free download 78 travel guides written by experts

Dezbatere la Libraria Dalles din Bucuresti: “Scurta istorie.

Panorama alternativa a literaturii romane” de Mihai Zamfir

Luni, 25 iunie, la ora 18.00, la Librăria Dalles (B-dul N. Bălcescu nr. 18) din Bucureşti, va avea loc o dezbatere pornind de la volumul I al lucrării Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, de Mihai Zamfir, apărut la Editura Cartea Românească.

Participă, alături de autor: Livius Ciocîrlie, Ioan Stanomir
Moderator: Cosmin Ciotloş

Scurtă istorie este o istorie sintetică şi mai degrabă nonconformistă a literaturii române. Scrisă de un stilistician care s-a ocupat multă vreme de istoria literară înainte de a deveni el însuşi romancier, cartea de faţă reuneşte cele trei calificări ale autorului ei. La capătul unui lung şir de istorii ale literaturii române (unele excepţionale, altele oneste, cele mai multe anoste, adică didactic-istorizante), un stilistician se încumetă să recitească venerabilele texte, preocupat fiind exclusiv de performanţa lor literară, care – în ochii lui – rămîne primordial una stilistică. Descoperirile se vor dovedi de multe ori surprinzătoare. Aflăm cu această ocazie şi ce îi pot spune scriitorii români din secolul romantic unui romancier de la începutul secolului XXI.

Mihai Zamfir, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, predă stilistică, istorie literară şi literatură comparată. Debut în critică în 1962, la 21 de ani. Bursă doctorală în Franţa, sub îndrumarea lui Pierre Guiraud, Universitatea din Nice (1966-1967). Profesor la Universitatea din Lisabona (1972-1975). După Revoluţie, a fost Subsecretar de Stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării (1990-1993) şi apoi Ambasador al României la Lisabona (1997-2001). In perioada 2007-2012 a fost Ambasador al Romaniei in Brazilia. Autor a numeroase sinteze, dintre care menţionăm: Proza poetică românească în secolul XIX (1971), Imaginea ascunsă. Structura narativă a romanului proustian (1966), Poemul românesc în proză (1981), Formele liricii portugheze (1985), Cealaltă faţă a prozei (1988), Din secolul romantic (1989), Discursul anilor ’90 (1997). Mihai Zamfir este şi romancier: Poveste de iarnă (1987), Acasă (1992), Educaţie tîrzie (2 vol., 1998-1999), Fetiţa (2003), Se înnoptează. Se lasă ceaţă (2006).

Bucuresti, 21.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *