free download 78 travel guides written by experts

E-Distribuţie Dobrogea a investit 11 milioane lei pentru modernizarea stației Mircea Vodă din Judeţul Călăraşi

E-Distribuţie Dobrogea a investit aproximativ 11 milioane de lei pentru modernizarea staţiei de transformare (înaltă/medie tensiune) Mircea Vodă din județul Călărași, care alimentează cu energie electrică, prin intermediul reţelei de medie şi joasă tensiune, peste 13.000 de clienţi din jumătatea vestică a municipiul Călărași, atât agenți economici, cât și clienți casnici.

Staţia de transformare 110/20 kV Mircea Vodă a fost pusă în funcţiune în anul 1979 și au fost realizate de atunci doar lucrări de mentenanță.

Lucrările de modernizare au fost începute în luna octombrie 2015 și au fost derulate etapizat pentru a menține continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

statia Mircea Voda, judetul Calarasi

Astfel, în prima fază a fost înlocuit aparatajul primar de comutație în instalațiile de 110kV cu aparate de comutație noi, performante, și au fost montate protecții noi, digitale. De asemenea, au fost înlocuite cele două celule cu celule noi performate, de ultimă generație, LEA110kV. Prin renunțarea la echipamentele pe bază de ulei electroizolant a fost eliminat riscul poluării prin scurgeri accidentale de ulei, explozii sau incendii. Ca urmare a înlocuirii echipamentelor vechi cu echipamente automatizate cu gabarit mult redus, s-a restrâns suprafața de teren utilizată cu 40%. Pe suprafața de teren rămasă a fost amenajată o platformă ecologică de depozitare a echipamentelor energetice cu potențial de poluare, prevăzută cu o instalație de preluare și epurare a apelor contaminate cu ulei.

În cea de-a doua etapă a investiției au fost realizate lucrări de modernizare a instalațiilor de medie tensiune din stație prin înlocuirea celulelor de medie tensiune de 20kV cu celule noi, moderne și au fost montate protecții noi la celulele de 20 kV, care vor creşte siguranța în alimentarea cu energie electrică. În plus, au fost înlocuite atât echipamentele primare, cât şi instalaţiile de comandă, protecţie, automatizare şi serviciile interne.

Ca urmare a finalizării lucrărilor, clienții deserviți vor beneficia de mai multă siguranță în alimentarea cu energie electrică și de un confort sporit.

Proiectul face parte din amplul program de investiţii derulat de companiile Enel în România pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor, modernizarea reţelei şi implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *