free download 78 travel guides written by experts

Dezbatere pornind de la volumul „Istoria Romaniei prin concept”

coordonat de Victor Neumann si Armin Heinen, la Bucuresti

Vineri, 21 ianuarie, la ora 17.00, la Galeria UNA a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti (str. Budişteanu, nr.9), va avea loc o dezbatere pornind de la volumul Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice coordonat de Victor Neumann şi Armin Heinen.

Participă: prof. dr. Bogdan Murgescu, prof. dr. Mirela Murgescu, prof. univ. Victor Neumann
Moderator: prof. dr. Ruxandra Demetrescu

Apărut recent în colecţia „Historia” a editurii Polirom, volumul Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice, coordonat de reputaţii istorici Victor Neumann şi Armin Heinen, atinge subiecte dintre cele mai actuale: decalajele culturale şi social-politice ale României în comparaţie cu Occidentul, ce anume s-a făcut sau nu s-a făcut în beneficiul europenizării României.

Istoria României prin concepte se adresează cititorului interesat de cultura, politicile, societatea şi mentalităţile româneşti începînd cu secolul al XVIII-lea şi pînă în prezent.

Declaraţia autorilor coordonatori:
Volumul contribuie la studiul istoriei româneşti prin descrierea şi comentarea termenilor, conceptelor şi limbajelor selectate din textele juridice, politice, istoriografice, literare şi sociologice. în acest fel, ideile şi mesajele care au dominat gîndirea politică în diverse perioade ale istoriei României moderne şi contemporane devin mai accesibile. Contextualizarea fenomenelor cercetate a facilitat ipoteze de lucru incitante, noi interpretări şi concluzii temeinic argumentate. Resemantizarea unor concepte – acolo unde acestea sînt în relaţie cu aspiraţiile comunitar-civice de astăzi – indică latura pragmatică a cercetării. Teoria generală privind istoria conceptuală se îmbină cu studiul de caz, pe de o parte clarificînd importanţa unei Begriffsgeschichte româneşti, iar pe de alta demonstrînd cum demitizarea face posibilă înţelegerea mai obiectivă a trecutului.

Din cuprins: Este utilă rescrierea istoriei României? Evoluţia conceptelor social-politice şi alternativele interpretative • Elaborarea istoriei României: dezbateri metodologice • Conceptul de educaţie în gîndirea iluminist-romantică a românilor din Transilvania • Conceptul de patriotism în cultura română • Conceptul de progres: relaţia conflictuală dintre liberalism şi intervenţia statală • Noţiunea de Europa din perspectiva ştiinţei istorice româneşti • Conceptul de constituţie în istoria gîndirii juridice româneşti • Neam şi popor: noţiunile etnocentrismului românesc • Tranziţie, tranziţii: conceptualizarea schimbării în cultura română

Victor Neumann (editor) este istoric, profesor de istorie modernă universală şi de istorie modernă a României la Universitatea de Vest din Timişoara.

Domenii de cercetare: istoriografie, multiculturalitate şi interculturalitate, istorie conceptuală, teoria istoriei. Este coordonator al şcolii Doctorale Internaţionale de Istorie Conceptuală “Reinhart Koselleck” din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, înfiinţată în cooperare cu profesorul Armin Heinen de la Universitatea din Aachen şi susţinută financiar de Fundaţia Volkswagen din Germania.

Dintre cărţile cunoscute publicului român, amintim Tentaţia lui homo europaeus, Iaşi, 2006 şi Neam, Popor sau Naţiune?, Bucureşti, 2005.

Armin Heinen (editor) este profesor de istorie premodernă şi modernă la Universitatea din Aachen. A urmat studii de istorie, ştiinţe politice şi matematică la Universitatea din Frankfurt am Main, studii doctorale la Universitatea din Trier. Începînd cu 1998 este profesor titular la Universitatea din Aachen. A publicat lucrări de istorie comparată europeană, germană, olandeză, americană şi franceză.

Dintre cărţile cunoscute publicului român, amintim Legiunea Arhanghelul Mihail, Bucureşti, 2006.

Bucuresti, 20.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *