free download 78 travel guides written by experts

Dezvoltarea de noi competenţe pentru profesori

Trecerea de la dotarea cu tehnologie de ultimă oră  la utilizarea ei în scopuri educaţionale este una din priorităţile programului Sistem Educaţional Informatizat, desfăşurat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Această preocupare se înscrie de altfel într-o tendinţă reflectată la nivel european. Introducerea în învăţământul românesc a laboratoarelor informatizate AeL, în cadrul SEI  este  un pas necesar dar adevărata provocare ramâne instruirea resurselor umane în valorificarea acestora.

Utilizarea inadecvată sau ne-utilizarea computerelor datorită lipsei de competenţe în folosirea calculatorului, rezistenţa la schimbare şi frica faţă de nou sunt pericole care trebuie avute în vedere şi surmontate. De aceea, în contextul introducerii noilor tehnologii în procesul educaţional, dezvoltarea de noi competenţe pentru profesori a fost şi este privită ca o prioritate.  Pentru a asigura sprijinul profesorilor au fost luate o serie de măsuri la nivel naţional, regional şi la nivelul fiecărei şcoli.

Dacă primele etape ale programului SEI au vizat mai mult dotarea cu tehnologie a unităţilor de învăţământ şi au asigurat accesul la materiale didactice de excepţie în special la nivelul învăţământului liceal, în etapa a patra SEI se mută accentul pe instruirea factorului uman şi metodologia de integrare a noilor tehnologii în activitatea didactică.

În al 4-lea an de derulare a programelor de informatizare a învăţământului procesul de conştientizare a profesorilor, de consolidare şi introducere a noii metodologii de utilizare a noilor tehnologii în educaţie a ajuns la un nivel avansat de implementare. Până în prezent, au fost incluşi în programele de informatizare 60.000 de profesori la nivelul liceal, urmând ca în viitor să li se alăture alţi  300.000 de profesori din  celelalte niveluri.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a introdus cursuri de formare continuă a profesorilor la nivel judeţean pentru pregătirea acestora în utilizarea calculatorului. Ca parte din livrarea platformelor educaţionale, au fost instruiţi în fiecare liceu pentru utilizarea platformelor educaţionale în clasă între minim 6 până la peste 30 de profesori – ajungându-se astăzi la un număr de 40.000 de profesori. Au fost organizate zeci de cursuri de formare de experţi la nivel naţional şi judeţean. Au fost susţinute zeci de seminarii locale, judeţene şi naţionale pentru popularizarea sistemului şi pentru deschiderea profesorilor către tehnologie şi au fost distribuite materiale tipărite de informare în toate liceele. De asemenea, există concursuri şi acţiuni sprijinite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării menite să stimuleze  interesul faţă de tehnologie.

În 2004 au fost introduse încă 2 cursuri organizate de Casele judeţene ale Corpului Didactic, atât pentru utilizarea generală a calculatorului cât şi pentru folosirea acestuia în predare. Un număr de 206 de profesori-instructori din casele corpului didactic din toată ţara au fost deja instruiţi în vara lui 2004 ca instructori şi se estimează instruirea unui număr de 7000 profesori pe an prin acest sistem.

"Proiectul SEI nu înseamnă doar asigurarea accesului la tehnologie, ci şi elaborarea unei metodologii pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale în educatie şi instruirea profesorilor. Adevărata provocare a programului SEI, nu mai este acum distribuirea de computere, software educaţional sau conectarea la Internet, ci pregătirea resurselor umane – sutele de mii de profesori angajaţi în sistemul educaţional românesc, prin crearea de programe de instruire continuă care să le permită să-şi formeze noi competenţe şi abilităţi necesare pentru integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică" declară Emil Dragomirescu, responsabil implementare AeL în cadrul proiectului SEI
 

Despre SEI

Sistemul Educaþional Informatizat – SEI este un program complex iniþiat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii în 2001, al cãrui obiectiv de bazã este susþinerea procesului de predare-învãþare în învãþãmântul preuniversitar cu tehnologii de ultimã orã.
Programul sprijinã obiectivele reformei în învãþãmânt, este conform cu planul de acþiune eEurope 2005 demarat de Uniunea Europeanã ºi cu iniþiativa europeanã eLearning.
Programul este implementat de un parteneriat public-privat. Principalele companii implicate în implementarea SEI sunt SIVECO România, HP ºi IBM.

 
Despre SIVECO România

Înfiintata la începutul anului 1992, SIVECO România SA este cea mai importanta firma producatoare de software din România, asigurand cea mai mare parte din volumul total al exporturilor de produse software din România în tari din Comunitatea Europeana si Statele Unite ale Americii. Între actionarii SIVECO România se numara Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investitii administrat de Enterprise Investors), SIVECO Netherlands B.V.

SIVECO România detine pozitii de top pe piata interna de solutii de afaceri (EAS) si de servicii IT.  Adresandu-se cu precadere organizatiilor mari si mijlocii, compania ofera solutii eficiente de e-business, eLearning si e-Health.

În decursul celor 14 ani de existenta, SIVECO România si-a dobândit o solida reputatie pe piata internationala, produsele sale fiind utilizate de catre 1800 de clienti din 35 de tari care se alatura celor 450 de beneficiari interni. De asemenea, compania s-a specializat în executia de proiecte informatice majore care implica dezvoltari la cerere de solutii software accesibile prin Internet si Intranet, integrarea cu alte sisteme, distributie geografica a locatiilor de acces si numar mare de utilizatori.

SIVECO România a implementat cu succes proiecte de eGovernment în cadrul unor institutii publice importante – Ministerul Educatiei si Cercetarii din România, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe , Casa Nationala de Asigurari pentru Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Autoritatea Nationala a Vamilor – si a oferit solutii performante unor companii private de referinta – PETROM, Orange, Raiffeisen Bank, Citibank, Aerostar Bacau etc.

SIVECO România SA este certificata ISO 9001:2000 de catre compania franceza AFAQ-AFNOR, cotata printre primele 5 în lume din punct de vedere al prestigiului auditului pe care îl efectueaza si are incheiate parteneriate solide cu cele mai mari companii de software (Oracle Certified Partner, Microsoft Certified Partner) si hardware (IBM Business Partner, HP Sales and Service Partner) din lume.

Compania SIVECO Romania este membra a mai multor asociatii profesionale si de afaceri din România (AmCham, CCIFER, ARIES, ATIC, ANIAP)si  internationale (Asociatia Europeana pentru Tehnologia Informatiei – EITA si Information Society Technologies  Advisory Group -ISTAG) si a aderat la importante initiative globale precum UNPD Global Compact si  WEF Transparency.

Mai multe informatii despre companie si produsele sale puteti obtine vizitând //siveco.ro/.

Bucuresti, 29.03.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *