metalshow

Educatia asistata de calculator din Romania – caz de succes

la Conferința Europeană de eLearning Lisabona 2007
 
Portugalia a găzduit recent Conferința Europeană de eLearning Lisabona 2007, organizată sub înaltul patronaj al Comisiei Europene și al Preşedenţiei Portugaliei. Evenimentul a surprins cele mai actuale subiecte din domeniul eLearning-ului la nivel european, adresându-se cu precădere factorilor de decizie din mediul politic, managerilor de resurse umane, oficialităților și managerilor din domeniul educațional, profesorilor și experților în eLearning.
  Având ca temă generală „Delivering on the Lisbon Agenda”, evenimentul a reunit nume de marcă din lumea europeană a eLearning-ului.
Cu această ocazie, profesorul Radu Jugureanu, Directorul Departamentului AeL eContent din cadrul companiei SIVECO Romania, a susținut prezentarea cu titlul „Nationwide Implementation of the IT-Based Educational System in Romania, a Success Story”.
 
„Prezența SIVECO Romania în  cadrul sesiunilor științifice ale acestei prestigioase conferințe dovedește că notorietatea Proiectului Sistem Educational Informatizat (SEI) și a soluției de eLearning AeL a depășit de mult granițele țării, iar invitația specială venită din partea Comitetului Științific ne onorează”, a declarat Radu Jugureanu, Directorul Departamentului AeL eContent din cadrul SIVECO Romania.
 
Prezentarea proiectului SEI s-a alăturat celorlalte dezbateri din cadrul conferinței, axate pe analizarea rolului eLearning-ului în contextul schimbărilor majore care vizează Europa în următorii ani. Tematica a abordat subiecte din sfera: eIncluziune, reproducerea cunoașterii, învățarea informală, comunități, abilități, calitate şi evaluare. Dintre vorbitorii conferinței sunt de menționat personalități precum Luis Filipe, Președintele Fundației Portugheze pentru promovarea TIC, José Vieira da Silva, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Pedro Silva Pereira, Ministru pentru Președenția Uniunii Europene, Maruja Gutierrez–Diaz, Director al Direcției Generale Educație și Cultură, Inovare și Politici Transversale din cadrul Comisiei Europene, Laurentino Dias, Secretar de Stat pentru Tineret și Sport, Valter Lemos, Secretar de Stat pentru Educație, Mariano Gago, Ministrul Științelor, Tehnologiei și Învățământului Superior.
 
„În multe state europene, soluțiile complementare la sistemul clasic de învățământ câștigă tot mai mult încrederea profesorilor, a elevilor și a societății în general. Aceasta întrucât trăim într-o societate a cunoașterii, acolo unde elevii nu mai trebuie să memoreze și să reproducă exact informația ci, în primul rând, să o înțeleagă. eLearning-ul oferă o perspectivă nouă asupra educației, a relației dintre profesor și elev, în ultimă instanță, asupra profesorului și a elevului. Programul SEI derulat în România nu a înlocuit și nici nu va înlocui vreodată cartea – el a adus însă șansa participării în mod creativ la procesul de instruire pentru toți cei implicați”, declară domnul profesor Jugureanu.
 
În România, nevoia de forță de muncă educată, capabilă să utilizeze noile tehnologii și să se adapteze rapid la un mediu în permanentă schimbare a adus un climat deosebit de favorabil dezvoltării soluțiilor de eLearning.  AeL, soluția de eLearning creată de SIVECO Romania, urmărește tocmai transformarea procesului didactic clasic într-o activitate interactivă și atractivă, ușor de parcurs, ce conduce la o implicare mai mare din partea elevilor și la o asimilare mai rapidă și de durată a cunoștințelor.
 
În viitor, utilizarea soluțiilor de eLearning va deveni, la nivel european, o componentă obligatorie de dezvoltare la nivelul societății. Prin proiectul SEI, SIVECO Romania își propune să contribuie la formarea unor viitoare generații creative, familiarizate cu tehnologia și cu schimbarea, cu reacție de răspuns rapidă la acestea.
 „Evoluția tehnologică va reconstrui școala, la nivel mondial, iar eLearning-ul va permite, în cele din urmă, accesul liber și egal, pentru copiii din toate țările lumii, la educație și cultură”, concluzionează profesorul Radu Jugureanu, Directorul Departamentului AeL eContent din cadrul SIVECO Romania.

Bucuresti, 26.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *