free download 78 travel guides written by experts

Dezvoltarea durabila: de la obiectiv bifat la obiectiv atins in proiectele POSDRU

În perioada aprilie – iunie 2011 beneficiarii POSDRU, membri ai Comunității durabile, se întâlnesc la prima serie de cursuri de management de proiect din perspectiva dezvoltării durabile organizate în cadrul proiectului “Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”. Cursul iși propune să dezvolte capacitatea participanților de a implementa proiecte în mod eficient și în concordanță cu principiile dezvoltării durabile.

43 de manageri și experți pe termen lung din proiecte POSDRU derulate de sindicate, firme sau organizații neguvernamentale s-au reunit între 13 și 15 aprilie, la Sinaia, la cursul de management de proiect din perspectiva dezvoltării durabile. Formarea a fost realizată de specialiștii Fundației Terra Mileniul III, organizație cu o experiență de 14 ani în domeniul educației nonformale. Pe parcursul celor trei zile, beneficiarii cursului – membri ai Comunității de Practică pentru Dezvoltare Durabilă [1] – au deprins competențele necesare abordării eficiente, durabile, a oricărui proiect, atat din punct de vedere al scrierii și planificării, cât și din punct de vedere al implementării, monitorizării și evaluării. De asemenea, reprezentanții proiectelor POSDRU au abordat cu maxim interes subiecte precum dezvoltarea durabilă în contextul Strategiei Europa 2020 și utilizarea fondurilor structurale din perspectiva dezvoltării durabile.

Organizarea acestui curs [2] este justificată de nevoia reală de pregatire și testare în domeniul managementului de proiect durabil identificată în rândul beneficiarilor POSDRU, membri ai comunității de practică. In octombrie 2010, dintr-un număr de aproximativ 1304 de proiecte finanţate prin POSDRU, 1182 aveau obiective de dezvoltare durabilă. Mai mult de jumatate dintre beneficiari însă, se consideră departe de atingerea acestui obiectiv orizontal, conform studiului Dezvoltarea durabilă a resurselor umane, elaborat în iunie 2010 de echipa Comunităţii durabile.

“Proiectele finanțate din fondurile europene nu pot fi implementate fără a ține seama de principiile care stau la baza unei dezvoltări cu adevarat durabile: protecția mediului, egalitatea de șanse și buna guvernare. Cu ajutorul membrilor Comunității de practică vom identifica din ce in ce mai multe soluții de management pentru implementarea sustenabilă a proiectelor POSDRU, soluții care sperăm să devină un model multiplicat la nivelul tuturor programelor structurale” a declarat Costel Popa, managerul proiectului “Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”

[1] Comunitatea de Practică pentru Dezvoltare Durabilă în România – www.comunitatedurabila.ro – este o rețea de comunicare formată din experți în domeniu, reprezentanți ai autorităților publice din România și Uniunea Europeană, beneficiari de proiecte finanțate din Fondul Social European (FSE) și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de profil. Obiectivul comunității este să asigure schimbul de experiență necesar pentru promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

[2] Cursul este autorizat CNFPA și acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Activitatea face parte din proiectul “Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2007 – 2013) “Investește în oameni!” (Axa prioritară 3 „Acționăm Împreună”, Domeniul major de intervenție 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali și societatea civilă”). Proiectul este inițiat de Asociația Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu ActiveWatch-Agenția de Monitorizare a Presei, cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis. Scopul proiectului “Parteneriat pentru dezvoltare durabilă” îl reprezintă asigurarea resurselor necesare pentru implementarea componentei orizontale “dezvoltare durabilă” în proiectele finanțate prin POSDRU din FSE.

Bucuresti, 17.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *