free download 78 travel guides written by experts

Eficientizarea fluxului operational imbunatateste prestatia administrativa

Administratia publică este din ce în ce mai receptivă la progresul tehnologic, constientizând beneficiile pe care le poate câstiga prin informatizarea proceselor si activitătilor. 

Implementarea de software în fluxul operational curent din zona administratiei atrage după sine si schimbări la nivelul perceptiei cetăteanului, ale cărui cereri sunt operate mult mai rapid si mai eficient. Alinierea administratiei la standardele europene marchează trecerea într-o etapă superioară de dezvoltare a sectorului public românesc.
 
“Informatizarea administratiei publice este un proces în care compania noastră detine o expertiză confirmată prin implementări de succes.  Solutia informatică EAS oferită de SIVECO Romania acoperă toate activitătile legate de gestiunea resurselor financiare (prin modulele Managementul Financiar-Contabil, Managementul Bugetelor, Managementul Salarizării Personalului, Managementul Contractelor, Managementul Investitiilor), materiale (Managementul Stocurilor si Aprovizionării, Managementul Mijloacelor Fixe si Obiectelor de Inventar), umane (Managementul Resurselor Umane), managementul documentelor si fluxurilor de lucru (SIVADOC) si oferă indicatori de  analiză economică (SIVECO Business Analyzer), contribuind semnificativ la fluidizarea si standardizarea operatiunilor de lucru specifice unei institutii publice” precizează Cristina Itcus, Cluster Manager eGovernment în cadrul SIVECO Romania. 
 
Prin implementarea sistemului informatic integrat SIVECO Applications, beneficiari de la diferite nivele ale administratie publice si-au optimizat timpul de răspuns la solicitările contribuabililor, îmbunătătindu-si capacitatea de adaptare la schimbări. În acest fel, în prezent, au acces la o imagine globală asupra activitătii proprii, putând să-si adapteze rapid actiunile în functie de cerintele economice si legislative ale momentului.
 
Folosind solutiile SIVECO Romania, beneficiarii din administratia publică, atât locală cât si centrală, isi pot sincroniza activitatea financiar-contabilă si bugetară cu gestiunea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, păstrând totodată un control riguros privind situatia stocurilor si a achizitiilor. De asemenea, prin armonizarea sistemului EAS cu functionalitătile de analiză si raportare ale SIVECO Business Analyzer, institutiile publice sunt în măsură să monitorizeze si să evalueze permanent activitătile pe care le subordonează.   
Fie că vorbim de Managementul Contractelor, de Managementul Salarizării Personalului sau de Managementul Bugetelor, facilitate de componentele specializate ale pachetului SIVECO Applications, informatizarea  proceselor din cadrul administratiei publice reprezintă un progres important în directia modernizării acestui sector.
 
Alături de sistemul său ERP reprezentativ – SIVECO Applications, oferta SIVECO Romania destinată administratiei mai contine sistemul modern de gestiune a documentelor – SIVADOC, seria de Portaluri cu specific administrativ denumită ePortal, sistemul automatizat de  informare a cetătenilor cunoscut sub numele de INFOCHIOŞC, precum si solutia de management al colectării taxelor si impozitelor – iTAXCollect. Toate aceste produse informatice sunt menite să alinieze institutiile publice din România la standardele si rigorile institutiilor europene similare.
 
«Ultimii ani au însemnat o evolutie pozitivă a administratiei sub toate aspectele, marcată în special de achizitii în infrastructură, extinderea conectării institutiilor administrative la Internet si implementarea de sisteme informatice performante. Reforma administratiei se bazează, în bună măsură, pe simplificarea proceselor si operatiunilor administrative, ca urmare a informatizării. Din acest punct de vedere, SIVECO Romania continuă seria implementărilor de succes în interesul contribuabililor, care au astfel acces la servicii publice de calitate”, adaugă Cristina Itcus.

Bucuresti, 10.04.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *