Shadow

Enel, cu un EBITDA ordinar de 19,7 miliarde de euro și venitul net ordinar de 5,4 miliarde de euro, a depășit previziunile grupului. Datoria netă în conformitate cu previziunile și dividende în creștere cu 5,3%, la 0,40 euro/acțiune

EBITDA ordinar: 19,683 miliarde de euro (19,21 miliarde de euro în 2021, +2,5%), peste previziunile Grupului comunicate piețelor financiare, de 19,0-19,6 miliarde de euro

  • Creșterea se datorează performanței pozitive a activității integrate, care a luat în calcul activitățile de producere a energiei termice și de trading, Enel Green Power, retail și Enel X, împreună cu performanța pozitivă a Enel Grids. De asemenea, merită subliniată evoluția favorabilă a cursului de schimb valutar

logo enel

Venitul net ordinar al grupului: 5,391 miliarde de euro (5,593 miliarde de euro în 2021, -3,6%), depășește estimarea Grupului comunicată piețelor financiare, de 5,0-5,3 miliarde de euro

  • Îmbunătățirea performanțelor comerciale, însoțită de creșterea amortizării pentru anul respectiv, gestionarea financiară mai eficientă asociată cu managementul datoriilor de anul trecut, precum și taxele fiscale mai mici asupra rezultatelor ordinare ale Grupului au compensat parțial ponderea mai mare a participațiilor minoritare ca urmare a comprimării rezultatelor în Italia, în urma scenariului energetic specific al anului

Cheltuieli de capital: 14,347 miliarde de euro (12,997 miliarde de euro în 2021, +10,4%)

  • Creșterea a fost determinată de majorarea cheltuielilor de capital în Enel Green Power, Enel Grids, retail și Enel X

Dividendele totale propuse pentru întregul exercițiu financiar 2022 sunt în valoare de 0,40 euro pe acțiune (din care 0,20 euro pe acțiune a fost deja plătit ca plată intermediară în ianuarie 2023), o creștere de 5,3% față de dividendele totale în valoare de 0,38 euro pe acțiune recunoscute pentru întregul exercițiu financiar 2021

Obiectivele strategice pentru 2022 care au fost atinse

  • Progrese în procesul de decarbonizare, cu o capacitate nouă de energie regenerabilă construită în 2022 care depășește 5,2 GW, inclusiv 387 MW de baterii;
  • Managementul integrat al afacerii care, în ciuda mediului de piață nefavorabil, a garantat un rezultat mai mare decât cel preconizat;
  • Progres în procesul de eficientizare a portofoliului de afaceri și a zonelor geografice, prin valorificarea activelor în valoare de 5,9 miliarde de euro.

“Rezultatele excelente obținute de Enel în 2022 subliniază capacitatea Grupului de a crea valoare pentru acționarii săi, în pofida scenariului extrem de dificil care a caracterizat ultimii trei ani”, a comentat Francesco Starace, CEO și director general al Enel. “Datorită capacității de rezistență a modelului nostru de afaceri integrat, a performanțelor operaționale solide, a acțiunilor manageriale implementate pe parcursul anului și, mai presus de toate, a muncii neobosite a tuturor colegilor noștri, am reușit să depășim previziunile anunțate către piețe. Pe baza acestor rezultate, le oferim acționarilor noștri dividende în valoare de 0,40 euro pe acțiune, în creștere față de anul trecut.

În lunile următoare, vom continua să creștem în domeniul energiilor regenerabile și să digitalizăm rețelele de distribuție, contribuind la decarbonizarea mixului de generare și la creșterea independenței energetice în zonele geografice în care operăm, îmbunătățind calitatea serviciilor, permițând electrificarea utilizărilor finale și protejându-ne clienții de volatilitatea piețelor energetice. Ne vom concentra investițiile în principal în Italia și în celelalte țări țintă, pentru a accelera strategia de creștere sustenabilă a Grupului, reducând și mai mult profilul său de risc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *