free download 78 travel guides written by experts

Drepturile pasagerilor: refuzurile nefondate „continua sa fie o problema” pentru persoanele

cu dizabilitati care folosesc transportul aerian, spune Comisia

Numeroși pasageri aerieni cu dizabilităţi și cu mobilitate redusă încă se confruntă cu probleme, constând în refuzuri nejustificate și alte cereri nefondate, atunci când încearcă să călătorească. Deoarece mii de persoane cu dizabilităţi, atât participanți la Jocurile Paralimpice, cât și spectatori, se pregătesc să călătorească spre Londra pentru Jocurile Olimpice din 2012, Comisia  a publicat orientări pentru a clarifica drepturile acestora atunci când călătoresc cu avionul.

Vicepreședintele Siim Kallas, comisarul european responsabil cu domeniul transporturilor, a declarat: „Te confrunți cu destule dificultăți când trăiești cu o dizabilitate; nu ar trebui să ai și mai multe probleme atunci când ajungi la aeroport.”

Orientările se referă la pasagerii din toate aeroporturile UE și la operațiunile transportatorilor UE peste tot în lume. Ele se referă și la transportatori din afara UE care operează zboruri în Europa sau cu plecare din Europa.

Se urmărește clarificarea normelor existente ale UE privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului [Regulamentul (CE) nr. 1107/2006]. Orientările abordează probleme din 22 de domenii referitoare la accesul nediscriminatoriu la călătoria cu avionul.

Preocupările principale sunt expuse în continuare:

1. Prenotificarea. Orientările subliniază importanța prenotificării. Pentru ca prestatorii de servicii (aeroporturile sau companiile aeriene) să poată lua măsurile necesare în vederea acordării asistenței solicitate, este esențial ca persoanele cu dizabilităţi și cele cu mobilitate redusă să îi informeze în privința nevoilor lor cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de decolare anunțată.

2. Refuzuri nejustificate. Pasagerii raportează probleme recurente datorate refuzurilor și cerinţelor inconsecvente în ce priveşte nevoia de certificate medicale sau de însoţitori pentru acest tip de pasageri.

· Certificatele medicale. Conform clarificărilor conținute în orientări, ca regulă, nu trebuie solicitate certificate medicale pentru persoanele cu o condiție stabilă – de exemplu, persoanele nevăzătoare sau persoanele aflate în scaun cu rotile.
· Persoanele însoțitoare. Astfel cum se specifică în orientări, dacă o persoană este independentă, regula este că nu trebuie să i se impună să fie însoțită, cu excepția cazului în care există anumite cerințe de siguranță care trebuie aduse la cunoștința persoanei în cauză.

3. Probleme cu echipamentul medical și de mobilitate

· Echipamentul de mobilitate. Orientările subliniază că pasagerii cu dizabilităţi și cei cu mobilitate redusă au dreptul la transportul gratuit a două elemente de echipament de mobilitate. Un pasager care folosește un scaun cu rotile electric este obligat să anunțe transportatorul cu cel puțin 48 de ore înainte. După cum se subliniază, de asemenea, în orientări, câinii-ghizi și câinii însoțitori recunoscuți pot călători în cabină numai dacă acest lucru a fost notificat în prealabil în mod corespunzător. Ca în cazul tuturor pasagerilor, echipamentul sportiv care nu reprezintă echipament de mobilitate intră sub incidența regulilor generale referitoare la bagaje pe care le au companiile aeriene.
· Oxigenul la bord. Pasagerii care au nevoie de oxigen suplimentar în cursul călătoriei trebuie să anunțe acest lucru în prealabil. Conform clarificărilor din orientări, compania aeriană este cea care trebuie să stabilească dacă pasagerii pot să aducă propriul rezervor de oxigen, iar o companie aeriană nu este obligată să pună la dispoziție oxigen suplimentar. Aceste informații trebuie însă să fie comunicate în mod clar de către compania aeriană.

Comentând pe marginea noilor orientări, vicepreședintele Siim Kallas a spus: „Mesajul meu către pasagerii cu dizabilităţi este următorul: dacă vreți să aveți parte de o călătorie mai ușoară, anunțați din timp compania aeriană că veți călători”. Iar companiilor aeriene și operatorilor aeroportuari le-aș spune: „Pasagerii cu dizabilităţi și cei cu mobilitate redusă vor avea nevoie, în general, de asistența dumneavoastră, iar aceste orientări sunt făcute să vă ajute să îi ajutați.”

Dl Yannis Vardakastanis, președintele Forumului European al Persoanelor cu Dizabilităţi, a declarat: „Asistența de calitate este foarte importantă pentru persoanele cu dizabilităţi, iar orientările de interpretare o abordează în mod pozitiv. Comisia Europeană a optat pentru o abordare echilibrată și reușește să protejeze în mod proporțional atât interesele pasagerilor cu dizabilităţi, cât și pe cele ale pasagerilor cu mobilitate redusă.”

Dl Xavier Gonzalez, ofiţer executiv principal al Comitetului Internaţional Paralimpic (organizator al Jocurilor Paralimpice), a declarat: "Felicităm publicarea acestor orientări şi sperăm că aeroporturile şi companiile aeriene din toată Europa să le ia în considerare imediat. La fel ca mulţi dintre pasagerii cu dizabilităţi ce se deplasează pe calea aerului în mod cotidian, atleţii noştri se confruntă în mod regulat cu probleme nenecesare în timpul călătoriilor aeriene sau al deplasărilor lor în interiorul aeroporturilor. Acest lucru nu ar trebui să fie posibil în condiţiile în care aspirăm la egalitate în cadrul societăţii. În această vară, 4.200 de atleţi vor călători spre Londra pentru a participa la cele mai importante Jocuri Paralimpice de până acum. Experienţa pe care o vor avea în timp ce se deplasează prin aeroporturi sau pe calea aerului poate influenţa modul în care ei vor aprecia succesul acestor Jocuri, indiferent de performanţele lor atletice.”

Context

În pofida actelor legislative ale UE cu privire la drepturile pasagerilor, persoanele cu dizabilităţi și cele cu mobilitate redusă se confruntă încă cu probleme atunci când călătoresc pe calea aerului:
· lipsa calității sau un nivel inegal al calității serviciilor de profil în Europa;
· cazuri prea des nejustificate de refuz sau restricții la rezervare ori la îmbarcare pe baza unor cerinţe de siguranță neclare;
· tratarea cu inconsecvență a pasagerilor care au nevoie de oxigen medical la bord;
· un nivel limitat de cunoaștere de către pasageri a drepturilor lor;
· un procent limitat (aproximativ 40%) de prenotificări privind nevoia de asistență înaintea călătoriei; prenotificarea este de o importanță capitală pentru că le permite prestatorilor de servicii să ia măsurile necesare pentru a pune la dispoziție asistența solicitată;
· lipsa aplicării armonizate a regulamentului de către organismele naționale de aplicare a legii; precum și
· lipsa de eficacitate în ceea ce privește tratarea reclamațiilor.

Orientările se bazează pe o analiză detaliată a regulamentului existent privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului[1] [Regulamentul (CE) nr. 1107/2006].

Orientările respective au fost discutate în detaliu cu toate părțile interesate: autoritățile naționale, sectorul aviatic (organizații ale companiilor aeriene și ale aeroporturilor), precum și asociații ale consumatorilor și ale utilizatorilor, mai ales asociațiile reprezentând persoanele cu dizabilităţi și cu mobilitate redusă.

Aceste orientări vor ajuta persoanele cu dizabilităţi și pe cele cu mobilitate redusă să călătorească mai ușor pe calea aerului, sprijinind astfel transportatorii aerieni și aeroporturile să amelioreze aplicarea regulamentului. Ele vor sprijini totodată autoritățile naționale la punerea în aplicare a regulamentului. Orientările vor aduce o adevărată valoare adăugată în ce priveşte creşterea participării la călătorii a persoanelor cu dizabilităţi și cu mobilitate redusă, creştere așteptată cu ocazia Jocurilor Paralimpice.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați MEMO/12/422.

[1] Regulamentul privind persoanele cu mobilitate redusă (CE) nr. 1107/2006, JO L 204, 26.7.2006, p. 1.

Bucuresti, 14.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *