Lista A pentru schimbări climatice a CDP.

Enel atrage din ce în ce mai mult atenția Investitorilor Responsabili Social (SRI), a căror participație în companie este în continuă creștere, reprezentând aproximativ 10,5% din capitalul social al Grupului în 2019, în creștere cu 78% față de 2014. Această creștere reflectă importanța crescândă pe care piețele financiare o acordă elementelor nefinanciare în crearea unei valori sustenabile pe termen lung.

Experiența îndelungată de includere a Enel în indicii globali de sustenabilitate este susținută de implementarea unui model de afaceri sustenabil și inovator care creează valoare atât pentru companie, cât și pentru societate.

În ceea ce privește egalitatea de gen, un exemplu specific al modului în care Enel realizează o astfel de ambiție este rolul său activ de a promova accesul studenților de sex feminin la carierele STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), fiind o soluție eficientă pentru a favoriza diversitatea de gen în sectorul energetic pe termen lung. Mai multe informații găsiți mai jos:
– Femeilor din domeniul Tehnologiei nu le este teamă de viitor:
https://www.enel.com/stories/a/2019/04/women-in-tech-enel-against-gender-gap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *