free download 78 travel guides written by experts

ecovalor – o alternativa ecologica la depozitarea in gropile de gunoi

Valorificarea deşeurilor prin prelucrare, urmată de co-procesare în fabricile de ciment, reprezintă una dintre cele mai bune soluţii ce poate fi aplicată de autorităţile locale. Această metodă reduce volumul de deşeuri direcţionat către depozitarea în gropile de gunoi, al căror număr este în continuă scădere, fiind localizate la distanţe din ce în ce mai mari de locul de generare a deşeurilor.
Trei avantaje majore o recomandă pentru protejarea mediului înconjurător: tratarea finală a deşeurilor în condiţii de deplină siguranţă, conservarea resurselor naturale şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Conştientă de necesitatea aplicării acestei metode în condiţiile actuale din România, ecovalor pune în funcţiune în 2009 o capacitate de prelucrare deşeuri la Câmpulung (judeţul Argeş), ca urmare a unei investiţii de aproximativ 12 milioane euro.

Aceasta este a doua capacitate de prelucrare a deşeurilor pe care o deţine în ţară, după cea de la Aleşd (judeţul Bihor), deschisă în 2008 în urma unei investiţii de 8 milioane euro.

Pentru anul în curs compania are ca obiectiv creşterea, cu aproximativ 40%, a cantităţii de deşeuri solide prelucrate în anul anterior, propunând comunităţilor locale o soluţie inovatoare de valorificare a deşeurilor menajere sortate, în cele mai sigure condiţii de protecţie a mediului. Aproximativ 20% din totalul deşeurilor menajere pot fi astfel valorificate.
  
„Dorim să cooperăm cu cei care colectează deşeuri menajere, operatorii depozitelor, industria şi administraţiile locale, pentru a găsi împreună cea mai eficientă cale de rezolvare a problemei deşeurilor, conform cerinţelor europene.
Fiecare dintre cei implicaţi în acest proces trebuie să îşi aducă aportul pentru atingerea ţintelor naţionale: firmele de colectare să facă o sortare a deşeurilor astfel încât să le asigure calitatea necesară reciclării şi valorificării, operatorii gropilor de gunoi să supervizeze mai bine tipurile de deşeuri care ajung să fie depozitate, administraţiile locale să impună obiective locale pentru reciclare, valorificare şi diminuare a depozitării, iar ecovalor să asigure prelucrarea lor în vederea valorificării”, explică Axel Pieters, Director General ecovalor.

Valorificarea deşeurilor în fabricile de ciment aduce comunităţii o serie de avantaje majore, pe lângă diminuarea cantităţii de deşeuri pentru depozitare: tratarea finală a deşeurilor în condiţii de deplină siguranţă, protecţia mediului, siguranţa şi securitatea populaţiei, conservarea resurselor naturale prin înlocuirea parţială a materiilor prime tradiţionale cu cele alternative şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care s-ar genera în cazul depozitării sau incinerării acestor deşeuri. În plus, în urma acestui procedeu ecologic de tratare a deşeurilor nu rezultă niciun fel de reziduri, zguri sau cenuşi.

Obiectivul pe care ecovalor îl vizează în acest an, în cooperare cu partenerul său Holcim România, ale cărui fabrici de ciment sunt situate în imediata apropiere a instalaţiilor ecovalor, este prelucrarea şi co-procesarea a peste 100.000 tone deşeuri. Pentru 2010 se estimează o creştere cu 20% a acestei cantităţi.
  
„Nu putem reduce la  zero generarea de deşeuri. Pentru că în România fiecare locuitor produce în medie 400 kg deşeuri menajere pe an, găsirea unor soluţii ecologice pentru problema deşeurilor este importantă pentru toţi cei implicaţi şi pentru societate”, adaugă Axel Pieters. 

ecovalor, veriga de legătură între deţinătorii de deşeuri şi fabricile de ciment ce le pot valorifica, realizează transportul deşeurilor solide nepericuloase, prelucrarea mecanică prin tocare şi controlul calitativ al acestora în vederea distrugerii totale prin co-procesare în cuptoarele din fabricile de ciment, în condiţii de deplină siguranţă pentru mediu şi populaţie.

Compania oferă deţinătorilor de deşeuri o soluţie completă: servicii de colectare a deşeurilor şi logistică, pretratarea deşeurilor, precum şi valorificarea lor în fabricile de ciment.

Această soluţie este aplicată în principal pentru deşeuri solide (menajere sortate sau industriale: hârtie, carton, textile, piele, ambalaje, plastic, ce nu pot fi reciclate), anvelope uzate, şlamuri petroliere sau uleiuri reziduale.
ecovalor asigură astfel distrugerea totală a deşeurilor, datorită temperaturilor ridicate de aproximativ 2000 de grade din cuptorul existent întro fabrică de ciment printrun procedeu din care nu rezultă cenuşă sau zgură, care să necesite o gestionare ulterioară.

ecovalor a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de aproximativ 9 milioane euro, estimând pentru 2009 o creştere cu 20%.

ecovalor este parte a grupului ecorec, care operează în Europa Centrală şi de Est cinci staţii de pretratare a deşeurilor şi le livrează către co-procesarea în opt fabrici de ciment Holcim.

Bucuresti, 07.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *