Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Dreptul la informare pe intreg teritoriul UE in momentul arestarii este acum inscris in legislatie

„Aveți dreptul la… o notă privind drepturile”. Un nou act normativ prin care se asigură dreptul la informare al învinuiților în cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul Uniunii Europene a fost publicat în Jurnalul Oficial – publicația oficială pentru legislația UE. „Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale” a fost propusă de Comisia Europeană în iulie 2010, votată de Parlamentul European la 13 decembrie 2011 (a se vedea IP/11/1534) și aprobată de miniștrii de justiție din statele membre la 27 aprilie 2012 (a se vedea IP/12/430). Acest act normativ garantează că  oricărei persoane arestate sau care face obiectul unui mandat european de arestare în orice stat membru al UE i se pune la dispoziție o notă privind drepturile sale fundamentale în cadrul procedurilor penale. În prezent, statele membre ale UE au la dispoziție doi ani pentru a transpune noile norme în sistemele lor juridice naționale. În prezent, dreptul la această notă privind drepturile nu este disponibil decât în aproximativ o treime din statele membre[1].

[1] Austria, Republica Cehă, Germania, Italia, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit (Anglia și Țara Galilor).

„Dispunem în prezent de un alt pilon central al unui veritabil spațiu european de justiție.Noul act normativ privind dreptul la informare va contribui la garantarea unor procese echitabile pentru fiecare cetățean din UE.Astfel se va asigura faptul că persoanele suspectate sau învinuite de o infracțiune sunt informate în mod clar și prompt în legătură cu drepturile lor”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar al UE pentru justiție. „Actul normativ va fi deosebit de util pentru milioanele de turiști și de alte persoane care călătoresc pe teritoriul UE și care pot fi implicate în proceduri penale:aceștia beneficiază în prezent de dreptul explicit de a fi informați cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care o înțeleg.Acest lucru va contribui la evitarea erorilor judiciare.Contez pe statele membre să transpună acest act normativ al UE cât mai repede în sistemele lor naționale – și să nu aștepte până în ultimul moment înainte de termenul fixat, astfel încât aceste dispoziții să devină o realitate palpabilă pentru 500 de milioane de cetățeni”.

Context

Comisia Europeană a propus noul act normativ în iulie 2010 (IP/10/989), ca parte dintr-o serie de drepturi care asigură un proces echitabil și care să fie aplicate pe tot cuprinsul UE. Aceasta este a doua măsură, adoptată la inițiativa dnei Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, menită să instituie standarde minime comune la nivelul UE în materie penală. Acest lucru va spori încrederea în spațiul de justiție al UE. În octombrie 2010, Parlamentul European și Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a conferit suspecților dreptul la servicii de traducere și interpretare (IP/10/1305).

Directiva privind dreptul la informare va garanta faptul că organele de poliție și de urmărire penală vor oferi persoanelor suspectate informații cu privire la drepturile lor. După arestare, aceste informații vor fi furnizate în scris de către autorități, sub forma unei note privind drepturile, întocmită într-un limbaj simplu, uzual. În momentul arestării, această notă va fi pusă sistematic la dispoziția persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, și va fi tradusă, dacă este necesar. Țările UE sunt libere să aleagă formularea exactă a notei, însă, din motive de eficiență, Comisia a propus un model în 22 de limbi ale UE (a se vedea anexa). Se va asigura astfel o garanție a coerenței pentru persoanele care traversează frontierele și se vor limita costurile cu traducerea.

Nota privind drepturile va conține detaliile practice referitoare la drepturile persoanelor arestate sau reținute, precum dreptul:
* de a păstra tăcerea;
* de a beneficia de asistență din partea unui avocat;
* de a fi informate cu privire la capetele acuzării;
* la interpretare și traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura;
* de a fi aduse cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare;
* de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reținerea.

Comunicarea scrisă a drepturilor va contribui la evitarea erorilor judiciare și la reducerea căilor de atac introduse.

În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți de comiterea unei infracțiuni, variază pe teritoriul UE. În unele state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.

În conformitate cu articolul 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a îmbunătăți cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, UE poate să adopte măsuri pentru a consolida drepturile cetățenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare sunt consacrate la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură privind garantarea accesului la un avocat și dreptul de a comunica cu rudele (IP/11/689). În prezent, propunerea este dezbătută în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pagini Utile

* Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție:
//ec.europa.eu/redingg
* Sala de presă a Direcției Generale Justiție:
//ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm
* Comisia Europeană – drepturile persoanelor suspectate și învinuite:
//ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm
* Anexă – Modul orientativ de Notă privind drepturile

Bucuresti, 07.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *