free download 78 travel guides written by experts

Dreptul contractelor de asigurare: un raport elaborat de experti evidentiaza obstacolele

din calea comertului transfrontalier

Grupul de experți instituit de Comisia Europeană pentru a analiza obstacolele din calea comerțului transfrontalier generate de dreptul asigurărilor din statele membre (IP/13/74) a prezentat un raport cuprinzător. Raportul constată că diferențele în materie de drept al contractelor împiedică furnizarea transfrontalieră a produselor de asigurare prin creșterea costurilor, prin generarea de incertitudine juridică și prin îngreunarea încheierii de către consumatori și întreprinderi a unei asigurări în alte state membre ale UE. În prezent, un cetățean care se deplasează pentru a lucra în altă țară din UE poate fi nevoit să încheie o nouă poliță de asigurare a mașinii sau se poate confrunta cu probleme în ceea ce privește recunoașterea drepturilor sale în cadrul unui plan de pensii private, în cazul în care a subscris la un astfel de plan în țara sa de origine. În mod similar, întreprinderile care au filiale în mai multe țări din UE pot fi nevoite să încheie polițe distincte în condiții diferite în fiecare țară, în loc să beneficieze de o poliță unică pentru întreaga lor activitate din UE. În urma acestui raport, Comisia Europeană va lua măsuri, consultând consumatorii, întreprinderile și sectorul asigurărilor cu privire la soluțiile posibile.

„După mai bine de 20 ani de la realizarea pieței noastre unice, comerțul transfrontalier în sectorul asigurărilor este departe de a se derula în condiții optime”, a declarat dna vicepreședinte Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Realitatea este următoarea: numai foarte puțini clienți pot cumpăra produse de asigurare în alte țări, doar 0,6 % din totalul primelor de asigurare auto și 2,8% din primele de asigurare de bunuri fiind oferite în UE la nivel transfrontalier. Raportul prezentat astăzi de grupul de experți arată că unele dintre aceste probleme sunt cauzate de diferențele în materie de drept al contractelor. Există un potențial însemnat în ceea ce privește furnizarea de produse de asigurare transfrontaliere. Să depunem toate eforturile pentru a-l valorifica pe deplin. Acest demers este esențial pentru menținerea poziției competitive a asigurătorilor de vârf ai UE pe piața mondială.”

Grupul de experți privind dreptul european al contractelor de asigurare a fost însărcinat să identifice dacă și în ce măsură diferențele legislative în domeniul contractelor împiedică furnizarea și utilizarea la nivel transfrontalier a produselor de asigurare. Format din 20 de membri care provin din 12 state membre și au experiențe profesionale diferite, grupul de experți s-a întrunit de zece ori, în 2013 și 2014.

Principalele constatări ale raportului sunt următoarele:

În cazul multor produse de asigurare de viață, auto sau de răspundere civilă, societățile de asigurări trebuie să își adapteze contractele la normele naționale din țara deținătorului poliței. Acest lucru înseamnă că trebuie să elaboreze contracte noi pentru a se conforma, de exemplu, normelor privind informațiile precontractuale.

Diferențele în materie de drept al contractelor împiedică furnizarea transfrontalieră de produse de asigurare. Acestea cresc costurile pentru furnizarea transfrontalieră a serviciilor de asigurare, generează incertitudine juridică și îngreunează foarte mult contractarea de către consumatori și întreprinderi a unei asigurări în alte state membre.

Obstacolele generate de dreptul contractelor se întâlnesc în principal în sectorul asigurărilor de viață, precum și în domenii cum ar fi asigurarea de răspundere civilă și asigurarea auto. Raportul constată că este mai puțin probabil să apară probleme în ceea ce privește asigurările pentru piețe cu riscuri mari dacă acestea sunt conexe unor activități comerciale sau anumitor asigurări pentru întreprinderi mai mari, cum ar fi domeniul asigurărilor de transport.

Context

La data de 11 octombrie 2011, Comisia Europeană a propus o legislație europeană comună opțională în materie de vânzare, în vederea stimulării comerțului și a creșterii opțiunilor de care dispun consumatorii în alte domenii decât în cel al serviciilor financiare (IP/11/1175, MEMO/11/680). La data de 21 septembrie 2011, dna vicepreședinte Viviane Reding s-a întâlnit cu șefi ai societăților europene de asigurări pentru a începe un dialog cu acest sector (MEMO/11/624).

La data de 31 ianuarie 2013, Comisia a instituit un grup de experți (IP/13/74), în urma acestei reuniuni și a preocupărilor exprimate de părțile interesate în cadrul consultării referitoare la „Cartea verde privind opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi”, care a precedat această propunere (IP/10/872). În special, reprezentanții sectorului asigurărilor au subliniat faptul că în acel moment nu era posibil să se ofere produse de asigurare uniforme în întreaga UE în baza unui cadru juridic european unic. Aceștia au remarcat faptul că diferențele în materie de drept al contractelor de asigurare au generat costuri suplimentare și incertitudine juridică în comerțul transfrontalier cu produse de asigurare.

Parlamentul European a solicitat ulterior Comisiei să analizeze mai detaliat situația din sectorul asigurărilor (Rezoluția PE 2011/2013/(INI)).

Grupul de experți privind dreptul contractelor de asigurare a reunit principalele părți interesate, inclusiv societățile de asigurări, reprezentanți ai consumatorilor și ai utilizatorilor comerciali, cadre universitare și practicieni în domeniul juridic, părțile interesate fiind alese printr-o procedură de selecție competitivă. Acest grup s-a reunit lunar.

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW


Individual expert appointed in his/her personal capacity

 • Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen BasedowGermany – co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report
 • Prof. Dr. Helmut HeissLL.M., Switzerland, – rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract
 • Mr. Piotr CzublunLegal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

 • Dr. Jorge Pegado LizAttorney at law, Portugal
 • Dr. Juan Bataller-GrauCatedrático de Derecho Mercantile, Spain
 • Mr. Yannis Samothrakis, – Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I
 • Prof. Jérôme KullmannFrance

Organisations

 • Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini – rapporteur for section report on Liability Insurance
 • The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur
 • European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz
 • Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba
 • Fédération Française des Sociétés d’Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier
 • Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti
 • Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen
 • Lloyd’s Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt
 • Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework
 • The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II
 • European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx
 • Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance
 • Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten – co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis

Pagini Utile

Bucuresti, 27.02.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *