free download 78 travel guides written by experts

Directorul financiar al Enel a co-prezidat grupul de lucru din cadrul Compactului Global al ONU, care a lansat Principiile CFO Pentru Investiții și Finanțe Integrate în ODD

Roma – Directorul financiar al Enel, Alberto De Paoli, a participat, luni, la lansarea globală a principiilor CFO pentru investiții și finanțări integrate în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), în cadrul Forumului Sectorului Privat al Compactului Global al Națiunilor Unite (UNGC).

Principiile CFO reprezintă un set de patru valori care indică modul în care companiile își pot alinia strategiile de finanțare corporativă la angajamentele de sustenabilitate pentru a crea un impact real asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Grupul de lucru al directorilor financiari, care este co-prezidat de directorul financiar al Enel, s-a desfășurat în cadrul celei de-a 75-a Adunări Generale a ONU, reunind directori financiari, investitori, bănci, agenții de rating, bănci de dezvoltare, părți interesate, ONU și parteneri externi.

„Directorii financiari joacă un rol principal în stabilirea indicațiilor clare și stabilirea celor mai bune practici pentru a face din finanțarea și investițiile corporative un adevărat motor al creșterii sociale. În calitate de membri ai Grupului de lucru al directorilor financiari, suntem cu toții angajați să lucrăm în slujba unui nou capitalism al părților interesate, creând valoare durabilă pentru oameni și pentru planetă”, a declarat Alberto De Paoli, director financiar al Enel și co-președinte al Grupului de lucru al directorilor financiari. „Principiile CFO ale Compactului Global al Națiunilor Unite pentru investiții și finanțe integrate în ODD reprezintă un prim pas solid pentru a îndruma companiile către adoptarea unor strategii financiare credibile care să integreze pe deplin sustenabilitatea în vederea îndeplinirii ODD”, a adăugat acesta.

Alberto De Paoli
Alberto De Paoli

Grupul de lucru al directorilor financiari al Compactului Global al ONU a lansat primele principii, susținute de ONU, pentru finanțarea și investițiile integrate în ODD. Acestea au rolul de a îndruma companiile în alinierea angajamentelor lor de sustenabilitate cu strategiile credibile de finanțare corporativă pentru a crea un impact real asupra ODD. Membrii Grupului de lucru al directorilor financiari din cadrul Compactului Global al ONU au identificat patru domenii cheie care sunt relativ neacoperite, dar critice pentru investițiile aliniate la ODD: impactul și evaluarea ODD, strategiile și investițiile integrate în ODD, finanțarea corporativă integrată în ODD și comunicarea și raportarea integrate în ODD. Scopul este de a colabora cu lanțul valoric investițional, inclusiv investitori, bănci, instituții financiare de dezvoltare, agenții de rating și firme de evaluare sustenabilității pentru a crea o piață largă, lichidă și eficientă pentru investițiile ODD și fluxurile de capital.

Principiile CFO au fost elaborate de către Secretariatul și membrii Grupului de lucru al directorilor financiari, în consultare cu peste 100 de părți interesate din întreaga lume. Pentru a ajuta companiile să pună în aplicare în mod concret principiile, în următorii doi ani, membrii Grupului de lucru se angajează să ia parte la întâlniri care se vor concentra pe stabilirea de măsuri concrete, obiective și indicatori de performanță.

Grupul de lucru al directorilor financiari este prima inițiativă globală care implică directorii financiari, cu scopul de a iniția un dialog între aceștia, investitori, instituții financiare și ONU pentru a împărtăși idei care vizează promovarea finanțării corporative durabile și a investițiilor scalabile în urmărirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Inițiativa se bazează pe cele aproape 10.000 de companii dedicate principiilor Compactului Global al ONU și va include un sondaj anual pentru a monitoriza stadiul progresului în comunitatea globală CFO.

Compactul Global al ONU este cea mai mare inițiativă de sustenabilitate corporativă din lume, care susține alinierea strategiilor și operațiunilor companiilor cu cele zece principii ale Compactului Global al ONU privind drepturile omului, munca, mediul și anticorupție și care stimulează conștientizarea și acțiunea în afaceri realizarea Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și a celor 17 ODD ale acesteia.

Enel se află în fruntea integrării sustenabilității în strategiile sale de afaceri, după cum o dovedește și Planul Strategic 2020-2022 al companiei, care combină crearea de valoare și îndeplinirea ODD. Peste 90% din capitalul organic de 28,7 miliarde de euro al grupului vizează direct ODD 7 (Energie curate și la prețuri accesibile), ODD 9 (Industrie, inovare și infrastructură) și ODD 11 (Orașe și comunități durabile), toate contribuind la realizarea ODD 13 (Acțiune climatică). La începutul anului 2019, Enel a lansat, în dolari și euro, primele obligațiuni asociate ODD și se așteaptă să crească cota surselor de finanțare durabilă pe datoria brută a Enel la aprox. 43% în 2022 și până la aproximativ 77% în 2030 de la aproximativ 22% în 2019. În cele din urmă, Enel atrage din ce în ce mai mult atenția investitorilor responsabili social, a căror participație în companie este în continuă creștere, reprezentând aproximativ 10,8% din capitalul social al grupului în 2019, aproape dublu față de nivelurile din 2014. Această creștere, care este în concordanță cu recunoașterea tot mai mare a importanței elementelor nefinanciare în crearea valorii durabile pe termen lung, reflectă consolidarea rolului de lider global în sustenabilitate al Enel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *