free download 78 travel guides written by experts

Elevii din UE incep sa invete limbi straine mai devreme

Comisia Europeană a prezentat astăzi un nou studiu privind predarea limbilor străine în şcolile europene, realizat de reţeaua Eurydice. Studiul oferă o imagine de ansamblu a predării limbilor, de la învăţământul primar la cel secundar general, în cele 31 de ţări participante la programul comunitar de învăţare de-a lungul vieţii. Cei aproximativ 40 de indicatori utilizaţi indică sprijinul în creştere de care se bucură învăţarea limbilor străine în învăţământul general, cu un număr mai mare de elevi care încep să înveţe o limbă străină devreme. Aceste constatări indică faptul că ţările participante sunt în consonanţă cu rezoluţia Consiliului privind o strategie europeană în favoarea multilingvismului, prezentată astăzi.

Comisarul european pentru educaţie, formare profesională, cultură şi tineret, Ján Figel’, a declarat:„În ciuda progreselor înregistrate, rămân încă multe de făcut pentru ca toţi elevii să aibă posibilitatea de a învăţa două limbi străine la şcoală:acesta este obiectivul pe care statele membre şi l-au fixat la Barcelona în 2002.El se află în prezent printre cele opt competenţe-cheie ale învăţării de-a lungul vieţii recomandate de Consiliu şi de Parlamentul European în decembrie 2006.”

Comisarul european pentru multilingvism, Leonard Orban, a adăugat:„Multilingvismul constituie un subiect de interes pentru întreaga societate europeană.Învăţarea limbilor începe la şcoală, dar continuă şi mai departe: pentru a încuraja coeziunea socială şi prosperitatea, este necesar să stăpânim un număr din ce în ce mai mare de limbi.Acesta este subiectul comunicării recente a Comisiei Europene, Multilingvismul: un avantaj pentru Europa şi un angajament comun. Salut sprijinul pe care rezoluţia privind multilingvismul, prezentată azi de Consiliu, îl oferă comunicării Comisiei.

Datele studiului se referă la anul şcolar 2006-2007 şi acoperă atât învăţământul de stat, cât şi şcolile particulare subvenţionate.
    
Concluzii principale:

1) Predarea limbilor străine începe mai devreme, dar în învăţământul primar timpul de predare este limitat

În ultimele trei decenii a crescut frecvenţa predării obligatorii a limbilor străine începând de la vârste mici.În prezent, aproape în toate ţările europene învăţarea obligatorie a unei limbi străine începe în ciclul primar.În majoritatea cazurilor, învăţarea unei limbi străine începe între 8 şi 10 ani, iar uneori chiar mai devreme:în toate comunităţile autonome din Spania şi în comunitatea germanofonă din Belgia, copiii învaţă o limbă străină începând de la vârsta de trei ani.

Cu toate acestea, timpul dedicat predării limbilor străine în şcoala primară rămâne limitat (în general, mai puţin de 10% din timpul total de predare) şi variază considerabil de la o ţară la alta.În general, în învăţământul secundar inferior timpul de predare a limbilor străine creşte faţă de învăţământul primar.

2) În şcolile din mai multe ţări se predau două limbi străine

Nu în toate ţările se predau cel puţin două limbi străine de la o vârstă mică, dar studiul demonstrează că în majoritatea ţărilor acest lucru este deja posibil pentru elevii din învăţământul secundar general.

În 2006-2007, predarea unei limbi străine în şcoli timp de cel puţin un an era obligatorie în toate ţările participante, cu excepţia Irlandei şi a Scoţiei.În majoritatea ţărilor, aproximativ jumătate din elevii din ciclul primar învaţă cel puţin o limbă străină.

3) 90% dintre elevii europeni învaţă engleza

În 13 ţări europene, engleza este prima limbă străină obligatorie.Chiar şi atunci când există limbi alternative, elevii şi părinţii lor tind să prefere engleza, care este în prezent limba cel mai frecvent predată în învăţământul primar.90% dintre elevii europeni învaţă engleza în cursul educaţiei lor obligatorii.Atunci când există o a doua limbă străină, sunt preferate franceza şi germana.

4) Puţine ţări recomandă mobilitatea ca parte a formării pedagogice

Frecvent, în ciclul primar, predarea limbilor este asigurată de profesori cu o pregătire generală.În ciclul secundar, gradul de specializare variază mult de la o ţară la alta.Majoritatea ţărilor acoperite de studiu recomandă ca profesorii să beneficieze de o formare adecvată pentru predarea limbilor străine, dar mobilitatea constituie excepţia mai degrabă decât regula.

Ce este Eurydice?

Eurydice (www.Eurydice.org) este reţeaua de informare privind educaţia în Europa, care oferă informaţii şi analize privind sistemele şi politicile de educaţie europene.Ea este formată din 35 de unităţi naţionale situate în toate cele 31 de ţări care participă la programul comunitar de învăţare de-a lungul vieţii (state membre ale UE, ţările SEE şi Turcia) şi dintr‑o unitate centrală de coordonare în cadrul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură de la Bruxelles.
    
Pagini Utile

* Studiul (disponibil în engleză, germană şi franceză):
//eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=095EN
//eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/index_en.htm

* Comunicarea privind multilingvismul:
//ec.europa.eu/education/languages/news/news2853_en.htm

Bucuresti, 21.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *