Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Dezvoltarea unei politici coerente

a UE in materie penala in conformitate cu drepturile fundamentale: Comisia reuneste experti de nivel inalt

Doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar european pentru justiție, a deschis reuniunea inaugurală a grupului de experți privind politica în materie penală a UE. Douăzeci de experți de nivel înalt din domeniul juridic, cadre universitare și practicieni, se reunesc pentru a discuta și a oferi consultanță Comisiei Europene privind aspecte esențiale ale dreptului penal al UE. Grupul include judecători, procurori și avocați din treisprezece state membre ale UE, care reprezintă principalele tradiții juridice din UE (a se vedea anexa).

Grupul de experți va contribui la îmbunătățirea calității legislației UE în materie penală, în lumina noilor dispoziții din Tratatul de la Lisabona și din Carta drepturilor fundamentale. Acesta se va întruni de două ori pe an. Grupul a fost creat în urma unei comunicări publicate în septembrie 2011, în care Comisia a prezentat strategia și principiile pe care intenționează să le aplice atunci când recurge la dreptul penal al UE pentru a consolida asigurarea respectării politicilor europene și pentru a proteja interesele cetățenilor (a se vedea IP/11/1049).

„Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană este mult mai în măsură în prezent să lupte împotriva criminalității transfrontaliere prin intermediul dreptului penal. Există, cu toate acestea, limite juridice și democratice clare ale acțiunii noastre. Dreptul penal al UE trebuie elaborat ținând cont, întotdeauna, de drepturile fundamentale, în special dreptul la un proces echitabil, în acord cu Parlamentul European și respectând diferitele sisteme de drept și tradiții juridice din UE”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul european pentru justiție. „Expertiza inestimabilă reunită în cadrul grupului de experți în materie penală va permite Comisiei Europene să dezvolte o abordare mai coerentă a legislației penale la nivelul UE.”

Context

Dreptul penal al UE poate contribui la asigurarea faptului că legislația UE este respectată. Normele privind prevenirea manipulării piețelor financiare prin practici precum utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale (IP/11/1218), privind prevenirea fraudării banilor contribuabililor (IP/11/644) sau privind protecția mediului sunt eficace doar în cazul în care se asigură respectarea acestora.

Consiliul de Miniștri al UE adoptă de peste zece ani norme în materie penală pentru o mai bună combatere a criminalității, fenomen care se dezvoltă din ce în ce mai mult transfrontalier și are un caracter tot mai sofisticat. Însă acestor norme le lipsește adesea baza unei politici coerente.

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, UE poate recurge la dreptul penal pentru a consolida asigurarea respectării normelor și politicilor UE. Legislația penală trebuie să fie adoptată în prezent de către Parlamentul European și Consiliu, sub controlul judiciar deplin al Curții Europene de Justiție. În plus, parlamentele naționale sunt chemate să joace un rol important în dezvoltarea legislației UE în materie penală.

Având în vedere acest peisaj juridic schimbat, Comisia Europeană a publicat, în septembrie 2011, un document de politică intitulat „Către o politică a UE în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal”, care stabilește condițiile în care Uniunea ar trebui să instituie o politică penală coerentă și consecventă la nivelul UE.

Prin demararea activității grupului de experți, Comisia își concretizează anunțul din luna septembrie a anului trecut. La 21 februarie 2012, Comisia a adoptat decizia de instituire a grupului , a cărui primă reuniune s-a desfășurat la Bruxelles.

Prin componența grupului se vizează garantarea unui nivel înalt de expertiză, precum și, în măsura posibilului, un echilibru adecvat în ceea ce privește competențele, originea geografică și sexul. Membrii au un mandat de trei ani și acționează cu titlu personal și gratuit.

Discuțiile purtate în cursul reuniunii inaugurale s-au concentrat pe două teme recurente – interacțiunea dintre sancțiunile administrative și cele penale și obligația ca statele membre să prevadă sancțiuni penale „eficace, proporționale și disuasive”.

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pagini Utile

● Discursul doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar european pentru justiție:
SPEECH/12/461
● Sala de presă a Direcției Generale Justiție:
//ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm
● Politica UE în materie penală:
//ec.europa.eu/justice/penale/criminal-law-policy/index_en.htm
● Pagina de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar european pentru justiție:
//ec.europa.eu/reding

Bucuresti, 19.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *