metalshow

Edata ofera suport institutiilor publice

pentru implementarea prevederilor Ordinului  Ministerului Finantelor nr. 946/2005

Edata, companie specializată în servicii de management al proceselor de lucru, oferă autorităţilor publice din România posibilitatea de a implementa prevederile Ordinului nr. 946/2005*, pentru elaborarea si dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Potrivit acestui ordin, conducatorii entitaţilor publice trebuie sa instituie masurile necesare pentru a asigura conformitatea in raport cu 25 de standarde de control managerial, inclusiv prin implementarea unor proceduri formalizate pe activitaţi si sa informeze Ministerul Finantelor Publice, cu privire la progresele inregistrate, in luna urmatoare fiecarui trimestru încheiat.
Edata da posibilitatea autoritatilor publice sa transpuna prevederile legislative mentionate intr-un set de modele strategice, organizatorice, informationale si de procese interne, cu evidentierea problemelor, riscurilor si costurilor aferente, toate acestea concretizandu-se in manualul standardelor de control managerial.

Astfel, Modelul regulilor institutionale permite organizarea regulilor dintr-o instituţie publica, în functie de scopul acestora, într-o structură ierarhica, de la general la specific, reunind probleme legate de organizare, managementul resurselor umane, etica, deontologie şi integritate.

Modelele de strategie faciliteaza definirea obiectivelor strategice globale ale instituţiei, detalierea lor in obiective subsidiare, precum si identificarea resurselor necesare pentru atingerea dezideratelor strategice. Totodata, aceste modele coreleaza obiectivele stabilite cu indicatori de performanta adecvati, care sa permita monitorizarea strategiei in timp.

Modelul organizational incadrează ierarhic atat structura organizatorică, cat si competenţele si responsabilităţile personalului.

Diagramele de planificare sustin procesul de planificare dintr-o instituţie publica, prin care se pun în concordanţa activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele de alocat, astfel incât riscurile posibile sa fie minimizate.

Diagramele de proiecte organizeaza ierarhic proiectele care urmează să fie implementate în cadrul instituţiei publice.

Modelele proceselor interne asigura descrierea detaliata a procedurilor de lucru (inclusiv de control), cu alocarea exacta a atribuţiilor fiecărui funcţionar public, precum si a tuturor documentelor implicate. Prin modelarea fluxurilor de lucru, managerul instituţiei publice poate avea o privire de ansamblu asupra tuturor activitatilor interne.

Modelul riscurilor permite identificarea riscurilor, furnizand o imagine clara asupra factorilor care influentează organizarea institutiei şi implementarea unor programe sau procese.  Astfel, se poate efectua analiza factorilor de risc într-o concepţie de functionare optima si eficienta.

Diagramele de Interactiuni (Comunicare) incadreaza într-o structura unitara diferitele entitati din mediul in care institutia analizata isi desfasoara activitatea. Aceste diagrame ofera cadrul necesar pentru definirea procedurilor de comunicare, intrucat evidentiaza schimburile de informatii ale organizatiei cu solicitantii de servicii, furnizorii, institutiile colaboratoare sau subordonate.

Diagramele de Probleme ofera suport pentru identificarea, structurarea, documentarea si cuantificarea problemelor inerente care apar in derularea activitatilor specifice unei institutii publice, in vederea instituirii masurilor corective.

* Ordinul nr. 946/04.07.2005 emis de Ministerul Finantelor Publice şi publicat în Monitorul Oficial nr. 675/28.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1389 din 22/08/2006 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 12/09/2006, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Despre Edata
Edata este o companie specializată în servicii de management al proceselor de lucru (Business Process Management). Oferta de servicii a companiei acoperă în prezent domenii variate de competenţă, precum: documentarea, analiza, modelarea, automatizarea şi monitorizarea proceselor; consultanţa în managementul conformităţii şi managementul schimbării; consultanţa pentru proiectarea şi implementarea arhitecturilor de tip enterprise (Enterprise Architecture); consultanţă tehnologică; dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii software; managementul proiectelor; outsourcing
Mai multe informaţii despre companie puteţi obţine vizitând site-ul www.edata.ro.

Bucuresti, 16.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *